Computer Science, masterprogram, 120 hp

Computer Science, Master's programme, 120 credits

Undervisningsspråk

Engelska

Studieort

Linköping

Examensbenämning

Master of Science (120 credits) with a major in Computer Science and Engineering

Studietakt

Helfart

Förkunskapskrav

See specific information

Examensbenämning på svenska

Master of Science (120 credits) with a major in Computer Science and Engineering

Examensbenämning på engelska

Master of Science (two years) with a major in Computer Science and Engineering

Termin 1 (HT 2016)

För dessa terminer finns programplan i Tekniska högskolans då gällande studiehandbok:
http://www.lith.liu.se/sh2016/
Via länken ovan kan du navigera dig bakåt till äldre terminer.

Termin 2 (VT 2017)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TATA64 Grafteori 6 A1X 2 V
TBMI26 Neuronnät och lärande system 6 A1X 2 V
TDDB68 Processprogrammering och operativsystem 6 G2X 3 V
TDDD17 Informationssäkerhet, fk 6 A1X 4 V
TDDD25 Distribuerade system 6 A1X 2 V
TDDD38 Avancerad programmering i C++ 6 A1X 2 V
TDDD41 Data Mining - Clustering and Association Analysis 6 A1X 3 V
TDDD97 Webbprogrammering 6 G2X 3 V
TDDE09 Språkteknologi 6 A1X 2 V
TDTS07 Systemkonstruktion och metodik 6 A1X 1 V
TNM048 Informationsvisualisering 6 A1X 3 V
TNM061 3-D Datorgrafik 6 G2X 1 V
TSBK35 Kompression av ljud och bild 6 A1X 2 V
Period 2
TAOP24 Optimeringslära fortsättningskurs 6 G2X 1 V
TATA64 Grafteori 6 A1X 2 V
TDDC78 Programmering av parallelldatorer - metoder och verktyg 6 A1X 3 V
TDDD05 Komponentbaserad programvara 6 A1X 1 V
TDDD17 Informationssäkerhet, fk 6 A1X 4 V
TDDD27 Avancerad webbprogrammering 6 A1X 3 V
TDDD29 IT-projektledning 6 A1X 3 V
TDDD38 Avancerad programmering i C++ 6 A1X - V
TDDD48 Automatisk planering 6 A1X 1 V
TNM061 3-D Datorgrafik 6 G2X 4 V
TNM079 Modellering och animering 6 A1X 2 V
TNM096 Artificiell intelligens - principer och tekniker 6 G2X 1 V
TNM098 Avancerad visuell dataanalys 6 A1X 4 V

Termin 3 (HT 2017)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TATA55 Abstrakt algebra 6 G2X 3 V
TBMI19 Medicinska informationssystem 6 A1X 2 V
TDDB84 Designmönster 6 A1X 4 V
TDDC34 Teknisk, ekonomisk och samhällelig utvärdering av IT-produkter 6 A1X 3 V
TDDC88 Programutvecklingsmetodik 12 A1X 1 V
TDDD04 Programvarutestning 6 A1X 2 V
TDDD08 Logikprogrammering 6 A1X 4 V
TDDD23 Design och programmering av datorspel 6 A1X 2 V
TDDD38 Avancerad programmering i C++ 6 A1X 2 V
TDDD43 Datamodeller och databaser, avancerad kurs 6 A1X 2 V
TDDE19 Avancerad projektkurs: AI och maskininlärning 6 A1X 4 V
TDDE21 Avancerad projektkurs: Säkra distribuerade och inbyggda system 6 A1X 4 V
TNCG15 Advanced Global Illumination and Rendering 6 A1X 4 V
TNM067 Vetenskaplig visualisering 6 A1X 3 V
TNM095 Artificiell intelligens för interaktiv media 6 A1X 2 V
TSEA26 Konstruktion av inbyggda DSP-processorer 6 A1X 1 V
TSIN01 Informationsnät 6 A1X 3 V
TSIT03 Kryptoteknik 6 A1X 2 V
TSKS02 Telekommunikation 6 G2X 1 V
TSKS12 Modern kanalkodning, inferens och inlärning 6 A1X 1 V
TSTE86 Digitala integrerade kretsar 6 A1X 2 V
Period 2
TDDD89 Vetenskaplig metod 6 A1X 3 O
TATA55 Abstrakt algebra 6 G2X 3 V
TBMI19 Medicinska informationssystem 6 A1X 3 V
TDDB44 Kompilatorkonstruktion 6 A1X 1 V
TDDC88 Programutvecklingsmetodik 12 A1X 1 V
TDDC90 Software Security 6 A1X 1 V
TDDD38 Avancerad programmering i C++ 6 A1X - V
TDDD43 Datamodeller och databaser, avancerad kurs 6 A1X 2 V
TDDD56 Multicore- och GPU-Programmering 6 A1X 2 V
TDDE13 Multiagentsystem 6 A1X 1 V
TDDE16 Text Mining 6 A1X 2 V
TDDE19 Avancerad projektkurs: AI och maskininlärning 6 A1X 4 V
TDDE21 Avancerad projektkurs: Säkra distribuerade och inbyggda system 6 A1X 4 V
TNM086 VR-teknik 6 A1X 2 V
TSIN02 Internetteknik 6 A1X 1 V
TSKS02 Telekommunikation 6 G2X 2 V

Termin 4 (VT 2018)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TQXX30 Examensarbete 30* A1X - O
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TQXX30 Examensarbete 30* A1X - O
*Kursen läses över flera perioder
Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se