Fotografi av Ulrika Sund

Ulrika Sund

Administratör

Huvudsakliga arbetsuppgifter

  • Avdelningsadministration på avdelning Kultur, samhälle, form och medier (KSFM)
  • Grundutbildningsadministration på program: Kandidatprogrammet i Kultur, samhälle, mediegestaltning, KSM, Kandidatprogrammet i Kommunikation, samhälle, medieproduktion, KSM, Kandidatprogrammet i Globala studier och Masterprogram i samhällsgestaltning
  • Grundutbildningsadministration på fristående kurser i ämnet: Kultur och media
  • Institutionsexpert Ladok, IKOS
  • Ombokare, IKOS
  • Beställare, KSFM
  • Fakturamottagare, KSFM
  • Flexibel resebokare, KSFM
  • Institutionsstyrelserepresentant för VS, ersättare 
  • Utbildad i Första hjälpen och HLR 
 

Jag arbetar med

Organisation