Programvaruarkitekturer, 6 hp (TDDE41)

Software Architectures, 6 credits

Huvudområde

Informationsteknologi Datateknik Datavetenskap

Nivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Lena Buffoni

Studierektor eller motsvarande

Ola Leifler

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
6MICS Computer Science, masterprogram 2 (VT 2020) 2 1 Engelska Linköping v
6MICS Computer Science, masterprogram (Programmering och mjukvarumetoder) 2 (VT 2020) 2 1 Engelska Linköping v
6CDDD Civilingenjör i datateknik 8 (VT 2020) 2 1 Engelska Linköping v
6CDDD Civilingenjör i datateknik (Datorsystem) 8 (VT 2020) 2 1 Engelska Linköping v
6CDDD Civilingenjör i datateknik (Programmering och algoritmer) 8 (VT 2020) 2 1 Engelska Linköping v
6CDDD Civilingenjör i datateknik (Storskalig mjukvaruutveckling) 8 (VT 2020) 2 1 Engelska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, spanska 8 (VT 2020) 2 1 Engelska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, spanska (Teknisk inriktning Datateknik) 8 (VT 2020) 2 1 Engelska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, spanska (Masterprofil Datateknik) 8 (VT 2020) 2 1 Engelska Linköping o
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, franska 8 (VT 2020) 2 1 Engelska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, franska (Teknisk inriktning Datateknik) 8 (VT 2020) 2 1 Engelska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, franska (Masterprofil Datateknik) 8 (VT 2020) 2 1 Engelska Linköping o
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, japanska 8 (VT 2020) 2 1 Engelska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, japanska (Teknisk inriktning Datateknik) 8 (VT 2020) 2 1 Engelska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, japanska (Masterprofil Datateknik) 8 (VT 2020) 2 1 Engelska Linköping o
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, tyska 8 (VT 2020) 2 1 Engelska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, tyska (Teknisk inriktning Datateknik) 8 (VT 2020) 2 1 Engelska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, tyska (Masterprofil Datateknik) 8 (VT 2020) 2 1 Engelska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, kinesiska 8 (VT 2020) 2 1 Engelska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, kinesiska (Teknisk inriktning Datateknik) 8 (VT 2020) 2 1 Engelska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, kinesiska (Masterprofil Datateknik) 8 (VT 2020) 2 1 Engelska Linköping o
6CIII Civilingenjör i industriell ekonomi 8 (VT 2020) 2 1 Engelska Linköping v
6CIII Civilingenjör i industriell ekonomi (Teknisk inriktning Datateknik) 8 (VT 2020) 2 1 Engelska Linköping v
6CIII Civilingenjör i industriell ekonomi (Masterprofil Datateknik) 8 (VT 2020) 2 1 Engelska Linköping o
6CITE Civilingenjör i informationsteknologi 8 (VT 2020) 2 1 Engelska Linköping v
6CITE Civilingenjör i informationsteknologi (Datorsystem) 8 (VT 2020) 2 1 Engelska Linköping v
6CITE Civilingenjör i informationsteknologi (Programmering och algoritmer) 8 (VT 2020) 2 1 Engelska Linköping v
6CITE Civilingenjör i informationsteknologi (Storskalig mjukvaruutveckling) 8 (VT 2020) 2 1 Engelska Linköping v
6CMJU Civilingenjör i mjukvaruteknik 8 (VT 2020) 2 1 Engelska Linköping v
6CMJU Civilingenjör i mjukvaruteknik (Programmering och algoritmer) 8 (VT 2020) 2 1 Engelska Linköping v
6CMJU Civilingenjör i mjukvaruteknik (Storskalig mjukvaruutveckling) 8 (VT 2020) 2 1 Engelska Linköping v
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Informationsteknologi, Datateknik, Datavetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

 • Masterprogram i Computer Science
 • Civilingenjör i datateknik
 • Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell
 • Civilingenjör i industriell ekonomi
 • Civilingenjör i informationsteknologi
 • Civilingenjör i mjukvaruteknik

Särskild information

Kursen får ej gå i examen tillsammans med TDDD05.

Förkunskapskrav

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Programutvecklingsmetodik och -teori. Objektorienterad programmering.

Förkunskaper som ej förutsätts men bara att ha: Viss erfarenhet att läsa vetenskapliga artiklar om programvarukonstruktion Programvarukvalitet. Metaprogrammering.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

 • beskriva tekniska plattformar, förutsättningar för och utmaningar vid utveckling av större programvarusystem.
 • beskriva hur tekniker som metaprogrammering och virtualisering används i komponentbaserade modeller såsom exempelvis OSGi, Enterprise Java Beans och Web Services 
 • relatera industriella och teoretiska problemställningar inom utveckling av större programvarusystem till aktuella tekniker och metoder
 • analysera och kritiskt granska en programvaruarkitetktur och relatera dess egenskaper till aktuell empirisk forskning.

 

Kursinnehåll

Komponentmodeller, objekt-orienterade ramverk för komponentsystem, metaprogrammering, meddelandebaserade system, web services, applikationsramverk, programvaruarkitekturer, programvarukvalitet

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen består av seminarier och laborationer.

Examination

UPG1Skriftlig inlämningsuppgiftU, 3, 4, 53 hp
PRA1ProjektarbeteU, G3 hp

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Kurslitteratur

Richard N. Taylor, Nenad Medvidovic, Eric M. Dashofy. Software Architecture - Foundations, Theory & Practice, John Wiley & Sons, 2010

Övrig information

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska. 
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska eller engelska. 
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska. 

Övrigt

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Institution

Institutionen för datavetenskap

Studierektor eller motsvarande

Ola Leifler

Examinator

Lena Buffoni

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 30 h
Rekommenderad självstudietid: 130 h

Kurslitteratur

Övrigt

Ytterligare kurslitteratur annonseras på kurshemsidan.

Övrigt

Ytterligare kurslitteratur annonseras på kurshemsidan.

UPG1 Skriftlig inlämningsuppgift U, 3, 4, 5 3 hp
PRA1 Projektarbete U, G 3 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se