Delta i LiU:s aktiviteterVisa/dölj innehåll

Lucia

Den akademiska damkören Linnea håller traditionsenligt luciatåg. Vi låter klassisk körsång lysa upp decembermörkret med två konserter under Lucia.  Varmt välkomna att dela kvällen med Den akademiska damkören Linnea och dirigent Merete Ellegaard. På kvällen ges två konserter; 18:30 och 20:30.

Börjar 13 december 2021 kl. 18.30
Slutar 13 december 2021 kl. 22.00
Plats Equemaniakyrkan, Linköping
Kontakt

CKS-seminarium: Integration av nyanlända i kommunerna ansvarsfördelning och målkonflikter

Föreläsarna presenterar sin forskning om migrationspolitik och mottagande av nyanlända i svenska kommuner. Ett av resultaten pekar på spänningar som finns mellan kommunernas ambitioner att självständigt besluta om mottagandet av nyanlända och det statliga ansvaret för integration av nyanlända. Föreläsare: Gustav Lidén, docent i statsvetenskap vid Mittuniversitetet och Jon Nyhlén, doktor i statsvetenskap vid Stockholms universitet. Seminariet är öppet för alla.

Börjar 16 december 2021 kl. 13.30
Slutar 16 december 2021 kl. 16.00
Plats Digitalt via Zoom
Kontakt Susanne Wallman Lundåsen
011-36 31 25

Seminarium: Hundra år av design och demokrati – Visioner för framtiden 

Det fjärde och sista seminariet i seminarieserien Hundra år av design och demokrati. Seminariet gör en framåtblick mot vilka roller design kan spela under de kommande hundra årens demokrati. Moderator: Dan Hill, Vinnova Panelen består av: Kieran Long, ArkDes, Jonas Olsson, SVID, Mats Widbom, Svensk Form

Börjar 17 december 2021 kl. 09.00
Slutar 17 december 2021 kl. 11.30
Plats Online via Zoom
Kontakt Stefan Holmlid
013-28 56 33

Coronavirus - så agerar Linköpings universitetVisa/dölj innehåll

Under hösten har LiU stegvis återgått till ett öppet campus med undervisning och examination på plats, även om det kunnat se olika ut för olika studentgrupper och viss undervisning fortfarande genomförs digitalt eller i mindre grupper. LiU följer utvecklingen av coronapandemin och anpassar verksamheten till de råd och rekommendationer som myndigheterna ger. Det som gäller är till exempel att vi ska vaccinera oss, stanna hemma och testa oss vid symptom, tvätta händerna och om möjligt hålla avstånd. LiU rekommenderar försiktighet vid arrangemang som samlar många deltagare.

Information om hur LiU agerar i samband med spridningen av coronaviruset

Följ med in på LiUVisa/dölj innehåll

Vi har bestämt oss

Vi ska göra nytt. Göra annat. Göra mer.

Följ med in på Linköpings universitet.