Ecology and the Environment, masterprogram, 120 hp

Ecology and the Environment, Master's programme, 120 credits

Undervisningsspråk

Engelska

Studieort

Linköping

Examensbenämning

Naturvetenskaplig masterexamen Biologi

Studietakt

Helfart

Inledning

För komplett utbildningsplan se även Tekniska högskolans studiehandbok, http://kdb-5.liu.se/liu/lith/studiehandboken/enutbplan.lasso?&up_year=2017&up_ladokkod=6MECO

Förkunskapskrav

See specific information

Examensbenämning på svenska

Naturvetenskaplig masterexamen Biologi

Examensbenämning på engelska

Master of Science (120 credits) in Biology

Termin 1 (HT 2016)

För dessa terminer finns programplan i Tekniska högskolans då gällande studiehandbok:
http://www.lith.liu.se/sh2016/
Via länken ovan kan du navigera dig bakåt till äldre terminer.

Termin 3 (HT 2017)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TQXX40 Examensarbete 45* - O/V
*Kursen läses över flera perioder
TQXX60 Examensarbete 60* - O/V
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TQXX30 Examensarbete 30* - O/V
*Kursen läses över flera perioder
TQXX40 Examensarbete 45* - O/V
*Kursen läses över flera perioder
TQXX60 Examensarbete 60* - O/V
*Kursen läses över flera perioder

Termin 4 (VT 2018)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TQXX30 Examensarbete 30* - O/V
*Kursen läses över flera perioder
TQXX40 Examensarbete 45* - O/V
*Kursen läses över flera perioder
TQXX60 Examensarbete 60* - O/V
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
NBID43 Vetenskaplig kommunikation 6 A1X 4 O
TQXX30 Examensarbete 30* - O/V
*Kursen läses över flera perioder
TQXX40 Examensarbete 45* - O/V
*Kursen läses över flera perioder
TQXX60 Examensarbete 60* - O/V
*Kursen läses över flera perioder
Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se