Översättning, grammatik, litteratur, kultur och lärarutbildning

Jag arbetar sedan 1999 som engelsklärare på Linköpings universitet. Min undervisningserfarenhet spänner från engelsk grammatik, översättning och översättningsteori, litteratur- och kulturstudier till språkdidaktik, internationell affärsengelska, interkulturell kommunikation etc.

Sedan 2020 är jag studierektor för Engelska på IKOS, och jag ansvarar sedan 2000 för Engelska på Ämneslärarprogrammet, ett uppdrag jag nu delar med Nigel Musk. 

Min forskning rör sig inom området Translation Studies. Min doktorsavhandling (framlagd november 2018) analyserade August Strindberg i censurerad engelsk översättning. Nyckelord: översättning, Strindberg, censur, viktoriansk litteratur, sexualitet, polysystemteori, imagologi, aktör- nätverksteori, sociologi.

Publikationer

CV

Akademiska examina

Filosofie doktor i engelska (2018)

Filosofie magister i engelska (2004)

Gymnasielärarexamen i engelska och svenska (1990)

 

 

Uppdrag

Studierektor i engelska, Institutionen för kultur och samhälle (sedan 2020).

Lärare i engelska vid avdelningen för språk, kultur och interaktion. 

Forskning

Aktuellt

Organisation