Coronavirus - så agerar Linköpings universitet
Visa/dölj innehåll

Under hösten återgår Linköpings universitet stegvis till campusförlagd verksamhet. Vi prioriterar att nya studenter ska få undervisning på plats, fysisk distansering gäller och medarbetare ska arbeta växelvis på campus och hemma.

Information om hur LiU agerar i samband med spridningen av coronaviruset

Nyheter från LiU
Visa/dölj innehåll

Delta i LiU:s aktiviteter
Visa/dölj innehåll

Workshop Brains & Bricks: Hur kan vi följa upp bygglogistik i stadsutvecklingen?

Bygglogistik som koncept har vuxit de senaste åren, och fler och fler byggprojekt, byggherrar och kommuner arbetar med att införa mer strukturerade bygglogistiksatsningar. Dock saknas det fortfarande förståelse för hur vi ska följa upp bygglogistiksatsningar på motsvarande strukturerade sätt och vad som kan vara lämpliga nyckeltal för uppföljningen. Under denna workshop försöker vi närma oss en förståelse för hur vi ​bör och kan följa upp bygglogistik. Baserat på en studie utförd av Mats Janné, Martin Rudberg och Ahmet Sezer diskuterar vi vilka processer som behöver följas upp, hur vi kan följa upp dem, ​och vilka nyckeltal som kan vara aktuella att använda. Dessutom diskuteras hur man vill följa upp arbetet med bygglogistik utifrån deltagarnas egna erfarenheter och utmaningar. Workshopen är kostnadsfri. Anmälan krävs.

Börjar 03 november 2020 kl. 10.00
Slutar 03 november 2020 kl. 12.00
Plats Zoom (länk skickas till anmälda)
Kontakt Micael Thunberg
011-36 32 74

Samverkansdagen 2020 - Omställning för hållbar livsstil

De senaste åren har det blivit allt tydligare att frågan om hållbar utveckling behöver breddas till olika områden och till att förstå beteendevetenskapliga aspekter på hållbarhet. På årets samverkansdag med temat ”Omställning för hållbar livsstil - värderingar, strategier och insatser” lyfts olika aspekter på utvecklingen mot en mer hållbar livsstil.

Börjar 04 november 2020 kl. 13.00
Slutar 04 november 2020 kl. 16.00
Plats Digitalt via Zoom
Kontakt Lise-Lotte W Järvinen
 013-20 64 51

Lunchklubben i Zoom: Miljölogistik - något har hänt! 

Föreläsare: Maria Huge Brodin. Lunchklubben är en öppen mötesplats för näringsliv och samhälle som håller dig uppdaterad på vad som händer inom forskningen på LiU med fokus på framtida möjligheter. Du får förutom ”koll på läget” även möjlighet att knyta nya kontakter. Under hösten kommer Lunchklubben att genomföras digitalt via Zoom. Alla är välkomna och föranmälan krävs.

Börjar 11 november 2020 kl. 12.00
Slutar 11 november 2020 kl. 13.00
Plats Zoom.
Kontakt Susanne Pettersson
013-28 24 48

Visa/dölj innehåll

Vi har bestämt oss

Vi ska göra nytt. Göra annat. Göra mer. 

Följ med in på Linköpings universitet.