English, Writers and Contexts, advanced level, 7.5 hp (711A13)

English, Writers and Contexts, advanced level, 7.5 credits

Kursbeskrivning

This course provides an in-depth orientation in literary theory and method. It deals with English literature in its social, historical and political contexts. The literary works are read in dialogue with a number of theoretical and critical literary perspectives. The course may be counted towards the English Magister (1st year Master’s) course, 60 credits.

Huvudområde

Engelska

Nivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Nigel John Musk

Kursansvarig

Nigel John Musk

Studierektor eller motsvarande

Lars Liljegren

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja

Kontaktinformation

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Kvartsfart, Dagtid) VT 2020 v202004-202023 Engelska Linköping
Fristående kurs (Kvartsfart, Dagtid) VT 2020 v202004-202023 Engelska Linköping
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Engelska

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1F

Förkunskapskrav

  • Engelska grundkurs, fortsättningskurs och fördjupningskurs med minst 70 hp godkända, inklusive samtliga språkfärdighetsprov eller motsvarande
    (Undantag för svenska)

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

- ur olika perspektiv genomlysa och systematiskt integrera kunskaper i engelsk litteratur och litteraturteori,
- kritiskt jämföra ett antal litteraturvetenskapliga metoder och teorier, 
- självständigt tillämpa något relevant litteraturteoretiskt perspektiv i en avgränsad studie, 
- konsekvent följa vedertagen akademisk skrivtradition med avseende på struktur samt citat- och källhantering,
- använda ett för vetenskapliga texter korrekt, och till stilen lämpligt, engelskt språk.

Kursinnehåll

Kursen ger en fördjupad orientering i engelsk litteratur samt litteraturvetenskaplig teori och metod. Under kursen diskuteras skönlitteratur på engelska i sin sociala, historiska och politiska kontext. Skönlitteraturen läses i dialog med ett antal litteratur- och samhällsteoretiska perspektiv och texter. Kursen kan ingå i Engelska, Magisterkurs, 60 hp.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av obligatoriska seminarier. Arbetsformerna innefattar även självstudier.

Examination

Kursen examineras genom aktivt seminariedeltagande, inlämningsuppgifter samt framläggande av en självständig och avgränsad skriftlig studie.

Övrig information om examinationens form och innehåll finns i kursens studiehandledning.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och samhälle

Böcker

Litteraturlista finns under Övriga dokument

WCEX Writers & Contexts U, G, VG 7.5 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se