Yrkeslärarprogrammet, 90 hp

Programme for Vocational Teacher Education, 90 credits

Undervisningsspråk

Svenska

Studieort

Linköping

Examensbenämning

Yrkeslärarexamen

Studietakt

Halvfart

Inledning

Komplett utbildningsplan hittar du här:

https://liu.se/artikel/uv-utbildningsplaner

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

samt

Kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper motsvarande minst nivå 5 i SeQf för minst ett yrkesämne som finns i gymnasieskolans yrkesprogram

Examensbenämning på svenska

Yrkeslärarexamen

Examensbenämning på engelska

Higher Education Diploma in Vocational Education

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se