Civilingenjör i teknisk biologi, 300 hp

Engineering Biology, M Sc in Engineering, 300 credits

Undervisningsspråk

Svenska

Studieort

Linköping

Examensbenämning

Civilingenjör 300 hp och Teknologie master 120 hp

Studietakt

Helfart

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet
samt
Områdesbehörighet 9 (Fysik B, Kemi A, Matematik E)
eller
Områdesbehörighet A9 (Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4)

Examensbenämning på svenska

Civilingenjör 300 hp och Teknologie master 120 hp

Utbildningsplan

För komplett utbildningsplan se även Tekniska högskolans studiehandbok, https://kdb.it.liu.se/KDB/kdb-5.liu.se/liu/lith/studiehandboken/svutbplan465e-2017.html?&up_year=2017&up_ladokkod=6CTBI.

Termin 1-5 (HT 2014-HT 2016)

För dessa terminer finns programplan i Tekniska högskolans då gällande studiehandbok:
http://www.lith.liu.se/sh2016/
Via länken ovan kan du navigera dig bakåt till äldre terminer.

Termin 7 (HT 2017)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TEIO20 Entreprenörskap och start av nya verksamheter 6* G2X 3 O
*Kursen läses över flera perioder
TVCB12 Genome Analysis 6 A1X 4 O
TANA21 Beräkningsmatematik 6 G1X 3 O/V

Inom examen ska en extra kurs i matematik/tillämpning av matematik väljas. TANA21, TAOP88, TSRT62 samt TATM38 är förslag på lämpliga kurser.

TAOP88 Optimering för ingenjörer 6 G2X 1 O/V

Inom examen ska en extra kurs i matematik/tillämpning av matematik väljas. TANA21, TAOP88, TSRT62 samt TATM38 är förslag på lämpliga kurser.

TATM38 Matematiska modeller i biologi 6 A1X 3 O/V

Inom examen ska en extra kurs i matematik/tillämpning av matematik väljas. TANA21, TAOP88, TSRT62 samt TATM38 är förslag på lämpliga kurser.

TEAE01 Industriell ekonomi, grundkurs 6 G1X 2 V
TGTU91 Retorik i teori och praktik 6 G1X 2 V
THEN18 Engelska 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
THFR05 Kommunikativ franska 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
THSP05 Kommunikativ spanska 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
THTY05 Kommunikativ tyska 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TKMJ31 Biofuels for Transportation 6 A1X 1 V
Period 2
TAMS38 Försöksplanering och biostatistik 6 A1X 3 O
TEIO20 Entreprenörskap och start av nya verksamheter 6* G2X 4 O
*Kursen läses över flera perioder
TFYA32 Industriell bioteknik 6 A1X 1 O
TFKE30 Analytisk kemi 6 G1X 4 V
THEN18 Engelska 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
THFR05 Kommunikativ franska 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
THSP05 Kommunikativ spanska 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
THTY05 Kommunikativ tyska 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TMMS07 Biomekanik 6 A1X 4 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TFYA31 Materials and Nanotechnology 6* A1X 4 O
*Kursen läses över flera perioder
TFYA47 Ytor och gränsskikt 6 A1X 2 O
TANA21 Beräkningsmatematik 6 G1X 3 O/V

Inom examen ska en extra kurs i matematik/tillämpning av matematik väljas. TANA21, TAOP88, TSRT62 samt TATM38 är förslag på lämpliga kurser.

TAOP88 Optimering för ingenjörer 6 G2X 1 O/V

Inom examen ska en extra kurs i matematik/tillämpning av matematik väljas. TANA21, TAOP88, TSRT62 samt TATM38 är förslag på lämpliga kurser.

TATM38 Matematiska modeller i biologi 6 A1X 3 O/V

Inom examen ska en extra kurs i matematik/tillämpning av matematik väljas. TANA21, TAOP88, TSRT62 samt TATM38 är förslag på lämpliga kurser.

TBMT36 Biomedicinsk optik 6 A1X 1 V
TEAE01 Industriell ekonomi, grundkurs 6 G1X 2 V
TGTU91 Retorik i teori och praktik 6 G1X 2 V
THFR05 Kommunikativ franska 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
THSP05 Kommunikativ spanska 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
THTY05 Kommunikativ tyska 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TAMS38 Försöksplanering och biostatistik 6 A1X 3 O
TFYA30 Supramolekylär kemi 6 A1X 1 O
TFYA31 Materials and Nanotechnology 6* A1X 2 O
*Kursen läses över flera perioder
THFR05 Kommunikativ franska 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
THSP05 Kommunikativ spanska 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
THTY05 Kommunikativ tyska 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TMMS07 Biomekanik 6 A1X 4 V

Termin 8 (VT 2018)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TFTB32 Projektkurs i design av biotekniska process- och produktionssystem 6* A1X 1 O
*Kursen läses över flera perioder
TMMT03 Biotekniska produktionssystem 6 A1X 3 O
TMQU46 Kvalitetsledning 6 G2X 4 O
TBMI26 Neuronnät och lärande system 6 A1X 2 V
TFYA85 Alternativa energikällor och deras tillämpningar 6 G2X 4 V
TGTU01 Teknik och etik 6 G1X 1 V
TSRT07 Industriell reglerteknik 6 A1X 2 V
Period 2
NKED20 Läkemedelsutveckling 6 A1X 2 O
TFTB32 Projektkurs i design av biotekniska process- och produktionssystem 6* A1X 1 O
*Kursen läses över flera perioder
TFTB39 Bioteknisk tillverkningsteknik 6 A1X 3/4 O
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TFTB34 Biosensorteknik 6 A1X 2 O
TFTB35 Ytvetenskap 6 A1X 1 O
TFTB43 Material i medicin (CDIO-projekt) 6* A1X 3 O
*Kursen läses över flera perioder
TBMI26 Neuronnät och lärande system 6 A1X 2 V
TFYA85 Alternativa energikällor och deras tillämpningar 6 G2X 4 V
TGTU01 Teknik och etik 6 G1X 1 V
THEN18 Engelska 6* G1X 1 V
*Kursen läses över flera perioder
TMQU46 Kvalitetsledning 6 G2X 4 V
TSRT07 Industriell reglerteknik 6 A1X 2 V
Period 2
TFTB40 Biomedicinska material 6 A1X 1 O
TFTB43 Material i medicin (CDIO-projekt) 6* A1X 2 O
*Kursen läses över flera perioder
TBME08 Biomedicinsk modellering och simulering 6 A1X 3 V
TFMT19 Kemiska sensorsystem 6 A1X 4 V
THEN18 Engelska 6* G1X 3 V
*Kursen läses över flera perioder

Termin 9 (HT 2018)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TEIO20 Entreprenörskap och start av nya verksamheter 6* G2X 3 O
*Kursen läses över flera perioder
TSRT62 Modellbygge och simulering 6 A1X 3 O/V

Inom examen ska en extra kurs i matematik/tillämpning av matematik väljas. TANA21, TAOP88, TSRT62 samt TATM38 är förslag på lämpliga kurser.

TBMT36 Biomedicinsk optik 6 A1X 1 V
TDDC76 Programmering och datastrukturer 8* G2X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
TEAE01 Industriell ekonomi, grundkurs 6 G1X 2 V
TEIO90 Innovationsledning 6 A1X 2 V
TFTB46 Avancerad bioinformatik 6 A1X 2 V
TFYA47 Ytor och gränsskikt 6 A1X 2 V
TRTE18 Biogasprocessen 6 A1X 1 V
TVMB26 Molekylär virologi 6 A1X 1 V
Period 2
TEIO20 Entreprenörskap och start av nya verksamheter 6* G2X 4 O
*Kursen läses över flera perioder
TAOP61 Optimering av realistiska, sammansatta system 6 A1X 3 V
TBMT01 Analys av bioelektriska signaler 6 A1X 1 V
TDDC76 Programmering och datastrukturer 8* G2X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
TGTU04 Ledarskap 6 G2X 2 V
TGTU49 Teknikhistoria 6 G1X 3 V
TKMJ24 Miljöteknik 6 G1X 3 V
TMQU12 Lean Production 6 A1X 2 V
TVCB13 Stamcellsteknik 6 A1X 3 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TEIO20 Entreprenörskap och start av nya verksamheter 6* G2X 3 O
*Kursen läses över flera perioder
TFTB33 Mikrosystem och nanobiologi 6 A1X 1 O
TSRT62 Modellbygge och simulering 6 A1X 3 O/V

Inom examen ska en extra kurs i matematik/tillämpning av matematik väljas. TANA21, TAOP88, TSRT62 samt TATM38 är förslag på lämpliga kurser.

TDDC76 Programmering och datastrukturer 8* G2X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
TEAE01 Industriell ekonomi, grundkurs 6 G1X 2 V
TFTB46 Avancerad bioinformatik 6 A1X 2 V
TFYA43 Nanoteknologi 6 G2X 3 V
TMQU03 Offensiv kvalitetsutveckling, gk 6 G2X 2 V
Period 2
TEIO20 Entreprenörskap och start av nya verksamheter 6* G2X 4 O
*Kursen läses över flera perioder
TFTB38 Imaging and Ubiquitous Biosensing 6 A1X 2 O
TBMT01 Analys av bioelektriska signaler 6 A1X 1 V
TDDC76 Programmering och datastrukturer 8* G2X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
TFKE30 Analytisk kemi 6 G1X 4 V
TFYA32 Industriell bioteknik 6 A1X 1 V
TFYA37 Mjuka material 6 A1X 1 V
TGTU04 Ledarskap 6 G2X 2 V
TGTU49 Teknikhistoria 6 G1X 3 V
TKMJ24 Miljöteknik 6 G1X 3 V
TVCB13 Stamcellsteknik 6 A1X 3 V

Termin 10 (VT 2019)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TQXX33 Examensarbete 30* A1X - O
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TQXX33 Examensarbete 30* A1X - O
*Kursen läses över flera perioder
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TQXX33 Examensarbete 30* A1X - O
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TQXX33 Examensarbete 30* A1X - O
*Kursen läses över flera perioder
Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se