Civilingenjör i kommunikation, transport och samhälle, 300 hp

Communications, Transport and Infrastructure, M Sc in Engineering, 300 credits

Undervisningsspråk

Svenska

Studieort

Norrköping

Examensbenämning

Civilingenjör 300 hp och Teknologie master 120 hp

Studietakt

Helfart

Inledning

För komplett utbildningsplan se även Tekniska högskolans studiehandbok:

https://kdb.it.liu.se/KDB/kdb-5.liu.se/liu/lith/studiehandboken/svutbplan3e07-2017.html?&up_year=2017&up_ladokkod=6CKTS

Notera att för kull 2016 har masterprofilen Planering av försörjningskedjor /Supply Chain Planning huvudområde Transportsystem eller Industriell ekonomi beroende på examensarbetets inriktning. Masterprofilen Smarta städer/Smart Cities har huvudområde Transportsystem eller Elektroteknik beroende på examensarbetets inriktning.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet
samt
Områdesbehörighet 9 (Fysik B, Kemi A, Matematik E)
eller
Områdesbehörighet A9 (Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4)

Senare del, Civilingenjör i kommunikation, transport och samhälle 300 hp – för dig som läst minst motsvarande programmets termin 1-2

Därutöver krävs att sökande studerar/har studerat på en civilingenjörsutbildning eller matematisk-naturvetenskaplig utbildning och uppfyller särskilda förkunskapskrav till sökt programtermin.

Examensbenämning på svenska

Civilingenjör 300 hp och Teknologie master 120 hp

Termin 1 (HT 2016)

Programme plan is to be found in the former study guide for Faculty of Science and Engineering:
http://www.lith.liu.se/sh2016/

Termin 6 (VT 2019)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TNG041 Vetenskaplig metodik, källkritik och rapportskrivning 2 G2X 4 O
TNK089 Diskret simulering 6 G2X 2 O
TNK093 Mobil kommunikation 6* G2X 1 O
*Kursen läses över flera perioder
TNK111 Kommunikation och transport - teknikprojekt 16* G2X 3 O
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TNK093 Mobil kommunikation 6* G2X 4 O
*Kursen läses över flera perioder
TNK111 Kommunikation och transport - teknikprojekt 16* G2X 1 O
*Kursen läses över flera perioder

Termin 7 (HT 2019)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TEIO87 Projektledning 6* G2X 1 O
*Kursen läses över flera perioder
TNK106 Positioneringssystem 6 A1X 2 O
TGTU01 Teknik och etik 6 G1X 4 V
THEN09 Advanced English 6* G2X 4 V
*Kursen läses över flera perioder

Kursen är inställd ht19.

TNK051 Planering av flygtrafik 6 A1X 3 V
TNK091 Traffic Safety Management 6 A1X 3 V

Kursen har flyttat till period 2 höstterminen 2019.

TNK104 Tillämpad optimering I 6 A1X 4 V

Kursen är inställd ht19.

Period 2
TDDC28 Tillämpningar av diskret simulering 6 A1X 3 O
TEIO87 Projektledning 6* G2X 1 O
*Kursen läses över flera perioder
TEAE11 Immaterialrätt 6 G1X 2 V
THEN09 Advanced English 6* G2X 4 V
*Kursen läses över flera perioder

Kursen är inställd ht19.

TMQU08 Kvalitets- och verksamhetsutveckling 6 G2X 2 V
TNG033 Programmering i C++ 6 G2X 3 V
TNK091 Traffic Safety Management 6 A1X 2 V
TNK105 Tillämpad optimering II 6 A1X 3 V

Kursen är inställd ht19.

Termin 8 (VT 2020)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TEIO05 Grundläggande entreprenörskap och idékvalificering 6* G2X 2 V
*Kursen läses över flera perioder

Kursen är inställd 2020.

TNK099 Logistiknätverk och transporter 6 A1X 3 V
TNK115 Smarta städer 6 A1X 4 V
TNK118 Trafikmodellering 6 A1X 2 V
TNK121 Analys av kommunikationsnätverk 6 A1X 1 V
TNKA10 Retorik i tal, text och bild 6* G1X 1 V
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TEIO05 Grundläggande entreprenörskap och idékvalificering 6* G2X 3 V
*Kursen läses över flera perioder

Kursen är inställd 2020.

TNG016 Systemtekniska tillämpningar i Matlab 6 A1X 4 V

Kursen är inställd 2020.

TNK100 Planering av logistikresurser 6 A1X 3 V
TNK116 Sakernas internet 6 A1X 1 V
TNK119 Trafikteori och trafiksimulering 6 A1X 2 V
TNKA10 Retorik i tal, text och bild 6* G1X 1 V
*Kursen läses över flera perioder
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TNK099 Logistiknätverk och transporter 6 A1X 3 O
Period 2
TNK100 Planering av logistikresurser 6 A1X 3 O
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TNK115 Smarta städer 6 A1X 4 O
Period 2
TNK116 Sakernas internet 6 A1X 1 O
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TNK118 Trafikmodellering 6 A1X 2 O
Period 2
TNK119 Trafikteori och trafiksimulering 6 A1X 2 O

Termin 9 (HT 2020)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TNK051 Planering av flygtrafik 6 A1X 3 V
TNK114 Logistik i försörjningskedjor 6 A1X 2 V
TNK117 Dataanalys för smarta städer 6 A1X 3 V
TNK120 Trafikflödesestimering, prediktion och styrning 6 A1X 1 V
Period 2
TNK103 Analys av kommunikations- och transportsystem 6 A1X 1 O
TNK098 Planering av kollektivtrafik och järnvägstrafik 6 A1X 4 V
TNK105 Tillämpad optimering II 6 A1X 2 V

Kursen är inställd ht20.

TNSL15 Logistik och hållbar utveckling 6 G2X 3 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TNK114 Logistik i försörjningskedjor 6 A1X 2 O
Period 2
TNK103 Analys av kommunikations- och transportsystem 6 A1X 1 O
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TNK117 Dataanalys för smarta städer 6 A1X 3 O
Period 2
TNK103 Analys av kommunikations- och transportsystem 6 A1X 1 O
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TNK120 Trafikflödesestimering, prediktion och styrning 6 A1X 1 O
Period 2
TNK103 Analys av kommunikations- och transportsystem 6 A1X 1 O

Termin 10 (VT 2021)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TQXX33 Examensarbete 30* A1X - O
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TQXX33 Examensarbete 30* A1X - O
*Kursen läses över flera perioder
Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se