Delta i LiU:s aktiviteterVisa/dölj innehåll

Barnafridskonferensen 2022

Barnafridskonferensen 2022 kommer att göra en djupdykning i hur våld i tidig ålder påverkar människor genom livet – vilket lidande och vilka samhällskostnader det innebär. Men vi vill också diskutera vad yrkesverksamma som möter barn kan göra för att förhindra utsatthet, och för att lindra konsekvenserna för de som drabbats. Under två dagar fyllda med kunskap kommer vi att belysa nationella och internationella perspektiv på arbetet med våldsutsatta barn. 

Börjar 26 januari 2022 kl. 09.30
Slutar 27 januari 2022 kl. 15.00
Plats Online
Kontakt Sandra Skoog
013-28 17 99
Ann-Charlotte Münger
013-28 57 26

SWEDNET Konferens 2022

SWEDNET är ett nationellt nätverk för pedagogiska utvecklare i Sverige. Temat för 2022 års konferens är ”Öppenhet och samarbete”. Ambitionen med arrangemanget är att ge förutsättningar för oss som jobbar med högskolepedagogiska frågor att lära av varandra. Vi vill med nytänkande till både form och innehåll inspirera pedagogiska utvecklare inom akademien att reflektera kring hur vi kan bidra till ökad delningskultur.

Börjar 03 februari 2022 kl. 12.45
Slutar 04 februari 2022 kl. 14.00
Plats Digitalt
Kontakt Gunvor Larsson Torstensdotter
013-28 47 27
Anna Söderström
013-28 16 23

LiU SAI (Scene for AI)

Välkommen till första tillfället i serien LiU SAI (Scene for AI) med månadsvisa föreläsningar inom AI (artificiell intelligens). Micael Frideros, biträdande föreståndare för styrkeområdet AI, presenterar AI-verksamheten på LiU och den stora spännvidden på kurser och kompetens inom AI på universitetet. Annette Bystedt, Node Manager på AI Sweden, kommer att presentera den regionala noden vid AI Sweden. Alla intresserade är välkomna.  Mer information om styrkeområdet AI: liu.se/ai

Börjar 03 februari 2022 kl. 15.15
Slutar 03 februari 2022 kl. 16.00
Plats Mötesrum online i Zoom
Kontakt Micael Frideros
013-28 13 38

Coronavirus - så agerar Linköpings universitetVisa/dölj innehåll

Regeringen har infört skärpta smittskyddsåtgärder från och med den 12 januari som går i linje med de anpassningar av verksamheten som LiU redan gjort. Det innebär bland annat att alla LiU-medarbetare som kan ska jobba hemifrån och att trängsel och stora samlingar ska undvikas. Undervisning och examination på plats är fortsatt huvudregeln. Undervisning på distans används för grupper över 75 personer men kan också användas som ett komplement för mindre grupper. Examinationer genomförs på plats för grupper upp till 150 personer. Detta gäller tills vidare.

Information om hur LiU agerar i samband med spridningen av coronaviruset

Följ med in på LiUVisa/dölj innehåll

Vi har bestämt oss

Vi ska göra nytt. Göra annat. Göra mer.

Följ med in på Linköpings universitet.