Översättning, grammatik, litteratur, kultur och lärarutbildning

Min forskning rör sig inom området Descriptive Translation Studies. Min doktorsavhandling (framlagd november 2018) analyserade August Strindberg i engelsk översättning. Nyckelord: översättning, Strindberg, censur, Viktoriansk litteratur, sexualitet, polysystemteori, imagologi, aktör- nätverksteori.

Jag arbetar sedan 1999 som engelsklärare på Linköpings universitet. Min undervisningserfarenhet spänner över allt från engelsk grammatik, översättning och översättningsteori, litteratur- och kulturstudier till didaktik och internationell affärsengelska.

Sedan år 2000 är jag ansvarig för Engelska på Ämneslärarprogrammet på Linköpings universitet, ett ansvar jag nu delar med Nigel Musk.

Publikationer
Visa/dölj innehåll

CV
Visa/dölj innehåll

Akademiska examina

Fil. mag. i engelska 2004

Gymnasielärarexamen i engelska och svenska 1990

 

 

Anställningar

Universitetsadjunkt i engelska vid avdelningen för språk och litteratur.

Deltidsdoktorand vid Forskarskolan Språk och kultur i Europa.

Relaterat innehåll
Visa/dölj innehåll