Högskoleingenjör i maskinteknik, 180 hp

Mechanical Engineering, B Sc in Engineering, 180 credits

Undervisningsspråk

Svenska

Studieort

Linköping

Examensbenämning

Högskoleingenjör och Teknologie kandidat, 180 hp

Studietakt

Helfart

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet
samt
Områdesbehörighet 8 (Fysik B, Kemi A, Matematik D)
eller
Områdesbehörighet A8 (Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c)

Examensbenämning på svenska

Högskoleingenjör och Teknologie kandidat, 180 hp

Utbildningsplan

För komplett utbildningsplan se även Tekniska högskolans studiehandbok:

http://kdb-5.liu.se/liu/lith/studiehandboken/svutbplan.lasso?&up_year=2017&up_ladokkod=6IMAS

Termin 1-3 (HT 2015-HT 2016)

För dessa terminer finns programplan i Tekniska högskolans då gällande studiehandbok:
http://www.lith.liu.se/sh2016/
Via länken ovan kan du navigera dig bakåt till äldre terminer.

Termin 5 (HT 2017)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TMMI68 Cad och ritteknik, fortsättningskurs 6* G2X 2 O
*Kursen läses över flera perioder
TADI02 Numeriska algoritmer 6 G2X 2 V
TAIU08 Flervariabelanalys 6 G1X 3 V
TMAL02 Flyglära 6 G2X 4 V
TMKM16 Hållbara materialval 6 A1X 4 V
TMKT80 Träteknik - Material 6 G2X 2 V
TMMI19 Konstruktionsmetodik 6 G2X 1 V
TMMI47 Produktionsutveckling 6 G2X 1 V
TMMI56 Energiteknik 6 G2X 1 V
TMPS33 Virtuell produktion 6 A1X 4 V
TMPT03 Produktionsteknik, fk 6 G2X 2 V
Period 2
TMMI68 Cad och ritteknik, fortsättningskurs 6* G2X 4 O
*Kursen läses över flera perioder
TEAE01 Industriell ekonomi, grundkurs 6 G1X 2 V
TEIO29 Ledarskap och organisation 6 G1X 4 V
TMKT81 Träteknik - Produktframtagning 6 G2X 1 V
TMMI09 Mekaniska svängningar och utmattning 6 G2X 3 V
TMMI39 Mekanik, fk 6 G2X 2 V
TMMI46 Industriell automation 6 G2X 3 V
TMMI51 Energiteknik - systembetraktelser 6 G2X 3 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TMMI56 Energiteknik 6 G2X 1 O
Period 2
TMMI51 Energiteknik - systembetraktelser 6 G2X 3 O
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TMMI19 Konstruktionsmetodik 6 G2X 1 O
Period 2
TMMI09 Mekaniska svängningar och utmattning 6 G2X 3 O
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TMMI47 Produktionsutveckling 6 G2X 1 O
TMPS33 Virtuell produktion 6 A1X 4 V
TMPT03 Produktionsteknik, fk 6 G2X 2 V
Period 2
TMMI46 Industriell automation 6 G2X 3 O

Termin 6 (VT 2018)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TGTU58 Introduktion till examensarbete 2 G2X 2 O
TMMI52 Industriell automation - projektarbete 12 G2X 1 V
TMMI53 Konstruktionsteknik - projektarbete 12 G2X 1 V
TMMI54 Energiteknik - projektarbete 12 G2X 1 V
Period 2
TQXX11 Examensarbete 16 G2X - O
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TMMI54 Energiteknik - projektarbete 12 G2X 1 O
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TMMI53 Konstruktionsteknik - projektarbete 12 G2X 1 O
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TMMI52 Industriell automation - projektarbete 12 G2X 1 O
Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se