Civilingenjör i teknisk biologi, 300 hp

Engineering Biology, M Sc in Engineering, 300 credits

Undervisningsspråk

Svenska

Studieort

Linköping

Examensbenämning

Civilingenjör 300 hp och Teknologie master 120 hp

Studietakt

Helfart

Inledning

För komplett utbildningsplan se även Tekniska högskolans studiehandbok, https://kdb.it.liu.se/KDB/kdb-5.liu.se/liu/lith/studiehandboken/svutbplan465e-2017.html?&up_year=2017&up_ladokkod=6CTBI.

I tillägg till ovanstående gäller följande:

Inom profilen Sensorer och material i biomedicin har studenterna också möjlighet att välja ett kurspaket om tre kurser inom området e-hälsa, TBMI04, TEIO95 och TBMI28. För studenter som väljer dessa kurser utgår obligatoriet att läsa kurserna TFYA30, TEIO94 respektive TFTB43. Denna valmöjlighet anges med o/v i programplanen. För studenter som valt att läsa kurspaketet inom e-hälsa står även detta omnämnt i examensbeviset.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet
samt
Områdesbehörighet 9 (Fysik B, Kemi A, Matematik E)
eller
Områdesbehörighet A9 (Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4)

Examensbenämning på svenska

Civilingenjör 300 hp och Teknologie master 120 hp

Termin 1 (HT 2016)

För dessa terminer finns programplan i Tekniska högskolans då gällande studiehandbok:
http://www.lith.liu.se/sh2016/
Via länken ovan kan du navigera dig bakåt till äldre terminer.

Termin 2 (VT 2017)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
NBIA25 Cellbiologi 6 G1X 1/2 O
TATA41 Envariabelanalys 1 6 G1X 4 O
TFYA46 Ingenjörsprojekt 6* G1X 3 O
*Kursen läses över flera perioder
TGTU35 Introduktionskurs för universitetsstudier 2* G1X - F
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
NBIA23 Mikrobiologi 6 G1X 3/4 O
TATA42 Envariabelanalys 2 6 G1X 2 O
TFYA46 Ingenjörsprojekt 6* G1X 1 O
*Kursen läses över flera perioder
TGTU35 Introduktionskurs för universitetsstudier 2* G1X - F
*Kursen läses över flera perioder

Termin 7 (HT 2019)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TANA21 Beräkningsmatematik 6 G1X 3 V
TAOP88 Optimering för ingenjörer 6 G2X 1 V
TATM38 Matematiska modeller i biologi 6 A1X 3 V
TEAE01 Industriell ekonomi, grundkurs 6 G1X 2 V
TGTU91 Retorik i teori och praktik 6 G1X 2 V
THEN18 Engelska 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
THFR05 Kommunikativ franska 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
THSP05 Kommunikativ spanska 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
THTY05 Kommunikativ tyska 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TKMJ31 Biofuels for Transportation 6 A1X 1 V
Period 2
TAMS41 Statistisk modellering med regressionsmetoder 6 A1X 3 O
TFYA32 Industriell bioteknik 6 A1X 1 O
TFKE30 Analytisk kemi 6 G1X 4 V
THEN18 Engelska 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
THFR05 Kommunikativ franska 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
THSP05 Kommunikativ spanska 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
THTY05 Kommunikativ tyska 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TMMS07 Biomekanik 6 A1X 4 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TFYA31 Materials and Nanotechnology 6* A1X 4 O
*Kursen läses över flera perioder
TFYA47 Ytor och gränsskikt 6 A1X 2 O
TANA21 Beräkningsmatematik 6 G1X 3 O/V

För dig som läser profilen Sensorer och material i biomedicin ska en extra kurs i matematik/tillämpning av matematik väljas. TANA21, TAOP88, TSRT62/TSRT92 samt TATM38 är förslag på lämpliga kurser.

TAOP88 Optimering för ingenjörer 6 G2X 1 O/V

Inom examen ska en extra kurs i matematik/tillämpning av matematik väljas. TANA21, TAOP88, TSRT92/TSRT62, TATM38 samt TAMS81 är förslag på lämpliga kurser.

TATM38 Matematiska modeller i biologi 6 A1X 3 O/V

För dig som läser profilen Sensorer och material i biomedicin ska en extra kurs i matematik/tillämpning av matematik väljas. TANA21, TAOP88, TSRT62/TSRT92 samt TATM38 är förslag på lämpliga kurser.

TBMT36 Biomedicinsk optik 6 A1X 1 V
TEAE01 Industriell ekonomi, grundkurs 6 G1X 2 V
TGTU91 Retorik i teori och praktik 6 G1X 2 V
THFR05 Kommunikativ franska 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
THSP05 Kommunikativ spanska 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
THTY05 Kommunikativ tyska 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TAMS41 Statistisk modellering med regressionsmetoder 6 A1X 3 O
TFYA31 Materials and Nanotechnology 6* A1X 1 O
*Kursen läses över flera perioder
TBMI04 E-hälsa: visioner och verktyg 6 G2X 2/4 O/V

OBS! Gäller endast profilen Sensorer och material i biomedicin (TB): För de som läser strimman om eHälsa är kursen TBMI04 obligatorisk, för övriga på profilen är kursen TFYA30 obligatorisk. Kursen TBMI04 är dock allmänt valbar även för dem som inte läser hela strimman med eHälsa.

TFYA30 Supramolekylär kemi 6 A1X 2 O/V

OBS! Gäller endast profilen Sensorer och material i biomedicin (TB): För de som läser strimman om eHälsa är kursen TBMI04 obligatorisk, för övriga på profilen är kursen TFYA30 obligatorisk. 

THFR05 Kommunikativ franska 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
THSP05 Kommunikativ spanska 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
THTY05 Kommunikativ tyska 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TMMS07 Biomekanik 6 A1X 4 V

Termin 8 (VT 2020)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TFTB32 Projektkurs i design av biotekniska process- och produktionssystem 6* A1X 1 O
*Kursen läses över flera perioder
TMMT03 Biotekniska produktionssystem 6 A1X 3 O
TMQU46 Kvalitetsledning 6 G2X 4 O
TBMI26 Neuronnät och lärande system 6 A1X 2 V
TDDE10 Objektorienterad programmering i Java 6 G2X 1 V
TFYA85 Alternativa energikällor och deras tillämpningar 6 G2X 4 V

Minst en av kurserna TFYA85, TGTU94 och TKMJ24 krävs för examen på MFYS. Ingår någon av kurserna i kandidatexamen är kurserna valbara.

TGTU94 Teknik och etik 6 G1X 1 V

Minst en av kurserna TFYA85, TGTU94 och TKMJ24 krävs för examen på MFYS. Ingår någon av kurserna i kandidatexamen är kurserna valbara.

TKMJ15 Miljömanagement 6 G1X 3 V
TSRT07 Industriell reglerteknik 6 A1X 2 V
Period 2
NKED20 Läkemedelsutveckling 6 A1X 2 O
TFTB32 Projektkurs i design av biotekniska process- och produktionssystem 6* A1X 1 O
*Kursen läses över flera perioder
TFTB39 Bioteknisk tillverkningsteknik 6 A1X 3/4 O
TGTU95 Vetenskapens och teknologins filosofi 6 G1X 4 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TFTB34 Biosensorteknik 6 A1X 3 O
TFTB35 Ytvetenskap 6 A1X 1 O
TFTB43 Material i medicin (CDIO-projekt) 6* A1X 2 O/V
*Kursen läses över flera perioder

För de som läser strimman om e-Hälsa är kursen TBMI28 obligatorisk, för övriga på profilen är kursen TFTB43 obligatorisk. 

TBMI26 Neuronnät och lärande system 6 A1X 2 V
TDDE10 Objektorienterad programmering i Java 6 G2X 1 V
TFYA85 Alternativa energikällor och deras tillämpningar 6 G2X 4 V

Minst en av kurserna TFYA85, TGTU94 och TKMJ24 krävs för examen på MFYS. Ingår någon av kurserna i kandidatexamen är kurserna valbara.

TGTU94 Teknik och etik 6 G1X 1 V

Minst en av kurserna TFYA85, TGTU94 och TKMJ24 krävs för examen på MFYS. Ingår någon av kurserna i kandidatexamen är kurserna valbara.

THEN18 Engelska 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TMQU46 Kvalitetsledning 6 G2X 4 V
TSRT07 Industriell reglerteknik 6 A1X 2 V
Period 2
TFTB38 Imaging and Ubiquitous Biosensing 6 A1X 1 O
TEIO95 E-hälsa: innovation och entreprenörskap 6 G2X 2/4 O/V

För de som läser strimman om e-Hälsa är kursen TEIO95 obligatorisk, för övriga på profilen är kursen TEIO94 obligatorisk. 

TFTB43 Material i medicin (CDIO-projekt) 6* A1X 2 O/V
*Kursen läses över flera perioder

För de som läser strimman om e-Hälsa är kursen TBMI28 obligatorisk, för övriga på profilen är kursen TFTB43 obligatorisk. 

TBME08 Biomedicinsk modellering och simulering 6 A1X 3 V
TFMT19 Kemiska sensorsystem 6 A1X 4 V
TGTU95 Vetenskapens och teknologins filosofi 6 G1X 4 V
THEN18 Engelska 6* G1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder

Termin 9 (HT 2020)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TAMS81 Statistisk försöksplanering 6 A1X 4 O

Gäller endast TB och KB, profilerna Sensorer och material i biomedicin (TB) och Protein science and Technology (KB) fr.o.m. kull 2016: Inom examen ska en extra kurs i matematik/tillämpning av matematik väljas. TANA21, TAOP88, TSRT62, TATM38 samt TAMS81 är förslag på lämpliga kurser.

TEIO94 Entreprenörskap och idéutveckling 6* G2X 3 O
*Kursen läses över flera perioder
TBMT57 Biomedicinsk optik 6 A1X 1 V
TDDE18 Programmera C++ 6* G2X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
TEAE01 Industriell ekonomi, grundkurs 6 G1X 2 V

OBS! Gäller endast Kemisk biologi (KB), profilen Protein Science and Technology: Inom examen ska en av breddningskurserna TEAE01, TMQU46 eller TGTU04 väljas.

TEIO90 Innovationsledning 6 A1X 2 V
TFTB46 Avancerad bioinformatik 6 A1X 2 V
TFYA47 Ytor och gränsskikt 6 A1X 2 V
TKMJ24 Miljöteknik 6 G1X 1 V

Minst en av kurserna TFYA85, TGTU94 och TKMJ24 krävs för examen på MFYS. Ingår någon av kurserna i kandidatexamen är kurserna valbara. Minst en av kurserna TAOP61 och TKMJ24 krävs för examen på MMAT.

TRTE18 Biogasprocessen 6 A1X 1 V
TSRT92 Modellering och inlärning för dynamiska system 6 A1X 3 V
TVMB26 Molekylär virologi 6 A1X 1 V
Period 2
TEIO94 Entreprenörskap och idéutveckling 6* G2X 4 O
*Kursen läses över flera perioder
TAOP61 Optimering av realistiska, sammansatta system 6 A1X 3 V

Minst en av kurserna TAOP61 och TKMJ24 krävs för examen på MMAT.

TBMT01 Analys av bioelektriska signaler 6 A1X 1 V
TDDE18 Programmera C++ 6* G2X 1 V
*Kursen läses över flera perioder
TGTU04 Ledarskap 6 G2X 2 V
TGTU49 Teknikhistoria 6 G1X 3 V
TMQU12 Lean Production 6 A1X 2 V
TVCB13 Stamcellsteknik 6 A1X 3 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TFTB40 Biomedicinska material 6 A1X 1 O
TAMS81 Statistisk försöksplanering 6 A1X 4 O/V

Gäller endast TB och KB, profilerna Sensorer och material i biomedicin (TB) och Protein science and Technology (KB) fr.o.m. kull 2016: Inom examen ska en extra kurs i matematik/tillämpning av matematik väljas. TANA21, TAOP88, TSRT62, TATM38 samt TAMS81 är förslag på lämpliga kurser.

TBMI28 E-hälsa: projekt 12* A1X 2/4 O/V
*Kursen läses över flera perioder

För de som läser strimman om e-Hälsa är kursen TBMI28 obligatorisk, för övriga på profilen är kursen TFTB43 obligatorisk. 

TEIO94 Entreprenörskap och idéutveckling 6* G2X 3 O/V
*Kursen läses över flera perioder

För de som läser strimman om e-Hälsa är kursen TEIO95 obligatorisk, för övriga på profilen är kursen TEIO94 obligatorisk. 

TSRT92 Modellering och inlärning för dynamiska system 6 A1X 3 O/V

Inom examen ska en extra kurs i matematik/tillämpning av matematik väljas. TANA21, TAOP88, TSRT92 samt TATM38 är förslag på lämpliga kurser.

TDDE18 Programmera C++ 6* G2X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
TEAE01 Industriell ekonomi, grundkurs 6 G1X 2 V

OBS! Gäller endast Kemisk biologi (KB), profilen Protein Science and Technology: Inom examen ska en av breddningskurserna TEAE01, TMQU46 eller TGTU04 väljas.

TFTB46 Avancerad bioinformatik 6 A1X 2 V
TFYA43 Nanoteknologi 6 G2X 3 V
TKMJ24 Miljöteknik 6 G1X 1 V

Minst en av kurserna TFYA85, TGTU94 och TKMJ24 krävs för examen på MFYS. Ingår någon av kurserna i kandidatexamen är kurserna valbara. Minst en av kurserna TAOP61 och TKMJ24 krävs för examen på MMAT.

TMQU03 Offensiv kvalitetsutveckling, gk 6 G2X 2 V
Period 2
TFTB33 Mikrosystem och nanobiologi 6 A1X 3 O
TBMI28 E-hälsa: projekt 12* A1X - O/V
*Kursen läses över flera perioder

För de som läser strimman om e-Hälsa är kursen TBMI28 obligatorisk, för övriga på profilen är kursen TFTB43 obligatorisk. 

TEIO94 Entreprenörskap och idéutveckling 6* G2X 4 O/V
*Kursen läses över flera perioder

För de som läser strimman om e-Hälsa är kursen TEIO95 obligatorisk, för övriga på profilen är kursen TEIO94 obligatorisk. 

TBMT01 Analys av bioelektriska signaler 6 A1X 1 V
TDDE18 Programmera C++ 6* G2X 1 V
*Kursen läses över flera perioder
TFKE30 Analytisk kemi 6 G1X 4 V
TFYA32 Industriell bioteknik 6 A1X 1 V
TFYA37 Mjuka material 6 A1X 1 V
TGTU04 Ledarskap 6 G2X 2 V
TGTU49 Teknikhistoria 6 G1X 3 V
TVCB13 Stamcellsteknik 6 A1X 3 V

Termin 10 (VT 2021)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TQXX33 Examensarbete 30* A1X - O
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TQXX33 Examensarbete 30* A1X - O
*Kursen läses över flera perioder
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TQXX33 Examensarbete 30* A1X - O
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TQXX33 Examensarbete 30* A1X - O
*Kursen läses över flera perioder
Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se