Working With The Real: Documentary Film History, Theory and Practice, basic, 30 hp (739G31)

Working With 'The Real': Documentary Film History, Theory and Practice, basic, 30 credits

Kursbeskrivning

Documentary film embodies a wide area of production within its distinguished history. Parallel to developing a documentary film, the aim is to survey documentary film history and theory, doing so from a perspective that accounts for the cinematic art produced within this rich cinematic tradition. Aiming to blend theory and practice, the course supports the following thesis: films are texts that we read, and we should consider even academic writing as taking shape in cinematic form. Here, filmmaking is intellectual as well as creative work. The course should be of interest to both cinema-studies students, and those interested in beginning or continuing a documentary film practice. Advanced students can bring in an already existing project, or develop a new one in the course.

At the conclusion of the course, students will have an understanding of the different modes of representation available to the maker and how they relate to documentary film history. Finally, students will understand how the ‘digital revolution’ has opened up new possibilities. 

Friday - Sunday one weekend per month.

Huvudområde

Kultur- och mediegestaltning

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Mike Jarmon

Kursansvarig

Mike Jarmon

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja

Kontaktinformation

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Halvfart, Veckoslut) HT 2019 v201934-202023 Engelska Norrköping
Fristående kurs (Halvfart, Veckoslut) HT 2019 v201934-202023 Engelska Norrköping
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Kultur- och mediegestaltning

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Förkunskapskrav

Minst ett års studier på kandidatnivå inklusive minst 30 hp inom media produktion, eller motsvarande. Alternativt motsvarande arbetserfarenhet inom media produktion. Dokumenterade kunskaper i engelska motsvarande Engelska B/Engelska 6. Undantag för svenska 3/B

Examination

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur

Böcker

Nichols Bill, (2017) Introduction to documentary 3 Rev ed Indiana University Press

ISBN: 9780253026347

Rabiger, Michael, (2014) Directing the documentary. [Elektronisk resurs] Sixth edition. Burlington, MA : Focal Press, 2014.

ISBN: 9781317963899,0415719305,9780415719308

Kompletterande litteratur

Böcker

Nichols, Bill, (2010) Introduction to documentary. [Elektronisk resurs] 2nd ed. Bloomington : Indiana University Press, 2010.

ISBN: 0253222605,0253355567,9780253222602,9780253355560

EXA1 Examination U, G, VG 7.5 hp
EXA2 Examination U, G, VG 7.5 hp
EXA3 Examination U, G, VG 7.5 hp
EXA4 Examination U, G, VG 7.5 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se