Beteendemekanismer i samhällsvetenskapen, 7.5 hp (771A13)

Behavioural Mechanisms in the Social Sciences, 7.5 credits

Huvudområde

Computational Social Science

Nivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Sarah Valdez

Kursansvarig

Sarah Valdez

Studierektor eller motsvarande

Karl
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7MCD Master´s Programme in Computational Social Science 1 (HT 2018) v201839-201843 Engelska Norrköping o
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Computational Social Science

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

  • Master´s Programme in Computational Social Science

Förkunskapskrav

Kandidatexamen inom humaniora, samhällskap, kulturvetenskap, beteendevetenskap, naturvetenskap, datorvetenskap eller ingenjörsvetenskap.
​Dokumenterad kunskap i engelska motsvarande Engelska 6/B.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på avancerad nivå kunna:

  • formulera förklaringar av individers beteenden som baserar sig på grundläggande kognitiva mekanismer;
  • utvärdera i vilken utsträckning olika typer av förklaringsmekanismer avseende individers beteenden är förenliga med varandra;
  • generalisera specifika beteenden till övergripande teorier som förklarar beteendena;
  • tillämpa olika teorier för att formulera hypoteser som förklarar individers beteenden i olika sociala situationer;
  • konstruera teoretiska modeller som kopplar samman mikrobeteenden och makroutfall. 

Kursinnehåll

I kursen introduceras olika typer av mekanismer som används för att förklara individers handlande.  Kursen behandlar teorier om rationella val, teorier om heuristiskt beslutsfattande såsom ”satisficing” och kognitiv bias som påverkar beteenden. Kursmaterialet är tvärvetenskapligt och inkluderar sociologisk, nationalekonomisk, psykologisk och neurovetenskaplig litteratur. Fokus ligger på de beteendemässiga mikrofundamenten, vilka presenteras i en kontext som söker att koppla samman individers mikrobeteenden med makro-sociala utfall.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisning sker i form av föreläsningar, litteraturstudier och seminarier. Utöver detta ska den studernade utöva självstudier.
Undervisningsspråk: engelska.

Examination

Kursen examineras genom inlämningsuppgifter, aktivt deltagande i seminarier samt en avslutande individuell skriftlig uppgift. Detaljerad information om examinationen finns i kursens studiehandling.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Böcker

Hedström, Peter, Swedberg, Richard, (1998) Social mechanisms: an analytical approach to social theory, Cambridge University Press

ISBN: 9780521593199,9780521596879,0521593190,0521596874

Read "Social Mechanisms: An Introductory Essay"

http://www.arkiv.certec.lth.se/kk/dokument/socialmechanics.pdf

Manzo, Gianluca, editor., (2014) Analytical sociology: actions and networks John Wiley & Sons

ISBN: 9781119940388,1119940389

Read ”Analytical Sociology and Rational Choice Theory.” Pp. 57–70

Artiklar

Aksoy, O., Gambetta, D., Behind the veil: The strategic use of religious garb, European Sociological Review 2016, 32(6):792–806

https://doi.org/10.1093/esr/jcw035

Andrew Healy, Gabriel S. Lenz, Substituting the End for the Whole: Why Voters Respond Primarily to the Election-Year Economy, American Journal of Political Science 2014, 58(1): 31-47

https://doi.org/10.1111/ajps.12053

Ap Dijksterhuis, Maarten W. Bos, Loran F. Nordgren, Rick B. van Baaren, On Making the Right Choice: The Deliberation-without-Attention Effect, Science 2006, 311(5736): 1005-1007

https://www.dc.uba.ar/materias/incc/2015/c2/practicas/p1/The Deliberation-Without_Attention.pdf

Bearman, P. S., Moody, J., Stovel, K., Chains of Affection: The Structure of Adolescent Romantic and Sexual Networks, 2004

http://www.jstor.org/stable/10.1086/386272%0Ahttp:/about.jstor.org/terms

Biggart, N.W., Beamish, T.D., Biggart, N.W., Beamish, T.D., The economic sociology of conventions: Habit, Custom, Practice, and Routine in Market Order, Annual Review of Sociology 2003, 29(1): 443-464

https://www.researchgate.net/profile/Nicole_Biggart/publication/228542851_The_Economic_Sociology_of_Conventions_Habit_Custom_Practice_and_Routine_in_Market_Order/links/004635241a361203f7000000/The-Economic-Sociology-of-Conventions-Habit-Custom-Practice-and-Routine-in-Market-Order.pdf

Breen, R, Goldthorpe, JH, Explaining educational differentials - Towards a formal rational action theory, Rationality and Society 2003, 9(3): 275-305

http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/104346397009003002

Brewer, Marilynn B., In-group bias in the minimal intergroup situation: A cognitive-motivational analysis, Psychological Bulletin 1979, 86(2):307-324

http://web.mit.edu/curhan/www/docs/Articles/biases/86_Psychological_Behavior_307_Marrilynn_Brewer.pdf

Damon Centola, Robb Willer, Michael Macy, The Emperor’s Dilemma: A Computational Model of Self‐Enforcing Norms, American Journal of Political Science 2005, 58(1): 31-47

https://www.jstor.org/stable/pdf/10.1086/427321.pdf?refreqid=excelsior%3Af957eaa290904f92b8ffae225507928c

Debra Friedman, Michael Hechter, The Contribution of Rational Choice Theory to Macrosociological Research, Sociological Theory 1988, 6(2): 201-18

https://www.jstor.org/stable/pdf/202116.pdf

Dimaggio, Paul, Culture and Cognition American Journal of Political Science 1997, 58(1): 31-47

https://www.jstor.org/stable/pdf/2952552.pdf?refreqid=excelsior%3A9ebcc89ffd16585d7e1622689c7857c1

Fehr, E., Gintis, H., Human motivation and social cooperation: Experimental and analytical foundations, Annual Review of Sociology 2007, 33(1): 43-64

http://www.umass.edu/preferen/gintis/Human Nature and Social Cooperation.pdf

Hedström, Peter, Ylikoski, Petri., Causal mechanisms in the social sciences, Annual Review of Sociology 2014, 36:49-67

https://www.annualreviews.org/doi/pdf/10.1146/annurev.soc.012809.102632

Kahneman, Daniel, Maps of Bounded Rationality: Psychology for Behavioral Economics, American Economic Review 2003, 93(5): 1449-75

https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/000282803322655392

Lehman, Darrin R., Chi-yue Chiu, Schaller, Mark, Psychology and Culture, Annual Review of Psychology 2004, 55:689-714

https://www.researchgate.net/publication/8902779_Psychology_and_Culture

Pettigrew, Thomas F., Future directions for intergroup contact theory and research, International Journal of Intercultural Relations 2008 32(3):187-199

https://ac.els-cdn.com/S0147176708000035/1-s2.0-S0147176708000035-main.pdf?_tid=5ebcb10f-2ee2-43cc-9fbb-5a916ca8f2ad&acdnat=1535634568_3bc47ab5fe4953012978f96479d30d3f

Schwartz, B., et al, Maximizing versus satisficing: happiness is a matter of choice, Journal of personality and social psychology 2002, 83(5): 1178-1197

http://blogs.ubc.ca/katewhite/files/2017/10/Schwartz-B.-Ward-A.-Monterosso-J.-Lyubomirsky

Sheldon Stryker, Peter J. Burke, The Past, Present, and Future of an Identity Theory Social Psychology 2000, 63(4): 284-297

https://www.jstor.org/stable/pdf/2695840.pdf?refreqid=excelsior%3A1389be4e77a91819712bb30f0e42bc22

Simon, H.A., Invariants of human behavior, Annual Review of Psychology 1990, 41(1):1-19

https://www.annualreviews.org/doi/pdf/10.1146/annurev.ps.41.020190.000245

Vaisey, Stephen, Motivation and justification: A dual-process model of culture in action, American Journal of Sociology 2009, 114(6): 1675-1715

https://www.jstor.org/stable/pdf/10.1086/597179.pdf?casa_token=X-NvOHQDzMwAAAAA:yuGDnXaJHHyN1nbr_aE9nX7HIywvygT8SWxHMRo3NIRuD2T6StXMUGoW2DmgProOUCefLKEItyCPH1-DPyB7MGxwewdUimDaUULqaMKD_ArU_7-6bsvb

Valdez, Sarah, Visibility and Votes: A Spatial Analysis of Anti-immigrant Voting in Sweden, Migration Studies 2014, 2(2):162-188

https://academic.oup.com/migration/article/2/2/162/975212

OBLX Obligatoriska seminarier EC 1 hp
UPGX Skriftlig redovisning EC 1 hp
ESS2 Essä (reviderat utkastet) EC 2.5 hp
ESS1 Essä (första utkastet) EC 1 hp
REDX Muntlig redovisning EC 2 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se