Introduktionskurs LiU-Malmstens, 6 hp (TCM039)

Introduction Course, LiU-Malmstens, 6 credits

Huvudområde

Möbelkonservering Möbelsnickeri Möbeldesign Möbeltapetsering

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Ulf Brunne

Studierektor eller motsvarande

Ulf Brunne
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
6KMOD Möbeldesign - Malmstens, kandidatprogram (TMMDE) 1 (HT 2017) 1 Svenska o
6KMOS Möbelsnickeri - Malmstens, kandidatprogram (TMMSN) 1 (HT 2017) 1 Svenska o
6KMOT Möbeltapetsering - Malmstens, kandidatprogram (TMMTA) 1 (HT 2017) 1 Svenska o
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Möbelkonservering, Möbelsnickeri, Möbeldesign, Möbeltapetsering

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

 • Kandidatprogram i möbeldesign
 • Kandidatprogram i möbelsnickeri
 • Kandidatprogram i möbeltapetsering

Rekommenderade förkunskaper

Särskild behörighet

Lärandemål

Att ge studenten en introduktion i skolans historia, dess plats i universitets- och högskolevärlden, skolans värdegrunder och ambitionsnivå, ”Malmstensandan” och Carl Malmstens pedagogiska idéer om hand och tanke, teori och praktik i skapande samverkan, samt den kunskap som behövs för att kunna tillgodogöra sig påföljande kursmoment.
Efter genomgången kurs skall studerande kunna:

 • redogöra för skolans relevanta maskinella och laborativa utrustning utifrån funktionella och säkerhetsmässiga aspekter (maskinkörkort)
 • tillämpa grundläggande datafunktioner för informationssökning och eget arbete
 • tillverka en enkel produkt med hjälp av skolans maskiner
 • beskriva olika hantverksteknikers tillvägagångssätt
 • redogöra muntligt och skriftligt för en hantverksteknik eller arbetsprocess samt utföra rapportskrivning

Efter genomgången kurs skall den studerande fått insikter om:
 • historia, värdegrunder och ambitionsnivå hos LiU i allmänhet och Carl Malmsten – Furniture Studies i synnerhet
 • rutiner, organisation och funktioner hos LiU i allmänhet och CMFS i synnerhet
 • några grundläggande och traditionella hantverkstekniker
 • betydelsen av samarbete och samverkan för att nå uppsatta mål och den särart och unika styrka som samverkan mellan utbildningens fyra inriktningar ger
 • betydelsen av, och syftet med, muntlig och skriftlig presentation samt rapportskrivning, för att dokumentera kunskap och nå ut med den

Kursinnehåll

Malmstens historia. Studiebesök på Malmstensarkivet. Rapportskrivning. Maskinkörkort. Maskinkunskap. Datakörkort. Hantverkstekniker. Muntlig presentation. Samarbetsworkshop.

Undervisnings- och arbetsformer

Föreläsningar, lektioner, handledning, workshops och studiebesök.

Examination

UPG1Utförd övningsuppgiftU, G2 hp
UPG2Skriftlig rapportU, G2 hp
MUN1Muntlig redovisningU, G2 hp
På kursen ges betyg Underkänd/godkänd

Betygsskala

,

Institution

Inst för ekonomisk och industriell utv

Studierektor eller motsvarande

Ulf Brunne

Examinator

Ulf Brunne

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 48 h
Rekommenderad självstudietid: 112 h

Kurslitteratur

Falck, Per & Westberg, Per (1989). Möbelsnickare, i Hantverk i Sverige: om bagare, kopparslagare, vagnmakare och 286 andra hantverksyrken. Stockholm: LT i samarbete med Nordiska museet. Sid. 236-244
Helin, Bertil, Jeppsson, Tord, Jönsson, Nils & Fredriksson, Olle (red.) (1979). Träteknik. Maskinarbete. 2: uppl. Stockholm: LiberLäromedel
Larsson, Lena (1986). Möbelmästaren Malmsten, i Levande trä. Stockholm: Svenska turistföreningens årsbok 1987. Sid. 128-141
Merkel, Magnus (2000). Tekniska rapporter och examensarbeten. [Ny uppl.] Linköping: Univ.
Träteknik. Maskinarbete, 2. 2:a uppl. (1979). Stockholm: LiberLäromedel
Falck, Per & Westberg, Per (1989). Möbelsnickare, i Hantverk i Sverige: om bagare, kopparslagare, vagnmakare och 286 andra hantverksyrken. Stockholm: LT i samarbete med Nordiska museet. Sid. 236-244 <br>Helin, Bertil, Jeppsson, Tord, Jönsson, Nils & Fredriksson, Olle (red.) (1979). Träteknik. Maskinarbete. 2: uppl. Stockholm: LiberLäromedel <br>Larsson, Lena (1986). Möbelmästaren Malmsten, i Levande trä. Stockholm: Svenska turistföreningens årsbok 1987. Sid. 128-141 <br>Merkel, Magnus (2000). Tekniska rapporter och examensarbeten. [Ny uppl.] Linköping: Univ. <br>Träteknik. Maskinarbete, 2. 2:a uppl. (1979). Stockholm: LiberLäromedel
UPG1 Utförd övningsuppgift U, G 2 hp
UPG2 Skriftlig rapport U, G 2 hp
MUN1 Muntlig redovisning U, G 2 hp
På kursen ges betyg Underkänd/godkänd

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.