Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Engelska, 300 hp

Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in the Upper-Secondary School, subject English, 300 credits

Undervisningsspråk

Svenska

Studieort

Linköping

Examensbenämning

Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Studietakt

Helfart

Förkunskapskrav

Områdesbehörighet A6c: Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b/1a1+1a2
eller
6c: Grundläggande behörighet + En B, Sh A

Examensbenämning på svenska

Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Examensbenämning på engelska

Degree of Bachelor of Arts in Upper Secondary Education
Degree of Bachelor of Sciense in Upper Secondary Education

Utbildningsplan

Komplett utbildningsplan hittar du här:
https://liu.se/artikel/uv-utbildningsplaner

Termin 3 (HT 2016)

Termin 4 (VT 2017)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
92NKV3 Naturkunskap: verksamhetsförlagd utbildning (41,5-49 hp), 7,5hp 7.5 G1X V
92SA31 Svenska som andraspråk (31-45 hp) 15 G1X V
92SA41 Svenska som andraspråk (53-60 hp) 7.5 G1X V
92SV11 Svenska (1-30 hp) 30 G1X
92TK31 Teknik (31-40,5 hp) 10.5 G1X V
92TK41 Teknik (46-60 hp) 15 G1X
92TKV3 Teknik: verksamhetsförlagd utbildning (41-45 hp), 4,5hp 4.5 G1X V
92TYV3 Tyska: Verksamhetsförlagd utbildning (56-60 hp), 5hp 5 G1X V
92BI11 Biologi (1-15 hp) 15 G1X v201703-201710
92KE31 Kemi (31-45 hp) 15 G1X v201703-201710
9GMA04 Matematik: Envariabelanalys 2 6 G1X v201703-201710 V
9GMA05 Matematik: Statistik 5 G1X v201703-201710 V
92MAD3 Matematik: Didaktik 2 (42-49 hp), 8hp 8 G1X v201703-201722 O
92RE31 Religionskunskap (31-37,5 hp) 7.5 G1X v201704-201708 V
92NK31 Naturkunskap (31-41,5 hp) 11.5 G1X v201704-201715 V
92GE31 Geografi (31-52,5hp) 22.5 G1X v201704-201718 V
92FR31 Franska (31-55 hp) 25 G1X v201704-201723 V
92SH01 Samhällskunskap 1 9 G2X v201704-201723
92SP31 Spanska (31-55 hp) 25 G1X v201704-201723 V
92TY31 Tyska (31-55 hp) 25 G1X v201704-201723 V
9GSH01 Samhällskunskap: Politisk teori 6 G1X v201705-201708
92GEV3 Geografi: verksamhetsförlagd utbildning (52,5-60 hp), 7,5hp 7.5 G1X v201707-201717 V
92REV3 Religionskunskap: verksamhetsförlagd utbildning (37,5-45 hp), 7,5hp 7.5 G1X v201709-201713 V
9GSH02 Samhällskunskap: Sociologi 1 7.5 G1X v201709-201713
92BI21 Biologi (16-30 hp) 15 G1X v201712-201721 V
92KE41 Kemi (53-60 hp) 7.5 G1X v201712-201721 V
92KEV3 Kemi: verksamhetsförlagd utbildning (46-52,5 hp), 7,5hp 7.5 G1X v201712-201721 V
9GMA07 Matematik: Matematikens historia 3 G1X v201712-201721 V
9GMA08 Matematik: Flervariabelsanalys 8 G1X v201712-201722 O
9GSH03 Samhällskunskap: Nationalekonomi 1 7.5 G1X v201714-201718
92RE41 Religionskunskap (46-60 hp) 15 G1X v201714-201723
92SAV3 Svenska som andraspråk: verksamhetsförlagd utbildning (46-52,5 hp), 7,5hp 7.5 G1X v201715-201719 V
92FRV3 Franska: verksamhetsförlagd utbildning (56-60 hp), 5hp 5 G1X v201716-201723 V
92NK41 Naturkunskap (50-60 hp) 11 G1X v201716-201723
92FS31 Filosofi (31-37,5 hp) 7.5 G1X v201804-201808
92FSV3 Filosofi: verksamhetsförlagd utbildning (38-45 hp), 7,5hp 7.5 G1X v201809-201813 V
92FS41 Filosofi (46-60 hp) 15 G1X v201814-201823 V
92SPV3 Spanska: verksamhetsförlagd utbildning 5 G1X v201816-201823 V

Termin 5 (HT 2017)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
93SV31 Svenska (31-52,5 hp) 22.5 G2X
93SVV3 Svenska: verksamhetsförlagd utbildning (53-60 hp) 7.5 G2X V
93BI32 Biologi (31-37,5 hp) 7.5 G2X v201734-201738
93SH02 Samhällskunskap 2 7.5 G2X v201734-201738
93EN31 Engelska (31-55 hp) 25 G2X v201735-201803
93BI31 Biologi (38-45 hp) 7.5 G1X v201738-201741 V
93ENV4 Verksamhetsförlagd utbildning i engelska (59-60 hp) 2 G2X v201739-201740 V
9GSH04 Samhällskunskap: Det svenska politiska systemet 7.5 G1X v201739-201743
93ENV3 Verksamhetsförlagd utbildning i engelska (56-58 hp), 3hp 3 G2X v201739-201749 V
93BI41 Biologi (46-60 hp) 15 G1X v201744-201751
9GSH05 Samhällskunskap: Internationell politik 7.5 G1X v201744-201803
93SHV9 Samhällskunskap: Verksamhetsförlagd utbildning (46-52,5 hp) 7.5 G1X v201745-201749 V

Termin 6 (VT 2018)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
93TY51 Tyska (61-90 hp) 30 G2X V
93BI52 Biologi (61-67,5 hp) 7.5 G2X v201803-201808
93MA51 Matematik (61-68,5 hp) 7.5 G2X v201803-201811 V
93FS51 Filosofi, praktisk filosofi (61-75 hp) 15 G2X v201804-201813
93FS61 Filosofi, teoretisk filosofi (61-75 hp) 15 G2X v201804-201813 V
93SH03 Samhällskunskap 3 9 G2X v201804-201814
93EN51 Engelska (61-90 hp) 30 G2X v201804-201823
93SV51 Svenska (61-90 hp) 30 G2X v201804-201823 V
93MAV3 Matematik: verksamhetsförlagd utbildning (69-74 hp) 6 G2X v201805-201810 V
93BIV3 Biologi: verksamhetsförlagd utbildning (68-75 hp) 7.5 G2X v201807-201812 V
9GSH07 Samhällskunskap:Sociologi 2 7.5 G2X v201809-201813
9GMA12 Matematik: Matematiska modeller och modellering (84-91,5 hp) 8.5 G2X v201812-201821 V
93BI61 Biologi (76-90 hp) 15 G2X v201812-201822
9GMA10 Matematik: Diskret matematik (76-83 hp) 8 G2X v201812-201822 V
93FS71 Filosofi, praktisk filosofi (76-90 hp) 15 G2X v201814-201823 V
93FS81 Filosofi, teoretisk filosofi (76-90 hp) 15 G2X v201814-201823 V
9GSH08 Samhällskunskap: Politiska system i jämförande perspektiv 6 G2X v201815-201818
9GSH06 Samhällskunskap: Nationalekonomi 2 7.5 G2X v201819-201823

Termin 7 (HT 2018)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
93FR51 Franska (61-90 hp) 30 G2X V
93NK51 Naturkunskap (61-75 hp) 15 G2X V
93NK61 Naturkunskap (76-90 hp) 15 G2X
93RE53 Religionskunskap (61-75 hp) 15 G2X
93RE63 Religionskunskap (76-90 hp) 15 G2X
93SP51 Spanska (61-90 hp) 30 G2X
93UK51 Utbildningsvetenskaplig kärna 5, Sociala relationer och lärares ledarskap 7.5 G2X v201834-201838 V
93GE51 Geografi (61-75 hp) 15 G2X v201834-201843 O
93SA51 Svenska som andraspråk (61-75 hp) 15 G2X v201834-201843 V
93TK51 Teknik (61-75 hp) 15 G2X v201834-201843 V
93KE51 Kemi (61-75 hp) 15 G2X v201836-201842 V
93UK61 Utbildningsvetenskaplig kärna 6, Specialpedagogik 7.5 G2X v201839-201843 V
93GE61 Geografi (76-90 hp) 15 G2X v201844-201903 O
93SA61 Svenska som andraspråk (76-90 hp) 15 G1X v201844-201903 V
93TK61 Teknik (76-90 hp) 15 G2X v201844-201903
93XBI1 Examensarbete inom biologi (forskningskonsumtion) 15 G2E v201844-201903 V
93XEN1 Examensarbete inom engelska (forskningskonsumtion) 15 G2E v201844-201903 O
93XHI1 Examensarbete inom historia (forskningskonsumtion) 15 G2E v201844-201903 V
93XMA1 Examensarbete inom matematik (forskningskonsumtion) 15 G2E v201844-201903 V
93XSH1 Examensarbete inom samhällskunskap (forskningskonsumtion) 15 G2E v201844-201903 V
93XSV1 Examensarbete inom svenska (forskningskonsumtion) 15 G2E v201844-201903 V
93KE61 Kemi (76-90 hp) 15 G2X v201845-201851

Termin 8 (VT 2019)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
93UK51 Utbildningsvetenskaplig kärna 5, Sociala relationer och lärares ledarskap 7.5 G2X v201904-201908 V
93MA52 Matematik: Matematikdidaktik 3 8 G2X v201904-201912 V
93BI52 Biologi (61-67,5 hp) 7.5 G2X v201904-201923 V
93BI61 Biologi (76-90 hp) 15 G2X v201904-201923 V
93BIV3 Biologi: verksamhetsförlagd utbildning (68-75 hp) 7.5 G2X v201904-201923 O
93EN51 Engelska (61-90 hp) 30 G2X v201904-201923 V
93FS51 Filosofi, praktisk filosofi (61-75 hp) 15 G2X v201904-201923 V
93FS61 Filosofi, teoretisk filosofi (61-75 hp) 15 G2X v201904-201923 V
93FS71 Filosofi, praktisk filosofi (76-90 hp) 15 G2X v201904-201923 V
93FS81 Filosofi, teoretisk filosofi (76-90 hp) 15 G2X v201904-201923 V
93SH53 Samhällskunskap (61-90 hp) 30 G2X v201904-201923 V
93SV51 Svenska (61-90 hp) 30 G2X v201904-201923 V
93TY51 Tyska (61-90 hp) 30 G2X v201904-201923 V
9GMA10 Matematik: Diskret matematik (76-83 hp) 8 G2X v201904-201923 V
93XSP1 Examensarbete inom spanska (forskningskonsumtion) 15 G2E v201906-201919 V
93UK61 Utbildningsvetenskaplig kärna 6, Specialpedagogik 7.5 G2X v201909-201913 V
93MA53 Matematik: Optimeringslära, grundkurs 4 G2X v201913-201923 V
93MA54 Matematik: Transformteori 4 G2X v201913-201923 V
93XBI1 Examensarbete inom biologi (forskningskonsumtion) 15 G2E v201914-201923 V
93XEN1 Examensarbete inom engelska (forskningskonsumtion) 15 G2E v201914-201923 V
93XFR1 Examensarbete inom franska (forskningskonsumtion) 15 G2E v201914-201923 V
93XGE1 Examensarbete inom geografi (forskningskonsumtion) 15 G2E v201914-201923 V
93XHI1 Examensarbete inom historia (forskningskonsumtion) 15 G2E v201914-201923 V
93XKE1 Examensarbete inom kemi (forskningskonsumtion) 15 G2E v201914-201923 V
93XMA1 Examensarbete inom matematik (forskningskonsumtion) 15 G2E v201914-201923 V
93XNK1 Examensarbete inom naturkunskap (forskningskonsumtion) 15 G2E v201914-201923 V
93XRE1 Examensarbete inom religionskunskap (forskningskonsumtion) 15 G2E v201914-201923 V
93XSA1 Examensarbete inom svenska som andraspråk (forskningskonsumtion) 15 G2E v201914-201923 V
93XSH1 Examensarbete inom samhällskunskap (forskningskonsumtion) 15 G2E v201914-201923 V
93XSV1 Examensarbete inom svenska (forskningskonsumtion) 15 G2E v201914-201923 V
93XTK1 Examensarbete inom teknik (forskningskonsumtion) 15 G2E v201914-201923 V
93XTY1 Examensarbete inom tyska (forskningskonsumtion) 15 G2X v201914-201923 V

Termin 10 (VT 2020)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
9AUK71 Utbildningsvetenskaplig kärna 7: Skolutveckling och utvärdering 9* A1X v201949-202004
*Kursen läses över flera terminer
9AXFR1 Examensarbete inom franska (forskningsproduktion) 15 A1X v202004-202023 V
9AXKE1 Examensarbete inom kemi (forskningsproduktion) 15 A1E v202004-202023 V
9AXSP1 Examensarbete inom spanska (forskningsproduktion) 15 A1E v202004-202023 V
9AXTY1 Examensarbete inom tyska (forskningsproduktion) 15 A1X v202004-202023 V
9AVFU3 Avslutande verksamhetsförlagd utbildning 13.5 A1X v202005-202014 V
9AXBI1 Examensarbete inom biologi (forskningsproduktion) 15 A1X v202008-202023 V
9AXMA1 Examensarbete inom matematik (forskningsproduktion) 15 A1X v202010-202020 V
9AXFS1 Examensarbete inom filosofi (forskningsproduktion) 15 A1X v202014-202023 V
9AXGE1 Examensarbete inom geografi (forskningsproduktion) 15 A1X v202014-202023 V
9AXNK1 Examensarbete inom naturkunskap (forskningsproduktion) 15 A1X v202014-202023 V
9AXRE1 Examensarbete inom religionskunskap (forskningsproduktion) 15 A1X v202014-202023 V
9AXSH1 Examensarbete inom samhällskunskap (forskningsproduktion) 15 A1X v202014-202023 V
9AXSV1 Examensarbete inom svenska (forskningsproduktion) 15 A1X v202014-202023 V
Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se