Förändra världen. Börja på Linköpings universitet.

Här gör vi nytt

Upplev LiU

Här händer mycket du inte vill missa. Se utvalda tips på den här sidan och allt i vår kalender.

17 april 2024

Strimman: Unga och makten över framtiden

kl. 17.30 – 18.45 Scenen, Huvudbiblioteket, Östgötagatan 5, Linköping

Dagens barn och unga riskerar att leva stora delar av sina liv i en värld präglad av klimatförändringar, minskad biologisk mångfald, ekonomisk osäkerhet, social ojämlikhet och en ny säkerhetsordning. Samtidigt som barn och unga kommer att påverkas av beslut som fattas idag, är deras möjligheter att delta i den formella politiken begränsade på grund av att de är omyndiga. Unga aktivister använder andra forum för att mobilisera och argumentera för nya politiska riktningar där idéer om framtiden ofta ges en central roll. Jonathan Josefsson, universitetslektor i Tema Barn, och Anna Friberg, universitetslektor i historia samtalar om hur de unga kan föreställa sig en framtid. Hur tänker de sig att en bättre framtid kan förverkligas? Och hur kan den institutionella politiken fånga upp de ungas röster så att de får bäring på dagens politik?
Kontakt

22 april 2024

Lunchföreläsning: Är akademisk frihet viktig för demokratiska samhällen? 

kl. 12.00 – 13.00 K2, Kåkenhus, campus Norrköping

Presentatör: Prof. Claudia Tazreiter, Institutionen för kultur och samhälle, med Stefan Jonsson, Amin Mohseni, Rebecka Katz Thor and Ola Larsmo. Föreläsningen är på engelska. I dagens värld står många länder som betraktar sig själva som demokratiska inför flera utmaningar som undergräver de värderingar och åtgärder som behövs för att skydda demokratiska värderingar. I detta rundabordssamtal lyfter och diskuterar vi förhållandet mellan värderingarna demokrati och akademisk frihet. Välkommen!
Kontakt

23 april 2024

Research just around the corner: Att leva i klimatomställningens tid

kl. 12.15 – 13.00 Lövverket, Studenthuset, Campus Valla, Linköping

"Att leva i klimatomställningens tid - Det fossilfria samhällets platser, politik och etik" är temat för Anna Bohmans öppna föreläsning i serien Research just around the corner. Vad kan en rättvis och inkluderande klimatomställning betyda på platser som är intimt förknippade med fossilintensiv produktion? Hur påverkar den fossilfria omställningen människors berättelser om sin stad, sina livsvillkor och framtida vägval? I denna presentation får vi höra om pågående forskning i tre svenska industriorter med stora klimatavtryck från olje-, cement- och stålindustrin. Anna Bohman är lektor vid Tema Miljöförändring, Institutionen för Tema. Alla är välkomna!
Kontakt

Några saker vi är extra stolta över

Topp 2 %

bland världens universitet i internationella rankningar.

9 av 10

studenter får jobb efter utbildningen (bäst i Sverige).

Över 40 000

studenter och medarbetare på fyra campus.

Världen förändrar inte sig själv. Ta ditt nästa steg med oss.