Computer Science, masterprogram, 120 hp

Computer Science, Master's Programme, 120 credits

Undervisningsspråk

Engelska

Studieort

Linköping

Examensbenämning

Master of Science (120 credits) with a major in Computer Science.

Studietakt

Helfart

Förkunskapskrav

  • A bachelor's degree with a major in computer science, information technology, software engineering, computer engineering, alternatively, a bachelor's degree with a minor in computer science or related subject area, with a minimum of 60 ECTS credits in computer-related subjects (e.g. programming, data structures, databases, software engineering, computer hardware, computer networks).
  • At least 24 ECTS credits in mathematics/applied mathematics and/or application of mathematics relevant for the programme including courses in discrete mathematics, linear algebra, calculus and mathematical statistics. 
  • English corresponding to the level of English in Swedish upper secondary education (English 6/B)

Examensbenämning på svenska

Master of Science (120 credits) with a major in Computer Science.

Examensbenämning på engelska

Master of Science (two years) with a major in Computer Science

Termin 1 (HT 2017)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TDDD65 Introduction to the Theory of Computation 6* G2X 2 O
*Kursen läses över flera perioder
TDDE18 Programmera C++ 6* G2X 4 O
*Kursen läses över flera perioder
TDDC17 Artificiell intelligens 6 G2X 3 V
TDTS06 Datornät 6 G2X 1 V
Period 2
TDDD65 Introduction to the Theory of Computation 6* G2X 1 O
*Kursen läses över flera perioder
TDDE18 Programmera C++ 6* G2X 3 O
*Kursen läses över flera perioder
TDDD07 Realtidssystem 6 A1X 4 V
TDDD37 Databasteknik 6 G2X 1 V
TDDE01 Maskininlärning 6 A1X 1 V
TDTS08 Datorarkitektur 6 A1X 2 V
TSIT02 Datasäkerhet 6 G2X 2 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TDDC17 Artificiell intelligens 6 G2X 3 V
Period 2
TDDD37 Databasteknik 6 G2X 1 V
TSIT02 Datasäkerhet 6 G2X 2 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TDTS06 Datornät 6 G2X 1 V
Period 2
TSIT02 Datasäkerhet 6 G2X 2 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 2
TDDD07 Realtidssystem 6 A1X 4 V
TDTS08 Datorarkitektur 6 A1X 2 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TDDC17 Artificiell intelligens 6 G2X 3 V

Termin 2 (VT 2018)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TATA54 Talteori 6* G2X V
*Kursen läses över flera perioder
TATA64 Grafteori 6* A1X 2 V
*Kursen läses över flera perioder

Vartannatårskurs. Kursen ges udda år.

TBMI26 Neuronnät och lärande system 6 A1X 2 V
TDDB68 Processprogrammering och operativsystem 6 G2X 3 V
TDDD17 Informationssäkerhet, fk 6* A1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TDDD25 Distribuerade system 6 A1X 2 V
TDDD38 Avancerad programmering i C++ 6* A1X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
TDDD41 Data Mining - Clustering and Association Analysis 6 A1X 3 V
TDDD97 Webbprogrammering 6 G2X 3 V
TDDE05 AI-robotik 6* A1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TDDE09 Språkteknologi 6 A1X 2 V
TDTS07 Systemkonstruktion och metodik 6 A1X 1 V
TDTS21 Avancerade nätverk 6* A1X 1 V
*Kursen läses över flera perioder

Kursen ges ej som programkurs 2018. Hänvisning till doktorandkurs på IDA. Kontakta examinator.

TNM048 Informationsvisualisering 6 A1X 3 V
TNM061 3-D Datorgrafik 6* G2X 1 V
*Kursen läses över flera perioder
TSBK35 Kompression av ljud och bild 6 A1X 4 V
Period 2
TAOP24 Optimeringslära fortsättningskurs 6 G2X 1 V
TATA54 Talteori 6* G2X V
*Kursen läses över flera perioder
TATA64 Grafteori 6* A1X 2 V
*Kursen läses över flera perioder

Vartannatårskurs. Kursen ges udda år.

TDDC78 Programmering av parallelldatorer - metoder och verktyg 6 A1X 3 V
TDDD05 Komponentbaserad programvara 6 A1X 1 V
TDDD17 Informationssäkerhet, fk 6* A1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TDDD27 Avancerad webbprogrammering 6 A1X 3 V
TDDD29 IT-projektledning 6 A1X 3 V
TDDD38 Avancerad programmering i C++ 6* A1X - V
*Kursen läses över flera perioder
TDDD48 Automatisk planering 6 A1X 1 V
TDDE05 AI-robotik 6* A1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TDDE31 Big Data Analytics 6 A1X 1 V
TDTS21 Avancerade nätverk 6* A1X 1 V
*Kursen läses över flera perioder

Kursen ges ej som programkurs 2018. Hänvisning till doktorandkurs på IDA. Kontakta examinator.

TNM061 3-D Datorgrafik 6* G2X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TNM079 Modellering och animering 6 A1X 2 V
TNM096 Artificiell intelligens - principer och tekniker 6 G2X 1 V
TNM098 Avancerad visuell dataanalys 6 A1X 4 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TBMI26 Neuronnät och lärande system 6 A1X 2 V
TDDD41 Data Mining - Clustering and Association Analysis 6 A1X 3 V
TDDE05 AI-robotik 6* A1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TDDE09 Språkteknologi 6 A1X 2 V
Period 2
TDDD48 Automatisk planering 6 A1X 1 V
TDDE05 AI-robotik 6* A1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TDDE31 Big Data Analytics 6 A1X 1 V
TNM096 Artificiell intelligens - principer och tekniker 6 G2X 1 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TDDD17 Informationssäkerhet, fk 6* A1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TDDD25 Distribuerade system 6 A1X 2 V
TDTS21 Avancerade nätverk 6* A1X 1 V
*Kursen läses över flera perioder

Kursen ges ej som programkurs 2018. Hänvisning till doktorandkurs på IDA. Kontakta examinator.

Period 2
TDDD17 Informationssäkerhet, fk 6* A1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TDTS21 Avancerade nätverk 6* A1X 1 V
*Kursen läses över flera perioder

Kursen ges ej som programkurs 2018. Hänvisning till doktorandkurs på IDA. Kontakta examinator.

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TDDB68 Processprogrammering och operativsystem 6 G2X 3 V
TDDD25 Distribuerade system 6 A1X 2 V
TDTS07 Systemkonstruktion och metodik 6 A1X 1 V
Period 2
TDDC78 Programmering av parallelldatorer - metoder och verktyg 6 A1X 3 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TDDB68 Processprogrammering och operativsystem 6 G2X 3 V
TDDD25 Distribuerade system 6 A1X 2 V
TDDD38 Avancerad programmering i C++ 6* A1X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
TDDD97 Webbprogrammering 6 G2X 3 V
Period 2
TDDC78 Programmering av parallelldatorer - metoder och verktyg 6 A1X 3 V
TDDD05 Komponentbaserad programvara 6 A1X 1 V
TDDD27 Avancerad webbprogrammering 6 A1X 3 V
TDDD38 Avancerad programmering i C++ 6* A1X - V
*Kursen läses över flera perioder
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TNM048 Informationsvisualisering 6 A1X 3 V
TNM061 3-D Datorgrafik 6* G2X 1 V
*Kursen läses över flera perioder
TSBK35 Kompression av ljud och bild 6 A1X 4 V
Period 2
TDDD27 Avancerad webbprogrammering 6 A1X 3 V
TNM061 3-D Datorgrafik 6* G2X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TNM079 Modellering och animering 6 A1X 2 V
TNM096 Artificiell intelligens - principer och tekniker 6 G2X 1 V
TNM098 Avancerad visuell dataanalys 6 A1X 4 V

Termin 3 (HT 2018)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TATA55 Abstrakt algebra 6* G2X 3 V
*Kursen läses över flera perioder
TBMI19 Medicinska informationssystem 6* A1X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
TDDB84 Designmönster 6 A1X 4 V
TDDC34 Teknisk, ekonomisk och samhällelig utvärdering av IT-produkter 6 A1X 3 V
TDDC88 Programutvecklingsmetodik 12* A1X 1 V
*Kursen läses över flera perioder
TDDD04 Programvarutestning 6 A1X 2 V
TDDD08 Logikprogrammering 6 A1X 4 V
TDDD23 Design och programmering av datorspel 6 A1X 2 V
TDDD38 Avancerad programmering i C++ 6* A1X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
TDDD43 Datamodeller och databaser, avancerad kurs 6* A1X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
TDDE19 Avancerad projektkurs: AI och maskininlärning 6* A1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TDDE21 Avancerad projektkurs: Säkra distribuerade och inbyggda system 6* A1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TDTS06 Datornät 6 G2X 1 V
TNCG15 Advanced Global Illumination and Rendering 6 A1X 4 V
TNM067 Vetenskaplig visualisering 6 A1X 3 V
TNM095 Artificiell intelligens för interaktiv media 6 A1X 2 V
TSEA26 Konstruktion av inbyggda DSP-processorer 6 A1X 1 V
TSIN01 Informationsnät 6 A1X 3 V
TSIT03 Kryptoteknik 6 A1X 2 V
TSKS02 Telekommunikation 6* G2X 1 V
*Kursen läses över flera perioder
TSKS12 Modern kanalkodning, inferens och inlärning 6 A1X 1 V
TSTE86 Digitala integrerade kretsar 6 A1X 2 V
Period 2
TDDD89 Vetenskaplig metod 6 A1X 3 O
TAMS22 Sannolikhetsteori och bayesianska nätverk 6 A1X 1 V

Kursen ges vartannat år, jämna år. Dock inställd 2018.

TATA55 Abstrakt algebra 6* G2X 3 V
*Kursen läses över flera perioder
TBMI19 Medicinska informationssystem 6* A1X 3 V
*Kursen läses över flera perioder
TDDB44 Kompilatorkonstruktion 6 A1X 1 V
TDDC88 Programutvecklingsmetodik 12* A1X 1 V
*Kursen läses över flera perioder
TDDC90 Software Security 6 A1X 1 V
TDDD38 Avancerad programmering i C++ 6* A1X - V
*Kursen läses över flera perioder
TDDD43 Datamodeller och databaser, avancerad kurs 6* A1X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
TDDD56 Multicore- och GPU-Programmering 6 A1X 2 V
TDDE13 Multiagentsystem 6 A1X 1 V

Kursen är inställd 2018.

TDDE16 Text Mining 6 A1X 2 V
TDDE19 Avancerad projektkurs: AI och maskininlärning 6* A1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TDDE21 Avancerad projektkurs: Säkra distribuerade och inbyggda system 6* A1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TNM084 Procedurella metoder för bilder 6 A1X 4 V
TNM086 VR-teknik 6 A1X 2 V
TSIN02 Internetteknik 6 A1X 1 V
TSKS02 Telekommunikation 6* G2X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TDDD08 Logikprogrammering 6 A1X 4 V
TDDD23 Design och programmering av datorspel 6 A1X 2 V
TDDD43 Datamodeller och databaser, avancerad kurs 6* A1X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
TDDE19 Avancerad projektkurs: AI och maskininlärning 6* A1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TDDD43 Datamodeller och databaser, avancerad kurs 6* A1X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
TDDE13 Multiagentsystem 6 A1X 1 V

Kursen är inställd 2018.

TDDE16 Text Mining 6 A1X 2 V
TDDE19 Avancerad projektkurs: AI och maskininlärning 6* A1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TDDE21 Avancerad projektkurs: Säkra distribuerade och inbyggda system 6* A1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TDTS06 Datornät 6 G2X 1 V
TSIN01 Informationsnät 6 A1X 3 V
TSIT03 Kryptoteknik 6 A1X 2 V
TSKS02 Telekommunikation 6* G2X 1 V
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TDDC90 Software Security 6 A1X 1 V
TDDE21 Avancerad projektkurs: Säkra distribuerade och inbyggda system 6* A1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TSIN02 Internetteknik 6 A1X 1 V
TSKS02 Telekommunikation 6* G2X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TDDE21 Avancerad projektkurs: Säkra distribuerade och inbyggda system 6* A1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TSEA26 Konstruktion av inbyggda DSP-processorer 6 A1X 1 V
TSKS02 Telekommunikation 6* G2X 1 V
*Kursen läses över flera perioder
TSTE86 Digitala integrerade kretsar 6 A1X 2 V
Period 2
TDDD56 Multicore- och GPU-Programmering 6 A1X 2 V
TDDE21 Avancerad projektkurs: Säkra distribuerade och inbyggda system 6* A1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TSKS02 Telekommunikation 6* G2X 2 V
*Kursen läses över flera perioder
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TDDB84 Designmönster 6 A1X 4 V
TDDC88 Programutvecklingsmetodik 12* A1X 1 V
*Kursen läses över flera perioder
TDDD04 Programvarutestning 6 A1X 2 V
TDDD08 Logikprogrammering 6 A1X 4 V
Period 2
TDDB44 Kompilatorkonstruktion 6 A1X 1 V
TDDC88 Programutvecklingsmetodik 12* A1X 1 V
*Kursen läses över flera perioder
TDDC90 Software Security 6 A1X 1 V
TDDD56 Multicore- och GPU-Programmering 6 A1X 2 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TNCG15 Advanced Global Illumination and Rendering 6 A1X 4 V
TNM067 Vetenskaplig visualisering 6 A1X 3 V
TNM095 Artificiell intelligens för interaktiv media 6 A1X 2 V
Period 2
TNM084 Procedurella metoder för bilder 6 A1X 4 V
TNM086 VR-teknik 6 A1X 2 V

Termin 4 (VT 2019)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TQXX30 Examensarbete 30* A1X - O
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TQXX30 Examensarbete 30* A1X - O
*Kursen läses över flera perioder
Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se