Nyheter från LiUVisa/dölj innehåll

Delta i LiU:s aktiviteterVisa/dölj innehåll

Populärvetenskapliga veckan

Välkommen att lyssna på intressanta föreläsningar där experter inom de olika ämnena berättar om det finurligaste, intressantaste, viktigaste eller svåraste inom sin forskning. Lyssna på en, eller alla, ställ frågor till experterna och besök de digitala montrarna.

Börjar 26 oktober 2021 kl. 09.00
Slutar 29 oktober 2021 kl. 11.30
Plats Online, du hittar länkarna i programmet
Kontakt Lejla Kronbäck
013-28 24 70

Installationsföreläsning Harald Wiltsche: Lifeworld and Science

En del av allmänheten misstror vetenskapen. Varför? I sin installationsföreläsning pratar Harald Wiltsche, professor i filosofi, om tesen att vetenskapskulturens tillstånd  delvis är självförvållat och beror på olösta spänningar mellan livsvärlden och vetenskapen. Föreläsningen hålls på engelska och är öppen för alla. Vill du närvara på plats? Anmäl dig till Monica Wise senast den 20 oktober.

Börjar 27 oktober 2021 kl. 15.30
Slutar 27 oktober 2021 kl. 17.00
Plats TEMCAS, Temahuset, Campus Valla, Linköping och Zoom.
Kontakt Monica Wise
013-28 19 79

Konferens: Praktiknära forskning och skola på vetenskaplig grund

Tillsammans med skolor i regionen genomför LiU flera spännande praktiknära forskningsprojekt. Alla projekten har sin utgångspunkt i de behov och utvecklingsområden som finns på skolorna i regionen. Välkommen att ta del av de pågående eller avslutade praktiknära forsknings- och skolutvecklingsprojekten.  Målgrupp: Lärare i alla skolformer, skolledare, forskare och lärarstudenter

Börjar 01 november 2021 kl. 08.30
Slutar 01 november 2021 kl. 17.00
Plats Digitalt via zoom
Kontakt Anja Thorsten
013-28 13 64

Coronavirus - så agerar Linköpings universitetVisa/dölj innehåll

Den 29 september upphörde många av de restriktioner och rekommendationer som gällt under coronapandemin och LiU inledde en successiv återgång till arbete och studier på campus. En del rekommendationer och försiktighetsåtgärder kvarstår dock, till exempel att vi ska vaccinera oss, stanna hemma vid symptom, tvätta händerna och om möjligt hålla avstånd.

Information om hur LiU agerar i samband med spridningen av coronaviruset

Följ med in på LiUVisa/dölj innehåll

Vi har bestämt oss

Vi ska göra nytt. Göra annat. Göra mer.

Följ med in på Linköpings universitet.