Högskoleingenjör i datateknik, 180 hp

Computer Engineering, B Sc in Engineering, 180 credits

Undervisningsspråk

Svenska

Studieort

Linköping

Examensbenämning

Högskoleingenjör och Teknologie kandidat, 180 hp

Studietakt

Helfart

Inledning

För komplett utbildningsplan se även Tekniska högskolans studiehandbok

http://kdb-5.liu.se/liu/lith/studiehandboken/svutbplan.lasso?&up_year=2017&up_ladokkod=6IDAT

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet
samt
Områdesbehörighet 8 (Fysik B, Kemi A, Matematik D)
eller
Områdesbehörighet A8 (Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c)

Senare del, Högskoleingenjör i datateknik 180 hp – för dig som läst minst motsvarande programmets termin 1-2

Därutöver krävs att den sökande studerar/har studerat på en högskoleingenjörsutbildning, civilingenjörsutbildning eller matematisk/naturvetenskaplig utbildning och uppfyller särskilda förkunskapskrav till sökt termin enligt aktuellt regelverk.

Examensbenämning på svenska

Högskoleingenjör och Teknologie kandidat, 180 hp

Termin 1 (HT 2016)

För dessa terminer finns programplan i Tekniska högskolans då gällande studiehandbok:
http://www.lith.liu.se/sh2016/
Via länken ovan kan du navigera dig bakåt till äldre terminer.

Termin 2 (VT 2017)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TAIU05 Linjär algebra 6 G1X 4 O
TDIU20 Objektorienterad programmering 4 G1X 1 O
TSIU51 Mikrodatorprojekt 8* G1X 3 O
*Kursen läses över flera perioder
TGTU35 Introduktionskurs för universitetsstudier 2* G1X - F
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TADI03 Diskret matematik 4 G1X 2 O
TDDI22 Objektorienterad problemlösning 8 G1X 3 O
TSIU51 Mikrodatorprojekt 8* G1X - O
*Kursen läses över flera perioder
TGTU35 Introduktionskurs för universitetsstudier 2* G1X - F
*Kursen läses över flera perioder

Termin 4 (VT 2018)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TDIU11 Operativsystem 6 G2X 3 O
TDTS04 Datornät och distribuerade system 8 G2X 2 O
TAMS11 Sannolikhetslära och statistik, grundkurs 6 G2X 1 V
TEIE88 Datajuridisk översiktskurs 4 G1X 1 V
TGTU01 Teknik och etik 6 G1X 1 V
Period 2
TDDI11 Programmering av inbyggda system 6 G2X 2 O
TAIU06 Matematisk statistik 6 G1X 4 V
TDDD12 Databasteknik 6 G2X 4 V
TDIU16 Process- och operativsystemprogrammering 4 G2X 3 V
TEAE13 Affärsrätt 6 G1X 2 V
THIU01 Engelska 4 G1X 1 V
TPTE06 Praktik 6 G1X - V
TSEI11 Kretsteori och transformmetoder 10 G1X 2 V
TSRT04 Introduktionskurs i Matlab 2 G1X 1 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TDIU11 Operativsystem 6 G2X 3 O
TDTS04 Datornät och distribuerade system 8 G2X 2 O
TAMS11 Sannolikhetslära och statistik, grundkurs 6 G2X 1 V
TEIE88 Datajuridisk översiktskurs 4 G1X 1 V
TGTU01 Teknik och etik 6 G1X 1 V
Period 2
TDDD12 Databasteknik 6 G2X 4 O
TDIU16 Process- och operativsystemprogrammering 4 G2X 3 O
TAIU06 Matematisk statistik 6 G1X 4 V
TDDI11 Programmering av inbyggda system 6 G2X 2 V
TEAE13 Affärsrätt 6 G1X 2 V
THIU01 Engelska 4 G1X 1 V
TPTE06 Praktik 6 G1X - V
TSEI11 Kretsteori och transformmetoder 10 G1X 2 V
TSRT04 Introduktionskurs i Matlab 2 G1X 1 V

Termin 5 (HT 2018)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TDDI41 Grundläggande systemadministration 8* G1X 1 O
*Kursen läses över flera perioder
TADI02 Numeriska algoritmer 6 G2X 2 V
TAIU08 Flervariabelanalys 6 G1X 3 V
TDDD23 Design och programmering av datorspel 6 A1X 2 V
TDDD38 Avancerad programmering i C++ 6* A1X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
TSEA29 Konstruktion med mikrodatorer, projektkurs 8* G2X 3 V
*Kursen läses över flera perioder
TSIU61 Reglerteknik 6 G1X 2 V
Period 2
TDDI07 Distribuerad inbyggd programvara och nätverk 4 G2X 1 O
TDDI41 Grundläggande systemadministration 8* G1X 2 O
*Kursen läses över flera perioder
TSIT01 Datasäkerhetsmetoder 4 G2X 3 O
TAMS11 Sannolikhetslära och statistik, grundkurs 6 G2X 4 V
TDDD38 Avancerad programmering i C++ 6* A1X - V
*Kursen läses över flera perioder
TDDD49 Programmering i C# och .NET Framework 4 G2X 3 V
TEIO29 Ledarskap och organisation 6 G1X 4 V
TFMT13 Mätteknik 4 G1X 1 V

Kursen är inställd 2018.

TSEA29 Konstruktion med mikrodatorer, projektkurs 8* G2X - V
*Kursen läses över flera perioder
TSEI01 Analog elektronik 8 G1X 3 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TDDI41 Grundläggande systemadministration 8* G1X 1 O
*Kursen läses över flera perioder
TADI02 Numeriska algoritmer 6 G2X 2 V
TAIU08 Flervariabelanalys 6 G1X 3 V
TDDB84 Designmönster 6 A1X 4 V
TDDC17 Artificiell intelligens 6 G2X 3 V
TDDD23 Design och programmering av datorspel 6 A1X 2 V
TDDD38 Avancerad programmering i C++ 6* A1X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
TSEA29 Konstruktion med mikrodatorer, projektkurs 8* G2X 3 V
*Kursen läses över flera perioder
TSIU61 Reglerteknik 6 G1X 2 V
Period 2
TDDI41 Grundläggande systemadministration 8* G1X 2 O
*Kursen läses över flera perioder
TSIT01 Datasäkerhetsmetoder 4 G2X 3 O
TAMS11 Sannolikhetslära och statistik, grundkurs 6 G2X 4 V
TDDD38 Avancerad programmering i C++ 6* A1X - V
*Kursen läses över flera perioder
TDDD49 Programmering i C# och .NET Framework 4 G2X 3 V
TDDD55 Kompilatorer och interpretatorer 4 G2X 1 V
TEIO29 Ledarskap och organisation 6 G1X 4 V
TFMT13 Mätteknik 4 G1X 1 V

Kursen är inställd 2018.

TSEA29 Konstruktion med mikrodatorer, projektkurs 8* G2X - V
*Kursen läses över flera perioder

Termin 6 (VT 2019)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TDDD50 Grön IT 4 G2X 4 O
TDDI08 Konstruktion av inbyggda system 4 G2X 1 O
TDIU14 Introduktion till examensarbete 4 G2X 2 O
TDDD97 Webbprogrammering 6 G2X 3 V
TEIE88 Datajuridisk översiktskurs 4 G1X 1 V
TSIU04 Industriella styrsystem 4 G2X 4 V
Period 2
TQXX11 Examensarbete 16 G2X - O
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TDDD50 Grön IT 4 G2X 4 O
TDDD97 Webbprogrammering 6 G2X 3 O
TDIU14 Introduktion till examensarbete 4 G2X 2 O
TSIU04 Industriella styrsystem 4 G2X 4 V
Period 2
TQXX11 Examensarbete 16 G2X - O
Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se