Civilingenjör i elektronikdesign, 300 hp

Electronics Design Engineering, M Sc in Engineering, 300 credits

Undervisningsspråk

Svenska

Studieort

Norrköping

Examensbenämning

Civilingenjör 300 hp och Teknologie master 120 hp

Studietakt

Helfart

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet
samt
Områdesbehörighet 9 (Fysik B, Kemi A, Matematik E)
eller
Områdesbehörighet A9 (Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4)

Examensbenämning på svenska

Civilingenjör 300 hp och Teknologie master 120 hp

Utbildningsplan

För komplett utbildningsplan se även Tekniska högskolans studiehandbok:

http://kdb-5.liu.se/liu/lith/studiehandboken/svutbplan.lasso?&up_year=2015&up_ladokkod=6CIEN

Termin 1-3 (HT 2015-HT 2016)

För dessa terminer finns programplan i Tekniska högskolans då gällande studiehandbok:
http://www.lith.liu.se/sh2016/
Via länken ovan kan du navigera dig bakåt till äldre terminer.

Termin 4 (VT 2017)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TNE056 Ellära och elektromagnetism 6* G2X 3 O
*Kursen läses över flera perioder
TNE087 Metoder och processer vid elektronikproduktion 6 G1X 1 O
TNG032 Tillämpad transformteori 6 G2X 4 O
TKMJ24 Miljöteknik 6 G1X 2 V
Period 2
TNE056 Ellära och elektromagnetism 6* G2X 2 O
*Kursen läses över flera perioder
TNG006 Matematisk statistik 6 G2X 1 O
TNG015 Signaler och system 6 G2X 3 O
TPTE06 Praktik 6 G1X - V

Termin 6 (VT 2018)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TNE026 Analog/digital systemkonstruktion 6* A1X 1 O
*Kursen läses över flera perioder
TNE041 Modern fysik 6 G2X 2 O
TNE095 Projektkurs - Elektronikdesign med projektledning 16* G2X 3 O
*Kursen läses över flera perioder
TNG041 Vetenskaplig metodik, källkritik och rapportskrivning 2 G2X 4 O
TEIE53 Industriell ekonomi 6 G1X 1 V
Period 2
TNE026 Analog/digital systemkonstruktion 6* A1X 2 O
*Kursen läses över flera perioder
TNE095 Projektkurs - Elektronikdesign med projektledning 16* G2X 1 O
*Kursen läses över flera perioder
TND004 Datastrukturer 6 G2X 3 V
TNG016 Systemtekniska tillämpningar i Matlab 6 A1X 4 V

Termin 7 (HT 2018)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TNE058 Halvledarteknik och tillverkning 12* A1X 3 O
*Kursen läses över flera perioder
TEIO87 Projektledning 6* G2X 1 V
*Kursen läses över flera perioder
TGTU01 Teknik och etik 6 G1X 4 V

Kurstillfället i Norrköping är inställt 2018.

TNE064 Digital kommunikationselektronik 12* A1X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
TSDT14 Signalteori 6 A1X 1 V
TSEA26 Konstruktion av inbyggda DSP-processorer 6 A1X 1 V
TSTE12 Konstruktion av digitala system 6 A1X 3 V
Period 2
TNE058 Halvledarteknik och tillverkning 12* A1X 2 O
*Kursen läses över flera perioder
TEIO87 Projektledning 6* G2X 1 V
*Kursen läses över flera perioder
TGTU49 Teknikhistoria 6 G1X 3 V
TNE024 Molekylär fysik 6 A1X 3 V
TNE064 Digital kommunikationselektronik 12* A1X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 2
TNE024 Molekylär fysik 6 A1X 3 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TNE064 Digital kommunikationselektronik 12* A1X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TNE064 Digital kommunikationselektronik 12* A1X 2 V
*Kursen läses över flera perioder

Termin 8 (VT 2019)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TEIO05 Grundläggande entreprenörskap och idékvalificering 6* G2X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
TKMJ15 Miljömanagement 6 G1X 3 V
TNE062 RF Systemutveckling 12* A1X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
TNE090 Trådlösa sensornätverk 6 A1X 4 V
TNE102 Tillämpad effektelektronik 8* G2X 1 V
*Kursen läses över flera perioder
TNE103 Organisk elektronik 1 6 A1X 4 V
TNKA10 Retorik i tal, text och bild 6* G1X 1 V
*Kursen läses över flera perioder
TSRT09 Reglerteori 6 A1X 3 V
Period 2
TEIO05 Grundläggande entreprenörskap och idékvalificering 6* G2X 3 V
*Kursen läses över flera perioder
TFYA38 Optoelektronik 6 A1X 3 V
TNE062 RF Systemutveckling 12* A1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TNE093 Solcellsteknik 6 A1X 3 V
TNE102 Tillämpad effektelektronik 8* G2X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
TNK116 Sakernas internet 6 A1X 1 V
TNKA10 Retorik i tal, text och bild 6* G1X 1 V
*Kursen läses över flera perioder
TSRT14 Sensorfusion 6 A1X 2 V
TSTE06 Digitala filter 6 A1X 3 V
TSTE87 Applikationsspecifika integrerade kretsar 6 A1X 2 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TNE102 Tillämpad effektelektronik 8* G2X 1 V
*Kursen läses över flera perioder
TNE103 Organisk elektronik 1 6 A1X 4 V
Period 2
TNE093 Solcellsteknik 6 A1X 3 V
TNE102 Tillämpad effektelektronik 8* G2X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TNE062 RF Systemutveckling 12* A1X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
TNE090 Trådlösa sensornätverk 6 A1X 4 V
Period 2
TNE062 RF Systemutveckling 12* A1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TNK116 Sakernas internet 6 A1X 1 V

Termin 9 (HT 2019)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TNE085 Projektkurs, CDIO 12* A1X 3 O
*Kursen läses över flera perioder
THEN09 Advanced English 6* G2X 4 V
*Kursen läses över flera perioder

Kursen är inställd ht19.

TNE071 Mikrovågsteknik 6 A1X 1 V
TNE089 Elektromagnetisk kompatibilitet och mönsterkortdesign 6* A1X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
TNE104 Organisk elektronik 2 6 A1X 4 V

Kursen är inställd ht 2019.

Period 2
TNE085 Projektkurs, CDIO 12* A1X 3 O
*Kursen läses över flera perioder
TEAE11 Immaterialrätt 6 G1X 2 V
THEN09 Advanced English 6* G2X 4 V
*Kursen läses över flera perioder

Kursen är inställd ht19.

TNE083 Antennteori 6 A1X 2 V
TNE089 Elektromagnetisk kompatibilitet och mönsterkortdesign 6* A1X 1 V
*Kursen läses över flera perioder
TSEA81 Datorteknik och realtidssystem 6 A1X 4 V
TSTE85 Lågeffektselektronik 6 A1X 2 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TNE089 Elektromagnetisk kompatibilitet och mönsterkortdesign 6* A1X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
TNE104 Organisk elektronik 2 6 A1X 4 V

Kursen är inställd ht 2019.

Period 2
TNE089 Elektromagnetisk kompatibilitet och mönsterkortdesign 6* A1X 1 V
*Kursen läses över flera perioder
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TNE071 Mikrovågsteknik 6 A1X 1 V
TNE089 Elektromagnetisk kompatibilitet och mönsterkortdesign 6* A1X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TNE083 Antennteori 6 A1X 2 V
TNE089 Elektromagnetisk kompatibilitet och mönsterkortdesign 6* A1X 1 V
*Kursen läses över flera perioder

Termin 10 (VT 2020)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TQXX33 Examensarbete 30* A1X - O
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TQXX33 Examensarbete 30* A1X - O
*Kursen läses över flera perioder
Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se