Ekonomisk grundkurs med företagsutveckling, 6 hp (TCM010)

Economics, Basic Course, 6 credits

Huvudområde

Inget huvudområde

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Carl-Johan Petri

Studierektor eller motsvarande

Johan Holtström
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
6KMOD Möbeldesign - Carl Malmsten Furniture Studies (TMMDE) 6 (VT 2017) 1 - Svenska Stockholm o
6KMOK Möbelkonservering - Carl Malmsten Furniture Studies (TMMKO) 6 (VT 2017) 1 - Svenska Stockholm o
6KMOS Möbelsnickeri - Carl Malmsten Furniture Studies (TMMSN) 6 (VT 2017) 1 - Svenska Stockholm o
6KMOT Möbeltapetsering - Carl Malmsten Furniture Studies (TMMTA) 6 (VT 2017) 1 - Svenska Stockholm o
6KMOD Kandidatprogram i möbeldesign (TMMDE) 4 (VT 2017) 1 - Svenska Stockholm o
6KMOK Kandidatprogram i möbelkonservering (TMMKO) 4 (VT 2017) 1 - Svenska Stockholm o
6KMOS Kandidatprogram i möbelsnickeri (TMMSN) 4 (VT 2017) 1 - Svenska Stockholm o
6KMOT Kandidatprogram i möbeltapetsering (TMMTA) 4 (VT 2017) 1 - Svenska Stockholm o
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

 • Möbeldesign - Carl Malmsten Furniture Studies
 • Möbelkonservering - Carl Malmsten Furniture Studies
 • Möbelsnickeri - Carl Malmsten Furniture Studies
 • Möbeltapetsering - Carl Malmsten Furniture Studies
 • Kandidatprogram i möbeldesign
 • Kandidatprogram i möbelkonservering
 • Kandidatprogram i möbelsnickeri
 • Kandidatprogram i möbeltapetsering

Rekommenderade förkunskaper

Särskild behörighet

Lärandemål

Att göra deltagarna förtrogna med företagsekonomiska grundbegrepp och synsätt samt att ge grundkunskaper för att själva starta företag.
Efter genomgången kurs skall studerande kunna:

 • förstå och förklara grundläggande företagsekonomisk terminologi, modeller, och bokföring
 • veta vad som krävs för att starta ett företag
 • analysera företags konkurrensfördelar speciellt med avseende små företag
 • skapa, och redogöra för, en affärsplan för ett företag i möbelbranschen
 • söka relevant ekonomisk information

Kursinnehåll

Grundläggande företagsekonomiska begrepp. Företaget och dess intressenter, strategi, marknad och marknadsföring. Elementär kostnads- och intäktsanalys, investeringskalkylering, "cash management", redovisning (årsredovisningen). Företagsformer, tex aktiebolag och handelsbolag. Start av företag. Praktikfall.

Undervisnings- och arbetsformer

Föreläsningar, seminarier och ett praktikfall.
Kursen pågår hela vårterminen.

Examination

UPG1Projektarbete som löses i grupp samt skriftlig och muntl exaU, 3, 4, 56 hp

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Studierektor eller motsvarande

Johan Holtström

Examinator

Carl-Johan Petri

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 26 h
Rekommenderad självstudietid: 134 h

Kurslitteratur

Fastställs senare
Fastställs senare
UPG1 Projektarbete som löses i grupp samt skriftlig och muntl exa U, 3, 4, 5 6 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se