Möbelsnickeri II, 15 hp (TCM062)

Cabinetmaking II, 15 credits

Huvudområde

Möbelsnickeri

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Leif Burman

Studierektor eller motsvarande

Ulf Brunne
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
6KMOS Möbelsnickeri - Malmstens, kandidatprogram 2 (VT 2019) 2 - Svenska Stockholm o
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Möbelsnickeri

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Kandidatprogram i möbelsnickeri

Rekommenderade förkunskaper

Möbelsnickeri I.

Lärandemål

Att studenten skall utveckla färdigheter i att utveckla och genomföra en grundläggande konstruktionsuppgift i massivträ samt en introduktion i tillverkningsprocessens flödesteknik.
Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:

  • lösa de tekniska konstruktioner som ingår i skåpmöbler tillverkade av massivträ
  • konstruera lådor, dörrar och klaffar avsedda för produkter av massivträ
  • tillämpa olika metoder för ytbehandling och limmer på massiva trämöbler
  • planera en arbetsprocess utifrån flödestekniska aspekter
  • tillämpa och förstå ritningsverktyget AutoCad
  • beskriva, analysera och dokumentera en arbetsprocess
  • förstå metodiken i utvecklingen av en ny produkt
  • förstå betydelsen av att kunna redogöra för arbetet skriftligt och muntligt

Kursinnehåll

Massivträkonstruktioner. Dörrar, lådor och stommar. CNC-teknik/grundläggande programmering. Arbetsplanering. Flödesteknik. Designprocess. Foto.

Undervisnings- och arbetsformer

Föreläsningar, lektioner, handledning och övningsuppgift.
Kursen pågår hela vårterminen.

Examination

UPG3InlämningsuppgiftU, G2 hp
UPG2Utförd övningsuppgiftU, 3, 4, 510 hp
UPG1Utförd ritning och arbetsplaneringU, G3 hp

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Studierektor eller motsvarande

Ulf Brunne

Examinator

Leif Burman

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 144 h
Rekommenderad självstudietid: 256 h

Kurslitteratur

Dahlgren, Torbjörn, Wistrand, Sven & Wiström, Magnus (2004). Nordiska träd och träslag. 4:e rev. uppl. Stockholm: Stift. ARKUS
Peters, Alan (1984). Cabinetmaking: the professional approach. London: Stobart
Referenslitteratur
Karg, Franz (1991). Solid-wood cabinet construction: 70 contemporary designs with details. Newtown, Conn.: Taunton Press
Spannagel, Fritz (1954). Der Möbelbau: ein Fachbuch für Tischler, Architekten und Lehrer : auch ein Beitrag zur Wohnkultur. 10. vollst. neu bearbeitete Aufl. Ravensburg: Otto Maier Verl.
Svahn, Olov, Andersson, Jörgen & Larsson, Knut (red.) (1950). Träindustrins handbok: snickeriarbete. Malmö: Teknografiska ab.
Dahlgren, Torbjörn, Wistrand, Sven & Wiström, Magnus (2004). Nordiska träd och träslag. 4:e rev. uppl. Stockholm: Stift. ARKUS<br> Peters, Alan (1984). Cabinetmaking: the professional approach. London: Stobart<br> Referenslitteratur<br> Karg, Franz (1991). Solid-wood cabinet construction: 70 contemporary designs with details. Newtown, Conn.: Taunton Press<br> Spannagel, Fritz (1954). Der Möbelbau: ein Fachbuch für Tischler, Architekten und Lehrer : auch ein Beitrag zur Wohnkultur. 10. vollst. neu bearbeitete Aufl. Ravensburg: Otto Maier Verl.<br> Svahn, Olov, Andersson, Jörgen & Larsson, Knut (red.) (1950). Träindustrins handbok: snickeriarbete. Malmö: Teknografiska ab.
UPG3 Inlämningsuppgift U, G 2 hp
UPG2 Utförd övningsuppgift U, 3, 4, 5 10 hp
UPG1 Utförd ritning och arbetsplanering U, G 3 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se