Coronavirus - så agerar Linköpings universitet
Visa/dölj innehåll

Under hösten återgår Linköpings universitet stegvis till campusförlagd verksamhet. Vi prioriterar att nya studenter ska få undervisning på plats, fysisk distansering gäller och medarbetare ska arbeta växelvis på campus och hemma.

Information om hur LiU agerar i samband med spridningen av coronaviruset

Nyheter från LiU
Visa/dölj innehåll

Delta i LiU:s aktiviteter
Visa/dölj innehåll

Populärvetenskapliga veckan - digitalt

Ett tillfälle där några av universitetets mest framstående forskare presenterar sin forskning på ett populärvetenskapligt sätt. I år kan du se föreläsningarna digitalt, välj mellan nästan 50 st. Alla är välkomna att delta.

Börjar 20 oktober 2020 kl. 10.00
Slutar 23 oktober 2020 kl. 12.00
Plats Digitalt
Kontakt Jenny Ahlgren
013-28 57 38

Forskning i framkant: Reumatisk sjukdom - när kroppseget tolkas som främmande

När immunförsvaret riktas mot kroppsegen vävnad finns risk för utveckling av reumatisk sjukdom. Under senaste åren har förståelsen av sambanden mellan miljöfaktorer och ärftlighet för risk att insjukna i t ex ledgångsreumatism ökat markant. Dagens behandlingar är mer individanpassade och prognosen för många med reumatisk sjukdom är idag god. Välkommen att ta del av biträdande professor Christopher Sjöwalls populärvetenskapliga föreläsning, där den senaste forskningen och framtida möjligheter kommer att presenteras och diskuteras.

Börjar 22 oktober 2020 kl. 16.30
Slutar 22 oktober 2020 kl. 17.30
Plats Webbinarium via Zoom
Kontakt Hanna Agardh
013-28 23 32

Workshop Brains & Bricks: Hur kan vi följa upp bygglogistik i stadsutvecklingen?

Bygglogistik som koncept har vuxit de senaste åren, och fler och fler byggprojekt, byggherrar och kommuner arbetar med att införa mer strukturerade bygglogistiksatsningar. Dock saknas det fortfarande förståelse för hur vi ska följa upp bygglogistiksatsningar på motsvarande strukturerade sätt och vad som kan vara lämpliga nyckeltal för uppföljningen. Under denna workshop försöker vi närma oss en förståelse för hur vi ​bör och kan följa upp bygglogistik. Baserat på en studie utförd av Mats Janné, Martin Rudberg och Ahmet Sezer diskuterar vi vilka processer som behöver följas upp, hur vi kan följa upp dem, ​och vilka nyckeltal som kan vara aktuella att använda. Dessutom diskuteras hur man vill följa upp arbetet med bygglogistik utifrån deltagarnas egna erfarenheter och utmaningar. Workshopen är kostnadsfri. Anmälan krävs.

Börjar 03 november 2020 kl. 10.00
Slutar 03 november 2020 kl. 12.00
Plats Zoom (länk skickas till anmälda)
Kontakt Micael Thunberg
011-36 32 74

Visa/dölj innehåll

Vi har bestämt oss

Vi ska göra nytt. Göra annat. Göra mer. 

Följ med in på Linköpings universitet.