Mechanical Engineering, masterprogram, 120 hp

Mechanical Engineering, Master's programme, 120 credits

Undervisningsspråk

Engelska

Studieort

Linköping

Examensbenämning

Master of Science (120 credits) with a major in Mechanical Engineering

Studietakt

Helfart

Inledning

För komplett utbildningsplan se även Tekniska högskolans studiehandbok:

http://kdb-5.liu.se/liu/lith/studiehandboken/enutbplan.lasso?&up_year=2017&up_ladokkod=6MMEC

Förkunskapskrav

See specific information

Examensbenämning på svenska

Master of Science (120 credits) with a major in Mechanical Engineering

Examensbenämning på engelska

Master of Science (two years) with a major in Mechanical Engineering

Termin 1 (HT 2016)

För dessa terminer finns programplan i Tekniska högskolans då gällande studiehandbok:
http://www.lith.liu.se/sh2016/
Via länken ovan kan du navigera dig bakåt till äldre terminer.

Termin 2 (VT 2017)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TMAL51 Flygplansprojektering 6 A1X 2 V
TMHL41 Kontinuumsmekanik 6 A1X 2 V
TMHL62 Finita elementmetoden, fortsättningskurs 6 A1X 4 V
TMKM40 Konstruktionsmaterial - nya material 6 A1X 2 V
TMKT48 Konstruktionsoptimering 6 A1X 3 V
TMMS30 Flerkroppsmekanik och robotik 6 A1X 3 V
TMMV08 Beräkningsmetoder i strömningslära 6 A1X 1 V
TMPS42 Automation av produktionssystem 6 A1X 1 V
TMQU31 Statistisk kvalitetsstyrning 6 A1X 2 V
TPPE54 Avancerad planeringsteknik 6 A1X 1 V
Period 2
TMHL61 Skademekanik och livslängdsanalys 6 A1X 2 V
TMKM09 Lättkonstruktion - lätta konstruktionsmaterial 6 A1X 3 V
TMKM18 Material, svetsning och tillverkningsteknik 6 G2X 2 V
TMKT57 Produktmodellering 6 A1X 3 V
TMME11 Markfordonsmekanik 6 A1X 1 V
TMMS10 Fluida system och transmissioner 6 A1X 2 V
TMMV07 Beräkningsmetoder i strömningslära, fk 6 A1X 4 V
TMMV56 Aerodynamik fk 6 A1X 3 V
TMPS27 Produktionssystem 6 A1X 3 V
TMQU04 Six Sigma Quality 6 A1X 2 V
TPMM06 Analysing and Improving Manufacturing Operations 6 A1X 3 V
TSFS03 Fordonsframdrivningssystem 6 A1X 3 V

Termin 3 (HT 2017)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TMKM90 Konstruktionsmaterial - deformationer och brott 6 A1X 4 O
TKMJ31 Biofuels for Transportation 6 A1X 1 V
TMAL02 Flyglära 6 G2X 4 V
TMHL19 Avancerad material- och beräkningsmekanik 6 A1X 1 V
TMHP02 Fluidmekanisk systemteknik 6 G2X 2 V
TMKT79 Kollaborativ multidisciplinär designoptimering 6 A1X 2 V
TMME14 Maskinelement, fortsättningskurs 6 A1X 3 V
TMME40 Strukturdynamik 6 A1X 3 V
TMMS11 Mekanikmodeller 6* A1X 3 V
*Kursen läses över flera perioder
TMMS13 Elektrohydrauliska system 6 A1X 2 V
TMMV01 Aerodynamik 6 A1X 2 V
TMPM05 Projektkurs avancerad - Konstruktionsteknik och produktutveckling 12* A1X - V
*Kursen läses över flera perioder
TMPM06 Projektkurs avancerad - Mekatronik 12* A1X - V
*Kursen läses över flera perioder
TMPM07 Projektkurs avancerad - Tillämpad mekanik 12* A1X - V
*Kursen läses över flera perioder
TMPM08 Projektkurs avancerad - Industriell produktion 12* A1X - V
*Kursen läses över flera perioder
TMPS33 Virtuell produktion 6 A1X 4 V
Period 2
TAMS11 Sannolikhetslära och statistik, grundkurs 6 G2X 4 V
TAOP18 Optimering av försörjningskedjor 6 A1X 1 V
TMHL03 Hållfasthetslära: Lätta konstruktioner 6 A1X 3 V
TMMS07 Biomekanik 6 A1X 4 V
TMMS11 Mekanikmodeller 6* A1X 4 V
*Kursen läses över flera perioder
TMMS20 Strukturoptimering 6 A1X 1 V
TMMV18 Fluidmekanik 6 A1X 2 V
TMMV54 Värmeöverföring 6 A1X 1 V
TMPM05 Projektkurs avancerad - Konstruktionsteknik och produktutveckling 12* A1X - V
*Kursen läses över flera perioder
TMPM06 Projektkurs avancerad - Mekatronik 12* A1X - V
*Kursen läses över flera perioder
TMPM07 Projektkurs avancerad - Tillämpad mekanik 12* A1X - V
*Kursen läses över flera perioder
TMPM08 Projektkurs avancerad - Industriell produktion 12* A1X - V
*Kursen läses över flera perioder

Termin 4 (VT 2018)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
Period 1
TQXX30 Examensarbete 30* A1X - O
*Kursen läses över flera perioder
Period 2
TQXX30 Examensarbete 30* A1X - O
*Kursen läses över flera perioder
Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se