Coronavirus - så agerar Linköpings universitetVisa/dölj innehåll

Med anledning av de nationella och lokala restriktioner som gäller för att förhindra smittspridning, har den centrala krisledningen vid Linköpings universitet fattat beslut om ett antal åtgärder för verksamheten. De innebär bland annat att bara nödvändig fysisk närvaro i universitetets lokaler får förekomma och att tillträde till lokalerna är begränsat. LiU:s åtgärder gäller till och med 24 januari 2021.

Information om hur LiU agerar i samband med spridningen av coronaviruset

Nyheter från LiUVisa/dölj innehåll

Delta i LiU:s aktiviteterVisa/dölj innehåll

Lunchklubben i Zoom: Proaktiva marknadsstrategier för ökad konkurrenskraft

Föreläsare: Universitetsadjunkt Harald Brege. Lunchklubben är ett nätverk för representanter från akademi, näringsliv och samhälle. Alla är välkomna och föranmälan krävs.

Börjar 20 januari 2021 kl. 12.00
Slutar 20 januari 2021 kl. 13.00
Plats Digitalt i Zoom.
Kontakt Susanne Pettersson
013-28 24 48

Strimman: Det fossilfria samhällets (o)lika villkor - FRAMFLYTTAD TILL  LÄSÅRET 21/22

Föreläsning av Veronica Brodén Gyberg och Anna Bohman, biträdande universitetslektorer i Tema miljöförändring. Föreläsningen är öppen för alla och det är fri entré. Föreläsningarna i Strimmaserien spelas in och läggs ut på LiUs webb ca två veckor efter inspelningen.

Börjar 26 januari 2021 kl. 18.00
Slutar 26 januari 2021 kl. 19.15
Plats Lövverket, Studenthuset, Campus Valla
Kontakt Anna Bäcklin Lindén
013-28 25 00

Nätverksträff för ideella krafter

Alla som möter barn och unga i vårt arbete, möter våldsutsatta barn. Många barn söker sig till verksamheter inom den ideella sektorn där det finns ett stort engagemang för att skydda och stödja.  Barnafrid bjuder därför in er som är verksamma inom landets ideella sektor till en nätverksträff med fokus på barn och ungdomars våldsutsatthet. Målet med dagen är att öka kunskapen om våld mot unga genom föreläsningar, samtal och erfarenhetsutbyte. Nätverksträffen genomförs med Childhood som samarbetspartner, och med ekonomiskt stöd från Brottsofferfonden. Vi välkomnar dig som är volontär, samordnare, projektledare, verksamhetsutvecklare, stödansvarig eller liknande inom ideell sektor, till exempel barnrättsorganisation eller jourverksamhet. Arrangemanget sker digitalt i Zoom, med inloggning från kl 09.30

Börjar 27 januari 2021 kl. 10.00
Slutar 27 januari 2021 kl. 16.15
Plats Mer information och anmälan
Kontakt Ann-Charlotte Münger
013-28 57 26

Följ med in på LiUVisa/dölj innehåll

Vi har bestämt oss

Vi ska göra nytt. Göra annat. Göra mer. 

Följ med in på Linköpings universitet.