Ljudteknik, 6 hp (TNM103)

Sound Technology, 6 credits

Huvudområde

Medieteknik

Nivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Niklas Rönnberg

Studierektor eller motsvarande

Camilla Forsell
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
6CMEN Civilingenjör i medieteknik 7 (HT 2021) 1 2 Svenska Norrköping v
6CMEN Civilingenjör i medieteknik (Avancerade tekniker för ljud- och bildmedier) 7 (HT 2021) 1 2 Svenska Norrköping v
6CMEN Civilingenjör i medieteknik 9 (HT 2021) 1 2 Svenska Norrköping v
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Medieteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

  • Civilingenjörsprogram i medieteknik
  • Civilingenjör i medieteknik

Särskild information

Kursen får ej ingå i examen tillsammans med TNM054

Rekommenderade förkunskaper

Kunskaper från kurser som Signaler och system, Tillämpad transformteori, Ljudfysik, eller motsvarande. Programmeringskunskaper, motsvarande Programmering grk.

Lärandemål

Ljudteknik av analog och digital karaktär är idag en viktig del i många olika medieproduktioner, från datorspel och immersiv medieproduktion via användargränssnitt till renodlad ljud- och musikredigering. Kursen syftar till att ge studenterna fördjupade kunskaper om metoder för ljudteknik, audioeffekter och signalbehandling, samt bearbetning, analys och syntes av ljud och vågformer. Studenten ska efter genomgången kurs kunna tillämpa kunskaper om design av analoga och digitala signalbehandlingstillämpningar för exempelvis professionell audio, musikproduktion, film, spel och virtuella miljöer, samt visualisering och forensiskt arbete.

Kursinnehåll

Introduktion till digital audio, ljud- och musikbearbetning. Översikt över tekniker för signalbehandling och audioeffekter. Förändring av dynamiskt innehåll i en signal som kompression respektive expansion. Filtrering och utjämning av signaler, olika användningsområden för filter, olika typer av filter. Digitala fördröjningsledningar samt analoga alternativ för simulering av rumsakustik och eko. Digitala och analoga audioeffekter (som exempelvis wha-wha, phaser, flanger). Fas-vocodning för tonhöjds- och tempoförändring av en signal. Additiv och subtraktiv syntes, samt analoga och digitala syntesmetoder. Amplitud- och frekvensmodulering av signaler.

 

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen omfattar föreläsningar, föreläsningar/seminarier givna av studenten själv, samt programmeringsinriktade och praktiskt ljudtekniska laborationer. En skriftlig tentamen i form av en hemtentamen, som utförs under begränsad mängd tid och går ut på att i skrift redogöra för hur en specifik signalbehandlingsuppgift skulle kunna lösas.

Examination

LAB1LaborationerU, G3 hp
HEM1HemtentamenU, 3, 4, 53 hp

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Kurslitteratur

Föreläsningsanteckningar och utdelat material.

Övrig information

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

  • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska. 
  • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska eller engelska. 
  • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska. 

Övrigt

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Institution

Institutionen för teknik och naturvetenskap

Studierektor eller motsvarande

Camilla Forsell

Examinator

Niklas Rönnberg

Kurshemsida och andra länkar

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 50 h
Rekommenderad självstudietid: 110 h

Kurslitteratur

Övrigt

Föreläsningsanteckningar och utdelat material.

Övrigt

Föreläsningsanteckningar och utdelat material.

LAB1 Laborationer U, G 3 hp
HEM1 Hemtentamen U, 3, 4, 5 3 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se