Samhällets logistik, kandidatprogram, 180 hp

Civic Logistics, Bachelor´s Programme, 180 credits

Undervisningsspråk

Svenska

Studieort

Norrköping

Examensbenämning

Kandidatexamen, 180 hp.

Studietakt

Helfart

Inledning

För komplett utbildningsplan se även Tekniska högskolans studiehandbok:

http://kdb-5.liu.se/liu/lith/studiehandboken/svutbplan.lasso?&up_year=2017&up_ladokkod=6KLOG

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet
samt
Områdesbehörighet 4 (Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A). Dispens ges för Engelska B för sökande med Engelska A.
eller
Områdesbehörighet A4 (Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1 och 1a2).

Senare del, Kandidatprogram i Samhällets logistik 180 hp – för dig som läst minst motsvarande programmets termin 1-2

Därutöver krävs att sökande uppfyller särskilda förkunskapskrav till sökt programtermin.

Till programtermin 3
Den sökande ska ha uppnått minst 30 hp avslutade kurser från den tidigare utbildningen som kan bytas ut/ersättas mot minst 30 hp på den sökta utbildningen.

Till programtermin 5
Den sökande ska ha uppnått minst 90 hp avslutade kurser från den tidigare utbildningen som kan bytas ut/ersättas mot minst 60 hp på den sökta utbildningen.

Examensbenämning på svenska

Kandidatexamen, 180 hp.

Termin 1 (HT 2016)

För dessa terminer finns programplan i Tekniska högskolans då gällande studiehandbok:
http://www.lith.liu.se/sh2016/
Via länken ovan kan du navigera dig bakåt till äldre terminer.

Termin 3 (HT 2017)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys 6* G2X 2 O
*Kursen läses över flera perioder
TNIU75 Linjär algebra 6 G1X 1 O
TEIE84 Industriell ekonomi, fortsättningskurs 6 G1X 4 V
TNSL20 Grundläggande logistikalgoritmer 6 G2X 3 V
Period 2
TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys 6* G2X 3 O
*Kursen läses över flera perioder
TNK046 Geografiska informationssystem 6 G1X 2 O
TNSL05 Optimering, modellering och planering 6 G2X 1 O
TEAE07 Flygets och övriga logistikens rättsliga omvärld 6 G1X 4 V

Termin 4 (VT 2018)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TNSL07 Simulering av logistiksystem 6 G2X 1 O
TNSL08 Produktion och distribution 6 G2X 4 O
TNSL16 Trafikinfrastruktur, säkerhet och planering 6* G1X 3 O
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TNSL09 Vårdlogistik 6 G2X 1 O
TNSL16 Trafikinfrastruktur, säkerhet och planering 6* G1X 2 O
*Kursen läses över flera perioder
TEAE14 Marknadskommunikation och analys 6 G1X 3 V
TNSL18 Beslutsmodeller 6 G2X 3 V
TPTE06 Praktik 6 G1X - F

Termin 5 (HT 2018)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TNSL15 Logistik och hållbar utveckling 6 G2X 2 O
TNSL19 Projekt inom logistik, fortsättningskurs 6* G2X 1 O
*Kursen läses över flera perioder
TGTU01 Teknik och etik 6 G1X 4 V

Kurstillfället i Norrköping är inställt 2018.

TNSL17 Optimering inom logistik 6 G2X 3 V
Period 2
TNSL19 Projekt inom logistik, fortsättningskurs 6* G2X 1 O
*Kursen läses över flera perioder
TEAE11 Immaterialrätt 6 G1X 2 V
TEIO29 Ledarskap och organisation 6 G1X 2 V
TMQU08 Kvalitets- och verksamhetsutveckling 6 G2X 2 V
TNK098 Planering av kollektivtrafik och järnvägstrafik 6 A1X 4 V
TNSL06 Teknik och logistik 6 G1X 1 V

Termin 6 (VT 2019)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TNG042 Vetenskaplig metodik inom logistik 2 G2X 4 O
TEIO05 Grundläggande entreprenörskap och idékvalificering 6* G2X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
TEIO61 Industriell organisation, grundkurs 6 G2X 1 V
TKMJ24 Miljöteknik 6 G1X 2 V
TNIU23 Envariabelanalys II 6 G1X 2 V
TNSL13 Planering av räddningssystem 6 G2X 3 V
TNSL14 Case i logistik 6 G2X 2 V
Period 2
TQXX10 Examensarbete 16 G2X - O
TEIO05 Grundläggande entreprenörskap och idékvalificering 6* G2X 3 V
*Kursen läses över flera perioder
Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se