Högskoleingenjör i maskinteknik, 180 hp

Mechanical Engineering, B Sc in Engineering, 180 credits

Undervisningsspråk

Svenska

Studieort

Linköping

Examensbenämning

Högskoleingenjör och Teknologie kandidat, 180 hp

Studietakt

Helfart

Inledning

För komplett utbildningsplan se även Tekniska högskolans studiehandbok:

http://kdb-5.liu.se/liu/lith/studiehandboken/svutbplan.lasso?&up_year=2017&up_ladokkod=6IMAS

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet
samt
Områdesbehörighet 8 (Fysik B, Kemi A, Matematik D)
eller
Områdesbehörighet A8 (Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c)

Senare del, Högskoleingenjör i maskinteknik 180 hp – för dig som läst minst motsvarande programmets termin 1-2

Därutöver krävs att den sökande studerar/har studerat på en högskoleingenjörsutbildning, civilingenjörsutbildning eller matematisk/naturvetenskaplig utbildning och uppfyller särskilda förkunskapskrav till sökt termin enligt aktuellt regelverk.

Examensbenämning på svenska

Högskoleingenjör och Teknologie kandidat, 180 hp

Termin 1 (HT 2016)

För dessa terminer finns programplan i Tekniska högskolans då gällande studiehandbok:
http://www.lith.liu.se/sh2016/
Via länken ovan kan du navigera dig bakåt till äldre terminer.

Termin 2 (VT 2017)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TAIU05 Linjär algebra 6 G1X 4 O
TAIU07 Matematiska beräkningar med MATLAB 4 G1X 1 O
TMMI03 Mekanik 8* G1X 3 O
*Kursen läses över flera perioder
TGTU35 Introduktionskurs för universitetsstudier 2* G1X - F
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TMMI03 Mekanik 8* G1X 3 O
*Kursen läses över flera perioder
TMMI70 Produktionsteknik 6 G1X 4 O
TSIU06 Industriella styrsystem 6 G1X 2 O
TGTU35 Introduktionskurs för universitetsstudier 2* G1X - F
*Kursen läses över flera perioder

Termin 5 (HT 2018)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TMMI68 Cad och ritteknik, fortsättningskurs 6* G2X 2 O
*Kursen läses över flera perioder
TADI02 Numeriska algoritmer 6 G2X 2 V
TAIU08 Flervariabelanalys 6 G1X 3 V
TFMT08 Mätteknik M 6 G2X 3 V
TMAL02 Flyglära 6 G2X 4 V
TMKM16 Hållbara materialval 6 A1X 4 V
TMKT80 Träteknik - Material 6 G2X 2 V
TMME14 Maskinelement, fortsättningskurs 6 A1X 3 V
TMMI19 Konstruktionsmetodik 6 G2X 1 V
TMMI47 Produktionsutveckling 6 G2X 1 V
TMMI56 Energiteknik 6 G2X 1 V
TMMV57 Tillämpad energiteknik 6* G2X 3 V
*Kursen läses över flera perioder
TMPS33 Virtuell produktion 6 A1X 4 V
TMPT03 Produktionsteknik, fk 6 G2X 2 V
Period 2
TMMI68 Cad och ritteknik, fortsättningskurs 6* G2X 4 O
*Kursen läses över flera perioder
TEAE01 Industriell ekonomi, grundkurs 6 G1X 2 V
TEIO29 Ledarskap och organisation 6 G1X 4 V
TMKT81 Träteknik - Produktframtagning 6 G2X 1 V
TMMI09 Mekaniska svängningar och utmattning 6 G2X 3 V
TMMI46 Industriell automation 6 G2X 3 V
TMMI71 Mekanik fk 6 G2X 2 V
TMMV57 Tillämpad energiteknik 6* G2X 3 V
*Kursen läses över flera perioder
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TMMI56 Energiteknik 6 G2X 1 O
TMMV57 Tillämpad energiteknik 6* G2X 3 O
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TMMV57 Tillämpad energiteknik 6* G2X 3 O
*Kursen läses över flera perioder
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TMMI19 Konstruktionsmetodik 6 G2X 1 O
Period 2
TMMI09 Mekaniska svängningar och utmattning 6 G2X 3 O
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TMMI47 Produktionsutveckling 6 G2X 1 O
TMPS33 Virtuell produktion 6 A1X 4 V
TMPT03 Produktionsteknik, fk 6 G2X 2 V
Period 2
TMMI46 Industriell automation 6 G2X 3 O

Termin 6 (VT 2019)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TGTU58 Introduktion till examensarbete 2 G2X 2 O
TMMI52 Industriell automation - projektarbete 12 G2X 1 V
TMMI53 Konstruktionsteknik - projektarbete 12 G2X 1 V
TMMI54 Energiteknik - projektarbete 12 G2X 1 V
Period 2
TQXX11 Examensarbete 16 G2X - O
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TMMI54 Energiteknik - projektarbete 12 G2X 1 O
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TMMI53 Konstruktionsteknik - projektarbete 12 G2X 1 O
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TMMI52 Industriell automation - projektarbete 12 G2X 1 O
Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se