Byggnadsinformationsmodellering och GIS, 6 hp (TNBI97)

BIM Technology and GIS, 6 credits

Huvudområde

Byggteknik

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Studierektor eller motsvarande

Dag Haugum
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
6IBYG Högskoleingenjör i byggnadsteknik 2 (VT 2017) 2 4 Svenska o
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Byggteknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Högskoleingenjör i byggnadsteknik

Rekommenderade förkunskaper

Grundläggande datakunskap, Ritteknik och CAD, Byggnadsteknik

Lärandemål

Kursen skall ge kunskaper och färdigheter i att utnyttja BIM-teknologin som effektivt visualiserings- och konstruktionsverktyg samt att erhålla grundläggande kunskaper om geografiska ingenjörsverktyg. Efter kursen ska teknologen:

  • ha grundläggande kunskaper om modellering- och ritteknikens principer
  • kunna skapa 2D ritningar enligt Svensk Standard från aktuell modell
  • kunna skapa modellfiler, ritningsdefinitionsfiler och plotfiler
  • kunna använda externt material och referenser
  • kunna lägga upp och använda system för lagerhantering
  • ha kännedom om kompletterande applikationer för modellerings- och ritarbete inom ämnesområdet
  • känna till grunderna inom geografisk informationsteknik
  • känna till ett modernt verktyg för behandling av GIS-data
  • kunna utföra Geografiska analyser och göra visualiseringar ur ett kartografiskt perspektiv

Kursinnehåll

Introduktion till aktuellt program och objektorienterade verktyg, deras struktur och gränssnitt
Modellerings- och ritteknikens principer
Objektorienterad modellering
Skapande av 2D ritningar från aktuell 3D-modell
Ritningsuppläggning enligt Svensk Standard
Import av externt material, externa referenser
Lagerhantering och plottning
Anpassade programapplikationer
Geodetiska referenssystem och kartprojektioner
Datastrukturer i GIS
Kartografisk presentation
Datainsamling till GIS via geodetisk mätning
Geografisk analys

Undervisnings- och arbetsformer

Föreläsningar och datorövningar. Obligatorisk närvaro vid datorövningar.

Examination

LAB2Laborationsuppgift GISU, G1 hp
LAB1Laborationskurs BIMU, G5 hp
På kursen ges betyg Underkänd/Godkänd.

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Institution

Institutionen för teknik och naturvetenskap

Studierektor eller motsvarande

Dag Haugum

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 32 h
Rekommenderad självstudietid: 128 h

Kurslitteratur

Utdelas vid kursstart
Utdelas vid kursstart
LAB2 Laborationsuppgift GIS U, G 1 hp
LAB1 Laborationskurs BIM U, G 5 hp
På kursen ges betyg Underkänd/Godkänd.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se