Civilingenjör i elektronikdesign, 300 hp

Electronics Design Engineering, M Sc in Engineering, 300 credits

Undervisningsspråk

Svenska

Studieort

Norrköping

Examensbenämning

Civilingenjör 300 hp och Teknologie master 120 hp

Studietakt

Helfart

Inledning

För komplett utbildningsplan se även Tekniska högskolans studiehandbok:

https://kdb.it.liu.se/KDB/kdb-5.liu.se/liu/lith/studiehandboken/svutbplanef23-2016.html?&up_year=2016&up_ladokkod=6CIEN

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet
samt
Områdesbehörighet 9 (Fysik B, Kemi A, Matematik E)
eller
Områdesbehörighet A9 (Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4)

Senare del, Civilingenjör i elektronikdesign 300 hp – för dig som läst minst motsvarande programmets termin 1-2

Därutöver krävs att sökande studerar/har studerat på en civilingenjörsutbildning eller matematisk-naturvetenskaplig utbildning och uppfyller särskilda förkunskapskrav till sökt programtermin.

Examensbenämning på svenska

Civilingenjör 300 hp och Teknologie master 120 hp

Termin 1 (HT 2016)

För dessa terminer finns programplan i Tekniska högskolans då gällande studiehandbok:
http://www.lith.liu.se/sh2016/
Via länken ovan kan du navigera dig bakåt till äldre terminer.

Termin 4 (VT 2018)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TNE056 Ellära och elektromagnetism 6* G2X 3 O
*Kursen läses över flera perioder
TNE087 Metoder och processer vid elektronikproduktion 6 G1X 1 O
TNG032 Tillämpad transformteori 6 G2X 4 O
TKMJ24 Miljöteknik 6 G1X 2 V
Period 2
TNE056 Ellära och elektromagnetism 6* G2X 2 O
*Kursen läses över flera perioder
TNG006 Matematisk statistik 6 G2X 1 O
TNG015 Signaler och system 6 G2X 3 O
TPTE06 Praktik 6 G1X - V

Termin 6 (VT 2019)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TNE026 Analog/digital systemkonstruktion 6* A1X 1 O
*Kursen läses över flera perioder
TNE041 Modern fysik 6 G2X 2 O
TNE095 Projektkurs - Elektronikdesign med projektledning 16* G2X 3 O
*Kursen läses över flera perioder
TNG041 Vetenskaplig metodik, källkritik och rapportskrivning 2 G2X 4 O
TEIE53 Industriell ekonomi 6 G1X 1 V
Period 2
TNE026 Analog/digital systemkonstruktion 6* A1X 2 O
*Kursen läses över flera perioder
TNE095 Projektkurs - Elektronikdesign med projektledning 16* G2X 1 O
*Kursen läses över flera perioder
TND004 Datastrukturer 6 G2X 3 V
TNG016 Systemtekniska tillämpningar i Matlab 6 A1X 4 V

Termin 7 (HT 2019)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TNE058 Halvledarteknik och tillverkning 12* A1X 3 O
*Kursen läses över flera perioder
TEIO87 Projektledning 6* G2X 1 V
*Kursen läses över flera perioder
TGTU01 Teknik och etik 6 G1X 4 V
TNE064 Digital kommunikationselektronik 12* A1X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
TSDT14 Signalteori 6 A1X 1 V
TSEA26 Konstruktion av inbyggda DSP-processorer 6 A1X 1 V
TSTE12 Konstruktion av digitala system 6 A1X 3 V
Period 2
TNE058 Halvledarteknik och tillverkning 12* A1X 2 O
*Kursen läses över flera perioder
TEIO87 Projektledning 6* G2X 1 V
*Kursen läses över flera perioder
TGTU49 Teknikhistoria 6 G1X 3 V
TNE024 Molekylär fysik 6 A1X 3 V

Kursen är inställd ht 2019.

TNE064 Digital kommunikationselektronik 12* A1X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 2
TNE024 Molekylär fysik 6 A1X 3 V

Kursen är inställd ht 2019.

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TNE064 Digital kommunikationselektronik 12* A1X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TNE064 Digital kommunikationselektronik 12* A1X 2 V
*Kursen läses över flera perioder

Termin 8 (VT 2020)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TEIO05 Grundläggande entreprenörskap och idékvalificering 6* G2X 2 V
*Kursen läses över flera perioder

Kursen är inställd 2020.

TKMJ15 Miljömanagement 6 G1X 3 V
TNE062 RF Systemutveckling 12* A1X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
TNE090 Trådlösa sensornätverk 6 A1X 4 V

Kursen är inställd 2020.

TNE102 Tillämpad effektelektronik 8* G2X 1 V
*Kursen läses över flera perioder
TNE103 Organisk elektronik 1 6 A1X 4 V

Kursen är inställd 2020.

TNKA10 Retorik i tal, text och bild 6* G1X 1 V
*Kursen läses över flera perioder
TSRT09 Reglerteori 6 A1X 3 V
Period 2
TEIO05 Grundläggande entreprenörskap och idékvalificering 6* G2X 3 V
*Kursen läses över flera perioder

Kursen är inställd 2020.

TFYA38 Optoelektronik 6 A1X 3 V
TNE062 RF Systemutveckling 12* A1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TNE093 Solcellsteknik 6 A1X 3 V

Kursen är inställd 2020.

TNE102 Tillämpad effektelektronik 8* G2X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
TNK116 Sakernas internet 6 A1X 1 V
TNKA10 Retorik i tal, text och bild 6* G1X 1 V
*Kursen läses över flera perioder
TSRT14 Sensorfusion 6 A1X 2 V
TSTE06 Digitala filter 6 A1X 3 V

Kursen är inställd 2020.

TSTE87 Applikationsspecifika integrerade kretsar 6 A1X 2 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TNE102 Tillämpad effektelektronik 8* G2X 1 V
*Kursen läses över flera perioder
TNE103 Organisk elektronik 1 6 A1X 4 V

Kursen är inställd 2020.

Period 2
TNE093 Solcellsteknik 6 A1X 3 V

Kursen är inställd 2020.

TNE102 Tillämpad effektelektronik 8* G2X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TNE062 RF Systemutveckling 12* A1X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
TNE090 Trådlösa sensornätverk 6 A1X 4 V

Kursen är inställd 2020.

Period 2
TNE062 RF Systemutveckling 12* A1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TNK116 Sakernas internet 6 A1X 1 V

Termin 9 (HT 2020)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TNE085 Projektkurs, CDIO 12* A1X 3 O
*Kursen läses över flera perioder
THEN09 Advanced English 6* G2X 4 V
*Kursen läses över flera perioder

Kursen är inställd ht20.

TNE071 Mikrovågsteknik 6 A1X 1 V
TNE089 Elektromagnetisk kompatibilitet och mönsterkortdesign 6* A1X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
TNE104 Organisk elektronik 2 6 A1X 4 V

Kursen är inställd 2020.

Period 2
TNE085 Projektkurs, CDIO 12* A1X 3 O
*Kursen läses över flera perioder
TEAE11 Immaterialrätt 6 G1X 2 V
THEN09 Advanced English 6* G2X 4 V
*Kursen läses över flera perioder

Kursen är inställd ht20.

TNE083 Antennteori 6 A1X 2 V

Kursen är inställd 2020.

TNE089 Elektromagnetisk kompatibilitet och mönsterkortdesign 6* A1X 1 V
*Kursen läses över flera perioder
TSEA81 Datorteknik och realtidssystem 6 A1X 4 V
TSTE85 Lågeffektselektronik 6 A1X 2 V

Kursen ges ej som programkurs 2020. Hänvisning till doktorandkurs på ISY. Kontakta examinator.

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TNE089 Elektromagnetisk kompatibilitet och mönsterkortdesign 6* A1X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
TNE104 Organisk elektronik 2 6 A1X 4 V

Kursen är inställd 2020.

Period 2
TNE089 Elektromagnetisk kompatibilitet och mönsterkortdesign 6* A1X 1 V
*Kursen läses över flera perioder
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TNE071 Mikrovågsteknik 6 A1X 1 V
TNE089 Elektromagnetisk kompatibilitet och mönsterkortdesign 6* A1X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TNE083 Antennteori 6 A1X 2 V

Kursen är inställd 2020.

TNE089 Elektromagnetisk kompatibilitet och mönsterkortdesign 6* A1X 1 V
*Kursen läses över flera perioder

Termin 10 (VT 2021)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TQXX33 Examensarbete 30* A1X - O
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TQXX33 Examensarbete 30* A1X - O
*Kursen läses över flera perioder
Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se