Programmeringsprojekt, 8 hp (TDDI17)

Program Development Project, 8 credits

Huvudområde

Datateknik

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Annika Silvervarg

Studierektor eller motsvarande

Jalal Maleki
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
6IDAT Högskoleingenjör i datateknik (Programvara) 5 (HT 2020) 1, 2 4, 2 Svenska Linköping o
6IDAT Högskoleingenjör i datateknik (Inbyggda system) 5 (HT 2020) 1, 2 4, 2 Svenska Linköping o
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Datateknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

 • Högskoleingenjörsprogram i datateknik

Särskild information

Kursen får ej ingå i examen tillsammans med TDDI02.

Förkunskapskrav

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Goda kunskaper i programmering.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

 • utveckla en grafisk interaktiv tillämpning ihop med en beställare (kunder)
 • utveckla programvara tillsammans med programmerare och beställare (kunder)
 • utveckla programvara baserat på agila metodikens grundvärderingar
 • förstå agil utvecklingsmetodik i förhållande till andra metodiker 

Kursinnehåll

Hantverk:

 • Kunnande i att arbeta med hjälp av agil metodik både individuellt, i par och i grupp.
 • Förmåga att kommunicera och fungera socialt på ett bra sätt i ett projekt och team.
 • Kunna ta fram programvara på enklast möjliga vis för att lösa givna krav.
 • Kunna ta och ge återkoppling på ett konstruktivt och givande sätt.
 • Arbeta i hög fart med god kvalitet och leverera innovativa tillfredställande resultat.
 • Arbeta direkt med källkod snarare än dokumentation och att vara öppen för kontinuerliga förändringar.

Ämnen:

 • Agil utvecklingsmetodik, inklusive tekniker såsom burndown charts, planning game, user stories, tidsestimering, Scrummöten, testdriven utveckling.
 • Muntlig kommunikation.

Teknik:

 • Programspråk och programutvecklingsmiljö beroende på projekt
 • versionshanteringsystem Git/Subversion
 • Kravhantering och projektstyrning i Trello 

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen pågår hela höstterminen.

Examination

PRA1Skriftliga och muntliga redovisningar av projektarbeteU, G8 hp
På kursen ges betygen Underkänd/Godkänd.

Betygsskala

Tvågradig skala, äldre version, U, G

Övrig information

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska. 
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska eller engelska. 
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska. 

Övrigt

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Institution

Institutionen för datavetenskap

Studierektor eller motsvarande

Jalal Maleki

Examinator

Annika Silvervarg

Kurshemsida och andra länkar

https://www.ida.liu.se/~kurskod

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 86 h
Rekommenderad självstudietid: 127 h

Kurslitteratur

Böcker
Henrik Kniberg, Scrum and XP from the trences , tillgänglig online
https://www.infoq.com/minibooks/scrum-xp-from-the-trenches-2/Pieter Jongerius et al., (2013) Get Agile! Scrum for UX, design & development BIS Publishers
Övrigt

Böcker

Henrik Kniberg, Scrum and XP from the trences , tillgänglig online

https://www.infoq.com/minibooks/scrum-xp-from-the-trenches-2/

Pieter Jongerius et al., (2013) Get Agile! Scrum for UX, design & development BIS Publishers

Övrigt

PRA1 Skriftliga och muntliga redovisningar av projektarbete U, G 8 hp
På kursen ges betygen Underkänd/Godkänd.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se