Linköpings universitet – för dig som vill förändra världen

Möt några av våra forskare

Kajsa Igelström.
Kajsa Igelström, biträdande universitetslektor. Anna Nilsen

Studerar autism med hjälp av VR

Många med autism och adhd upplever att sinnesintryck och motorik orsakar svårigheter i vardagen. Kajsa Igelström vill förstå varför. Hon har sett kopplingar mellan känslighet för vardagsljud och autistiska drag och ska med hjälp av virtual reality undersöka hur ljudmiljön påverkar uppmärksamhet och koncentration.

– Lite längre fram vill vi skapa verklighetstrogna miljöer i VR. Kan vi efterlikna miljön i en kafeteria när försöksdeltagarna gör de kognitiva testerna?

Jag vill veta mer om Kajsa Igelströms forskning

Adel Daoud.
Abel Daoud, biträdande professor i sociologi. Erik Thor

Kartlägger Afrikas fattigdom med AI

Adel Daoud leder en tvärvetenskaplig forskargrupp som med hjälp av artificiell intelligens och satellitbilder mäter fattigdom på den afrikanska kontinenten. Med digitala kartor kan effekterna av så kallade fattigdomsinterventioner, till exempel olika former av bistånd, utvärderas och jämföras.

–  Hur kommer det sig att fattigdomen är så utbredd trots att vår planet kan producera ett överflöd av olika resurser? Det är en grundfråga för mig.

Jag vill veta mer om Abel Daouds forskning

Person i ett labb som sträcker sig efter ett instrument.
Linda Bojmar, biträdande universitetslektor och docent. John Karlsson

Utforskar leverns roll i cancer

Efter ett par år i USA har Linda Bojmar återvänt till Sverige för att fortsätta sin forskningsresa. Hon ska utforska leverns roll i de processer som bidrar till att cancer i bukspottkörteln kan sprida dottertumörer till levern.

– Humanstudien vi gör är den absolut första i sitt slag. Om resultaten håller så hoppas vi att det ska bli ett nytt stort forskningsfält.

Jag vill veta mer om Linda Bojmars forskning

En person står på ett museum.
Niklas Rönnberg, universitetslektor och docent i ljudteknologi. THOR BALKHED

Sonifiering för starkare konstupplevelser

I projektet ”Sound of Art” har kända nordiska konstverk förstärkts med nyskrivna låtar av olika artister. Musiken har skapats efter att Niklas Rönnberg avkodat konstverken genom musikalisk sonifiering, ljudvarianten av visualisering. Olika färger ger olika toner och harmonier.

– Jag gjorde om min kod för att analysera färg så att tavlan blev som ett musikinstrument. Ljudet kan tillgängliggöra konsten på ett annat sätt och förhoppningsvis skapa en ny upplevelse.

Jag vill veta mer om Niklas Rönnbergs forskning

 
Peter Nilsson.
Peter Nilsson, professor i organisk kemi. Anna Nilsen

Molekyler lyser upp alzheimerforskningen

Peter Nilsson utvecklar spårarmolekyler som kan känna igen olika proteiner. Molekylerna används inom forskning om bland annat Alzheimers sjukdom. Tvärvetenskapligt samarbete är en av nycklarna till hans framsteg.

– Det är samarbeten som gör vetenskapen rolig. Tillsammans kommer vi hela tiden på nya saker som vi kan testa i labbet. Även om jag är professor nu är jag fortfarande mycket på labb, för jag vet att när jag sitter vid mikroskopet och jobbar med sakerna, det är då jag får de nya idéerna.

Jag vill veta mer om Peter Nilssons forskning

Porträttbild på en kvinna som står vid ett fönster och tittar in i kameran.
Keti Chukhrov, gästprofessor i Tage Danielssons namn. Charlotte Perhammar

Samhällsomvandlingar efter Sovjettiden

Hon är konst- och kulturteoretiker med ett intresse för filosofi, politik och medieteori. Utöver det är hon även författare och konstnär. Keti Chukhrov har många strängar på sin lyra och är gästprofessor i Tage Danielssons namn vid Linköpings universitet. Hennes konst, som är nära kopplad till forskningen, gestaltar samhällets omvandlingar och turbulens efter det sovjetiska imperiets sönderfall.

– Jag skriver bland annat dramatiska dikter som kan uppföras på teatern eller iscensättas som videoperformance.

Jag vill veta mer om Keti Chukhrovs forskning

 

Här gör vi nytt

Upplev LiU

Ett urval av aktiviteter där du är inbjuden.

7 juni 2023

Slutkonferens för samverkansprojektet Kunskapsbron

kl. 11.30 – 16.30 Linköping Konsert & Kongress

Konferens: Linköping Hockey Analytics Conference, LINHAC 2023

07 juni 2023 kl. 12.00 - 09 juni 2023 kl. 18.00 Ada Lovelace,  Hus B, ingång 27, Campus Valla; och digitalt 

13 juni 2023

Välkommen till East Sweden Design Week!

13 juni 2023 kl. 11.30 - 14 juni 2023 kl. 13.00 Östergötlands museum

Några saker vi är extra stolta över

Topp 2 %

bland världens universitet i internationella rankningar.

9 av 10

studenter får jobb efter utbildningen (bäst i Sverige).

Över 40 000

studenter och medarbetare på fyra campus.

Topp 2 %

bland världens universitet i internationella rankningar.

9 av 10

studenter får jobb efter utbildningen (bäst i Sverige).

Över 40 000

studenter och medarbetare på fyra campus.

Världen förändrar inte sig själv. Ta ditt nästa steg med oss.