Engelska 1- Språkstudier, 7.5 hp (711G36)

English 1- Language Studies, 7.5 credits

Kursbeskrivning

Kursen riktar sig till dig som vill lära dig hur det engelska språket är uppbyggt och hur man kan analysera språk på ett akademiskt, vetenskapligt sätt. Kursen innehåller en systematisk genomgång av engelsk grammatik med tillämpningsövningar och ger även en orientering i valda områden inom språkvetenskap med inriktning mot det engelska språket. Kursen bjuder på en blandning av traditionella föreläsningar och seminarier med diskussioner på engelska och  kan ingå som en del av grundkursen Engelska 1, 30 hp.

Huvudområde

Engelska

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Emile Farmer

Kursansvarig

Emile Farmer

Studierektor eller motsvarande

Lars Liljegren

Kontaktinformation

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Kvartsfart, Dagtid) VT 2020 v202004-202023 Svenska Linköping
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Engelska

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet på grundnivå
  • Engelska B/Engelska 6.
  • Områdeskurser enligt områdesbehörighet 2.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • språkligt korrekt hantera kontrastiva skillnader mellan engelska och andra språk
  • behärska grundläggande grammatisk terminologi
  • redogöra för och exemplifiera språkvetenskapliga begrepp
  • tillämpa språkvetenskaplig metod på engelskt språkstoff
  • demonstrera grundläggande förståelse för språkvetenskapliga metoder

Kursinnehåll

Kursen innehåller en systematisk genomgång av engelsk grammatik med tillämpningsövningar och ger även en orientering i valda områden inom språkvetenskap med inriktning mot det engelska språket.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av seminarier, föreläsningar, lektioner och övningar. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Examination sker genom aktivt deltagande i seminarier samt skriftlig salstentamina. Detaljerad information om examinationen återfinns i studieanvisningen.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och samhälle

Böcker

Litteraturlista finns under Övriga dokument

TEN3 Språkstudier U, G, VG 3 hp
TEN2 Språkfärdighetsprov 1 (grammatik) U, G, VG 3 hp
TEN1 Allmän grammatik U, G, VG 0.5 hp
FÄR1 Engelsk grammatik, färdighetsträning seminarier U, G 1 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se