Civilingenjör i kemisk biologi – med valbar utgång till naturvetenskaplig kandidat, 300 hp

Chemical Biology, M Sc in Engineering, 300 credits

Undervisningsspråk

Svenska

Studieort

Linköping

Examensbenämning

Civilingenjör 300 hp och Teknologie master 120 hp

Studietakt

Helfart

Inledning

För komplett utbildningsplan se även Tekniska högskolans studiehandbok, https://kdb.it.liu.se/KDB/kdb-5.liu.se/liu/lith/studiehandboken/svutbplan68b5-2017.html?&up_year=2017&up_ladokkod=6CKEB.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Områdes­behörighet A9 (Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4) eller Områdesbe­hörighet 9 (Fysik B, Kemi A, Matematik E). Sökanden med Matematik D ges dispens för Matematik E.

Senare del, Civilingenjör i kemisk biologi – med valbar utgång till naturvetenskaplig kandidat, 300 hp – för dig som läst minst motsvarande programmets termin 1-2

Därutöver krävs att sökande studerar/har studerat på en civilingenjörsutbildning eller matematisk-naturvetenskaplig utbildning och uppfyller särskilda förkunskapskrav till sökt programtermin.

Examensbenämning på svenska

Civilingenjör 300 hp och Teknologie master 120 hp

Termin 1 (HT 2016)

För dessa terminer finns programplan i Tekniska högskolans då gällande studiehandbok:
http://www.lith.liu.se/sh2016/
Via länken ovan kan du navigera dig bakåt till äldre terminer.

Termin 7 (HT 2019)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TANA21 Beräkningsmatematik 6 G1X 3 V
TAOP88 Optimering för ingenjörer 6 G2X 1 V
TATM38 Matematiska modeller i biologi 6 A1X 3 V
TEAE01 Industriell ekonomi, grundkurs 6 G1X 2 V
TGTU91 Retorik i teori och praktik 6 G1X 2 V
THEN18 Engelska 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
THFR05 Kommunikativ franska 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
THSP05 Kommunikativ spanska 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
THTY05 Kommunikativ tyska 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TKMJ31 Biofuels for Transportation 6 A1X 1 V
TVMB17 Immunbiologi och immunologiska tekniker 6 G2X 1/2 V
Period 2
TAMS41 Statistisk modellering med regressionsmetoder 6 A1X 3 O
TFYA32 Industriell bioteknik 6 A1X 1 O
TFKE30 Analytisk kemi 6 G1X 4 V
THEN18 Engelska 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
THFR05 Kommunikativ franska 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
THSP05 Kommunikativ spanska 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
THTY05 Kommunikativ tyska 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TKMJ24 Miljöteknik 6 G1X 3 V

Minst en av kurserna TFYA85, TGTU94 och TKMJ24 krävs för examen på MFYS. Ingår någon av kurserna i kandidatexamen är kurserna valbara. Minst en av kurserna TAOP61 och TKMJ24 krävs för examen på MMAT.

TMMS07 Biomekanik 6 A1X 4 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TFKE57 Proteomik 6 A1X 3 O
TANA21 Beräkningsmatematik 6 G1X 3 O/V

För dig som läser profilen Protein Science and Technology ska en extra kurs i matematik/tillämpning av matematik väljas. TANA21, TAOP88, TSRT92/TSRT62 samt TATM38 är förslag på lämpliga kurser.

TAOP88 Optimering för ingenjörer 6 G2X 1 O/V

Inom examen ska en extra kurs i matematik/tillämpning av matematik väljas. TANA21, TAOP88, TSRT62/TSRT92, TATM38 samt TAMS81 är förslag på lämpliga kurser.

TEAE01 Industriell ekonomi, grundkurs 6 G1X 2 O/V

Inom examen ska en av breddningskurserna TEAE01, TMQU46 eller TGTU04 väljas.

TFKE33 Livsvetenskaplig forskningsöversikt 6* A1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TGTU91 Retorik i teori och praktik 6 G1X 2 V
THEN18 Engelska 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
THFR05 Kommunikativ franska 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
THSP05 Kommunikativ spanska 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
THTY05 Kommunikativ tyska 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TVMB17 Immunbiologi och immunologiska tekniker 6 G2X 1/2 V
Period 2
TAMS41 Statistisk modellering med regressionsmetoder 6 A1X 3 O
TFKE35 Biomolekylär strukturanalys 6 A1X 2 O
TFKE33 Livsvetenskaplig forskningsöversikt 6* A1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TFKE48 Biomolekylära sjukdomsprocesser 6 A1X 1 V
TFYA32 Industriell bioteknik 6 A1X 1 V
TGTU49 Teknikhistoria 6 G1X 3 V
THEN18 Engelska 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
THFR05 Kommunikativ franska 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
THSP05 Kommunikativ spanska 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
THTY05 Kommunikativ tyska 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder

Termin 8 (VT 2020)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TFTB32 Projektkurs i design av biotekniska process- och produktionssystem 6* A1X 1 O
*Kursen läses över flera perioder
TMMT03 Biotekniska produktionssystem 6 A1X 3 O
TMQU46 Kvalitetsledning 6 G2X 4 O
TBMI26 Neuronnät och lärande system 6 A1X 2 V
TDDE10 Objektorienterad programmering i Java 6 G2X 1 V
TFYA85 Alternativa energikällor och deras tillämpningar 6 G2X 4 V

Minst en av kurserna TFYA85, TGTU94 och TKMJ24 krävs för examen på MFYS. Ingår någon av kurserna i kandidatexamen är kurserna valbara.

TGTU94 Teknik och etik 6 G1X 1 V

Minst en av kurserna TFYA85, TGTU94 och TKMJ24 krävs för examen på MFYS. Ingår någon av kurserna i kandidatexamen är kurserna valbara.

TKMJ15 Miljömanagement 6 G1X 3 V
TSRT07 Industriell reglerteknik 6 A1X 2 V
Period 2
NKED20 Läkemedelsutveckling 6 A1X 2 O
TFTB32 Projektkurs i design av biotekniska process- och produktionssystem 6* A1X 1 O
*Kursen läses över flera perioder
TFTB39 Bioteknisk tillverkningsteknik 6 A1X 3/4 O
NKED82 Biomolekylär design 6 A1X 1 V
TGTU95 Vetenskapens och teknologins filosofi 6 G1X 4 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TFKE58 Tillämpad strukturbiologi 6* A1X 2 O
*Kursen läses över flera perioder
TFTB34 Biosensorteknik 6 A1X 3 O
TMQU46 Kvalitetsledning 6 G2X 4 O/V

Inom examen ska en av breddningskurserna TEAE01, TMQU46 eller TGTU04 väljas.

NBID64 Molekylärfysiologi och cellsignaleringsmekanismer 6 A1X 2 V
TBMI26 Neuronnät och lärande system 6 A1X 2 V
TDDE10 Objektorienterad programmering i Java 6 G2X 1 V
TFTB35 Ytvetenskap 6 A1X 1 V
TFYA85 Alternativa energikällor och deras tillämpningar 6 G2X 4 V

Minst en av kurserna TFYA85, TGTU94 och TKMJ24 krävs för examen på MFYS. Ingår någon av kurserna i kandidatexamen är kurserna valbara.

TGTU94 Teknik och etik 6 G1X 1 V

Minst en av kurserna TFYA85, TGTU94 och TKMJ24 krävs för examen på MFYS. Ingår någon av kurserna i kandidatexamen är kurserna valbara.

TSRT07 Industriell reglerteknik 6 A1X 2 V
Period 2
TFKE58 Tillämpad strukturbiologi 6* A1X 4 O
*Kursen läses över flera perioder
TFKE61 Industriell enzymteknik 6 A1X 3 O
NKED20 Läkemedelsutveckling 6 A1X 2 O/V

För dig som läser profilen Protein Science and Technologi ska en av kurserna NKED20 eller NKED82 väljas inom examen.

NKED82 Biomolekylär design 6 A1X 1 O/V

För dig som läser profilen Protein Science and Technologi ska en av kurserna NKED20 eller NKED82 väljas inom examen.

TGTU95 Vetenskapens och teknologins filosofi 6 G1X 4 V

Termin 9 (HT 2020)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TAMS81 Statistisk försöksplanering 6 A1X 4 O

Gäller endast TB och KB, profilerna Sensorer och material i biomedicin (TB) och Protein science and Technology (KB) fr.o.m. kull 2016: Inom examen ska en extra kurs i matematik/tillämpning av matematik väljas. TANA21, TAOP88, TSRT62, TATM38 samt TAMS81 är förslag på lämpliga kurser.

TEIO94 Entreprenörskap och idéutveckling 6* G2X 3 O
*Kursen läses över flera perioder
TDDE18 Programmera C++ 6* G2X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
TEIO90 Innovationsledning 6 A1X 2 V
TFTB46 Avancerad bioinformatik 6 A1X 2 V
TFYA47 Ytor och gränsskikt 6 A1X 2 V
TRTE18 Biogasprocessen 6 A1X 1 V
TSRT92 Modellering och inlärning för dynamiska system 6 A1X 3 V
TVMB26 Molekylär virologi 6 A1X 1 V
Period 2
TEIO94 Entreprenörskap och idéutveckling 6* G2X 4 O
*Kursen läses över flera perioder
TAOP61 Optimering av realistiska, sammansatta system 6 A1X 3 V

Minst en av kurserna TAOP61 och TKMJ24 krävs för examen på MMAT.

TDDE18 Programmera C++ 6* G2X 1 V
*Kursen läses över flera perioder
TGTU04 Ledarskap 6 G2X 2 V
TGTU49 Teknikhistoria 6 G1X 3 V
TMQU12 Lean Production 6 A1X 2 V
TVCB13 Stamcellsteknik 6 A1X 3 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TEIO94 Entreprenörskap och idéutveckling 6* G2X 3 O
*Kursen läses över flera perioder
TFTB46 Avancerad bioinformatik 6 A1X 2 O
TAMS81 Statistisk försöksplanering 6 A1X 4 O/V

Gäller endast TB och KB, profilerna Sensorer och material i biomedicin (TB) och Protein science and Technology (KB) fr.o.m. kull 2016: Inom examen ska en extra kurs i matematik/tillämpning av matematik väljas. TANA21, TAOP88, TSRT62, TATM38 samt TAMS81 är förslag på lämpliga kurser.

TATM38 Matematiska modeller i biologi 6 A1X 3 O/V

För dig som läser profilen Protein Science and Technology ska en extra kurs i matematik/tillämpning av matematik väljas. TANA21, TAOP88, TSRT92, TATM38 samt TAMS81 är förslag på lämpliga kurser.

TEAE01 Industriell ekonomi, grundkurs 6 G1X 2 O/V

OBS! Gäller endast Kemisk biologi (KB), profilen Protein Science and Technology: Inom examen ska en av breddningskurserna TEAE01, TMQU46 eller TGTU04 väljas.

TSRT92 Modellering och inlärning för dynamiska system 6 A1X 3 O/V

Inom examen ska en extra kurs i matematik/tillämpning av matematik väljas. TANA21, TAOP88, TSRT92 samt TATM38 är förslag på lämpliga kurser.

TKMJ24 Miljöteknik 6 G1X 1 V

Minst en av kurserna TFYA85, TGTU94 och TKMJ24 krävs för examen på MFYS. Ingår någon av kurserna i kandidatexamen är kurserna valbara. Minst en av kurserna TAOP61 och TKMJ24 krävs för examen på MMAT.

TRTE18 Biogasprocessen 6 A1X 1 V
TVMB26 Molekylär virologi 6 A1X 1 V
Period 2
TEIO94 Entreprenörskap och idéutveckling 6* G2X 4 O
*Kursen läses över flera perioder
TGTU04 Ledarskap 6 G2X 2 O/V

Inom examen ska en av breddningskurserna TEAE01, TMQU46 eller TGTU04 väljas.

TAOP61 Optimering av realistiska, sammansatta system 6 A1X 3 V

Minst en av kurserna TAOP61 och TKMJ24 krävs för examen på MMAT.

TFKE30 Analytisk kemi 6 G1X 4 V
TFYA30 Supramolekylär kemi 6 A1X 2 V

OBS! Gäller endast profilen Sensorer och material i biomedicin (TB): För de som läser strimman om eHälsa är kursen TBMI04 obligatorisk, för övriga på profilen är kursen TFYA30 obligatorisk. 

TVCB13 Stamcellsteknik 6 A1X 3 V

Termin 10 (VT 2021)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TQXX33 Examensarbete 30* A1X - O
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TQXX33 Examensarbete 30* A1X - O
*Kursen läses över flera perioder
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TQXX33 Examensarbete 30* A1X - O
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TQXX33 Examensarbete 30* A1X - O
*Kursen läses över flera perioder
Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se