Visuell kommunikation och gestaltning I, 6 hp (TCM002)

Visual Communication and Interpretation I, 6 credits

Huvudområde

Möbelkonservering Möbelsnickeri Möbeldesign Möbeltapetsering

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Susanna Nygren

Studierektor eller motsvarande

Ulf Brunne
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
6KMOD Möbeldesign - Malmstens, kandidatprogram (TMMDE) 1 (HT 2017) 1, 2 , Svenska o
6KMOS Möbelsnickeri - Malmstens, kandidatprogram (TMMSN) 1 (HT 2017) 1, 2 , Svenska o
6KMOT Möbeltapetsering - Malmstens, kandidatprogram (TMMTA) 1 (HT 2017) 1, 2 , Svenska o
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Möbelkonservering, Möbelsnickeri, Möbeldesign, Möbeltapetsering

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

 • Kandidatprogram i möbeldesign
 • Kandidatprogram i möbelsnickeri
 • Kandidatprogram i möbeltapetsering

Rekommenderade förkunskaper

Särskild behörighet

Lärandemål

Att ge studenten en introduktion i, och orientering om, olika visualiseringstekniker för att kunna formulera och kommunicera sina konstnärliga idéer, frågeställningar och uttryck.
Efter genomgången kurs skall studerande kunna:

 • tillämpa ett antal bildspråkliga element och begrepp (proportioner, balans, riktningar, bildrytm/rörelse, volym/yta, ljus/mörker och materialitet) som analysverktyg i en gestaltningsprocess
 • åstadkomma en enkelsidig visuellt gestaltad produktpresentation med en integrerad teknisk illustration
 • behärska texthantering i Illustrator
 • behärska bildbehandling i PhotoShop som tecknings/målningsverktyg, färgblandning, inscanning och bildmontage av fotografiskt material
 • behärska InDesign som verktyg för grafisk formgivning
 • välja och tillämpa färg i sina presentationer på ett medvetet sätt utifrån olika aspekter (optiskt, rumsskapande, estetiskt)

Efter genomgången kurs skall den studerande fått insikter om:
 • olika verktyg för att kunna presentera ett projekt på såväl idéstadiet som i slutredovisningen
 • hur kombinationerna, samspelet och renodlingen av bildspråkliga element och begrepp (se ovan) utgör den språkliga dimensionen av en bild
 • teorier i ämnet färg och betydelsen av färgens optiska, rumsskapande och estetiska effekter

Kursinnehåll

Ateljéstudier med levande modell. Frihandsteckning. Laborationer med olika digitala tekniker som PhotoShop, Illustrator och InDesign. Färgteori och måleri med tonvikt på gestaltning av rumsliga begrepp.

Undervisnings- och arbetsformer

Föreläsningar, seminarier, laborationer, undervisning i grupp och individuellt, självständigt arbete. Samtal som pedagogisk metod.
Kursen pågår hela höstterminen.

Examination

UPG1Introduktionskurs frihandsteckning och krokiteckningU, G1.5 hp
UPG2Grundkurs i digital bild & grafisk formU, G1.5 hp
UPG3Fortsättningskurs i digital bild & grafisk formU, G1.5 hp
UPG4FärgteoriU, G1.5 hp
På kursen ges betyg Underkänd/Godkänd

Betygsskala

,

Institution

Inst för ekonomisk och industriell utv

Studierektor eller motsvarande

Ulf Brunne

Examinator

Susanna Nygren

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 48 h
Rekommenderad självstudietid: 112 h

Kurslitteratur

Melin, Björn (1979). Teckna och måla modell. Stockholm: Wahlström & Widstrand
Nilson, Karl Gustaf (1999). Färglära. [Ny utg.] Stockholm: Carlsson
Melin, Björn (1979). Teckna och måla modell. Stockholm: Wahlström & Widstrand <br>Nilson, Karl Gustaf (1999). Färglära. [Ny utg.] Stockholm: Carlsson
UPG1 Introduktionskurs frihandsteckning och krokiteckning U, G 1.5 hp
UPG2 Grundkurs i digital bild & grafisk form U, G 1.5 hp
UPG3 Fortsättningskurs i digital bild & grafisk form U, G 1.5 hp
UPG4 Färgteori U, G 1.5 hp
På kursen ges betyg Underkänd/Godkänd

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.