Grundläggande logistikalgoritmer, 6 hp (TNSL20)

Basic Logistics Algorithms, 6 credits

Huvudområde

Logistik

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Valentin Polishchuk

Studierektor eller motsvarande

Erik Bergfeldt
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
6KFTL Flygtransport och logistik, kandidatprogram 3 (HT 2017) 1 3 Engelska Norrköping o
6KLOG Samhällets logistik, kandidatprogram 3 (HT 2017) 1 3 Engelska Norrköping v
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Logistik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

 • Flygtransport och logistik, kandidatprogram
 • Samhällets logistik, kandidatprogram

Rekommenderade förkunskaper

Grundläggande algoritm- och/eller programmeringskoncept.

Lärandemål

Kursen introducerar studenterna till några modeller av grundläggande logistikproblem, samt algoritmer för deras lösning. 
Efter kursen ska deltagarna kunna:

 • Identifiera kritiska uppgifter i projektplanering
 • Tidsplanera maximalt antal icke-motstridiga jobb
 • Optimalt allokera uppgifter till producerande enheter
 • Hitta stabila fördelningar av varor
 • Programera MATLAB rutiner för grundläggande logistiska problem

Kursinnehåll

 • Tilldelnings- och matchningsproblem
 • Flöden i transportnätverk
 • Övertäcknings och packningsproblem
 • Lokaliseringsproblem
 • Skript och funktioner i MATLAB

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen består av föreläsningar och lektioner. Föreläsningarna ger den teoretiska bakgrunden, och lektionerna ägnas åt praktiska övningar.

Examination

UPG1InlämningsuppgifterU, G3 hp
TEN1Skriftlig examinationU, 3, 4, 53 hp

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Institution

Institutionen för teknik och naturvetenskap

Studierektor eller motsvarande

Erik Bergfeldt

Examinator

Valentin Polishchuk

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 40 h
Rekommenderad självstudietid: 120 h

Kurslitteratur

Fastställs senare.
Fastställs senare.
UPG1 Inlämningsuppgifter U, G 3 hp
TEN1 Skriftlig examination U, 3, 4, 5 3 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se