Beteendemekanismer i samhällsvetenskapen, 7.5 hp (771A14)

Behavioural Mechanisms in the Social Sciences, 7.5 credits

Kursbeskrivning

This course will explore a broad range of mechanisms to explain human behavior at the individual level. It covers rational choice explanations of action, heuristic decision-making, such as satisficing, and cognitive biases that influence behavior. The material is interdisciplinary and may draw from fields such as sociology, economics, psychology, and neuroscience. The focus is placed on the micro foundations of behavior, but presented within the context of linking the micro-actions of social actors to macro-social outcomes.

Huvudområde

Computational Social Science

Nivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Sarah Valdez

Kursansvarig

Sarah Valdez

Studierektor eller motsvarande

Maria Brandén

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja

Kontaktinformation

Maria Brandén, director of studies

Sarah Valdez, course director

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) HT 2019 v201944-202003 Engelska Norrköping
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) HT 2019 v201944-202003 Engelska Norrköping
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Computational Social Science

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Förkunskapskrav

En kandidatexamen eller motsvarande i ett samhällsvetenskapligt eller naturvetenskapligt ämne, ingenjörsvetenskap, statistik eller matematik. 
​Dokumenterad kunskap i engelska motsvarande Engelska 6/B.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på avancerad nivå kunna:

  • formulera förklaringar av individers beteenden som baserar sig på grundläggande kognitiva mekanismer;
  • utvärdera i vilken utsträckning olika typer av förklaringsmekanismer avseende individers beteenden är förenliga med varandra;
  • generalisera specifika beteenden till övergripande teorier som förklarar beteendena;
  • tillämpa olika teorier för att formulera hypoteser som förklarar individers beteenden i olika sociala situationer;
  • konstruera teoretiska modeller som kopplar samman mikrobeteenden och makroutfall.

Kursinnehåll

I kursen introduceras olika typer av mekanismer som används för att förklara individers handlande.  Kursen behandlar teorier om rationella val, teorier om heuristiskt beslutsfattande såsom ”satisficing” och kognitiv bias som påverkar beteenden. Kursmaterialet är tvärvetenskapligt och inkluderar sociologisk, nationalekonomisk, psykologisk och neurovetenskaplig litteratur. Fokus ligger på de beteendemässiga mikrofundamenten, vilka presenteras i en kontext som söker att koppla samman individers mikrobeteenden med makro-sociala utfall.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisning sker i form av föreläsningar, litteraturstudier och seminarier. Utöver detta ska den studernade utöva självstudier.
Undervisningsspråk: engelska.

Examination

Kursen examineras genom inlämningsuppgifter, aktivt deltagande i seminarier samt en avslutande individuell skriftlig uppgift. Detaljerad information om examinationen finns i kursens studiehandling.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Böcker

Hedström, Peter, Swedberg, Richard, (1998) Social mechanisms : an analytical approach to social theory Cambridge : Cambridge University Press, 1998

Read "Social Mechanisms: An Introductory Essay"

Manzo, Gianluca, (2014) Analytical sociology. actions and networks John Wiley & Sons

Read ”Analytical Sociology and Rational Choice Theory.” Pp. 57–70

Artiklar

Akerlof, George, Behavioral Macroeconomics and Macroeconomic Behavior American Economic Review 92(3): 41-433

https://pubs.aeaweb.org/doi/pdf/10.1257/00028280260136192

Andrew Healy, Gabriel S. Lenz, Substituting the End for the Whole: Why Voters Respond Primarily to the Election-Year Economy, American Journal of Political Science 2014, 58(1): 31-47

https://doi.org/10.1111/ajps.12053

Ap Dijksterhuis, Maarten W. Bos, Loran F. Nordgren, Rick B. van Baaren, On Making the Right Choice: The Deliberation-without-Attention Effect, Science 2006, 311(5736): 1005-1007

https://www.dc.uba.ar/materias/incc/2015/c2/practicas/p1/The Deliberation-Without_Attention.pdf

Bearman, P. S., Moody, J., Stovel, K., Chains of Affection: The Structure of Adolescent Romantic and Sexual Networks, 2004

http://www.jstor.org/stable/10.1086/386272%0Ahttp:/about.jstor.org/terms

Biggart, N.W., Beamish, T.D., Biggart, N.W., Beamish, T.D., The economic sociology of conventions: Habit, Custom, Practice, and Routine in Market Order, Annual Review of Sociology 2003, 29(1): 443-464

https://www.researchgate.net/profile/Nicole_Biggart/publication/228542851_The_Economic_Sociology_of_Conventions_Habit_Custom_Practice_and_Routine_in_Market_Order/links/004635241a361203f7000000/The-Economic-Sociology-of-Conventions-Habit-Custom-Practice-and-Routine-in-Market-Order.pdf

Breen, R, Goldthorpe, JH, Explaining educational differentials - Towards a formal rational action theory, Rationality and Society 2003, 9(3): 275-305

http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/104346397009003002

Brewer, Marilyn B., In-group bias in the minimal intergroup situation: A cognitive-motivational analysis, Psychological Bulletin 1979, 86(2):307-324

http://web.mit.edu/curhan/www/docs/Articles/biases/86_Psychological_Behavior_307_Marrilynn_Brewer.pdf

Debra Friedman, Michael Hechter, The Contribution of Rational Choice Theory to Macrosociological Research, Sociological Theory 1988, 6(2): 201-18

https://www.jstor.org/stable/pdf/202116.pdf

Dimaggio, Paul, Culture and Cognition American Journal of Political Science 1997, 58(1): 31-47

https://www.jstor.org/stable/pdf/2952552.pdf?refreqid=excelsior%3A9ebcc89ffd16585d7e1622689c7857c1

Fehr, E., Gintis, H., Human motivation and social cooperation: Experimental and analytical foundations, Annual Review of Sociology 2007, 33(1): 43-64

http://www.umass.edu/preferen/gintis/Human Nature and Social Cooperation.pdf

Hedström, Peter, Ylikoski, Petri., Causal mechanisms in the social sciences, Annual Review of Sociology 2014, 36:49-67

https://www.annualreviews.org/doi/pdf/10.1146/annurev.soc.012809.102632

Hertwig, R., & Herzog, S. M., Fast and frugal heuristics: Tools for social rationality Social Cognition 27(5), 661–698

http://library.mpib-berlin.mpg.de/ft/rh/RH_Fast_2009.pdf

Kahneman, Daniel, Maps of Bounded Rationality: Psychology for Behavioral Economics American Economic Review 93(5): 1449-75

https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/000282803322655392

Lehman, Darrin R., Chi-yue Chiu, Schaller, Mark, The Emperor’s Dilemma: A Computational Model of Self‐Enforcing Norms, American Journal of Political Science 2005, 58(1): 31-47

https://www.jstor.org/stable/pdf/10.1086/427321.pdf?refreqid=excelsior%3Af957eaa290904f92b8ffae225507928c

Ozan Aksoy, Diego Gambetta, BehInd the Veil: The Strategic Use of Religious Garb European Sociological Review 32(6):792–806

https://academic.oup.com/esr/article/32/6/792/2525510

Pettigrew, Thomas F., Future directions for intergroup contact theory and research, International Journal of Intercultural Relations 2008 32(3):187-199

https://ac.els-cdn.com/S0147176708000035/1-s2.0-S0147176708000035-main.pdf?_tid=5ebcb10f-2ee2-43cc-9fbb-5a916ca8f2ad&acdnat=1535634568_3bc47ab5fe4953012978f96479d30d3f

Schwartz, B., et al, Maximizing versus satisficing: happiness is a matter of choice, Journal of personality and social psychology 2002, 83(5): 1178-1197

http://blogs.ubc.ca/katewhite/files/2017/10/Schwartz-B.-Ward-A.-Monterosso-J.-Lyubomirsky

Sheldon Stryker, Peter J. Burke, The Past, Present, and Future of an Identity Theory Social Psychology 2000, 63(4): 284-297

https://www.jstor.org/stable/pdf/2695840.pdf?refreqid=excelsior%3A1389be4e77a91819712bb30f0e42bc22

Simon, H.A., Invariants of human behavior, Annual Review of Psychology 1990, 41(1):1-19

https://www.annualreviews.org/doi/pdf/10.1146/annurev.ps.41.020190.000245

Vaisey, Stephen, Motivation and justification: A dual-process model of culture in action, American Journal of Sociology 2009, 114(6): 1675-1715

https://www.jstor.org/stable/pdf/10.1086/597179.pdf?casa_token=X-NvOHQDzMwAAAAA:yuGDnXaJHHyN1nbr_aE9nX7HIywvygT8SWxHMRo3NIRuD2T6StXMUGoW2DmgProOUCefLKEItyCPH1-DPyB7MGxwewdUimDaUULqaMKD_ArU_7-6bsvb

Valdez, Sarah, Visibility and Votes: A Spatial Analysis of Anti-immigrant Voting in Sweden, 2014, 2(2):162-188

https://academic.oup.com/migration/article/2/2/162/975212

SPRO Slutprojekt EC 4 hp
HEM1 Hemtentamen EC 2 hp
GRP1 Gruppexamination EC 1 hp
OBL2 Obligatoriska seminarier EC 0.5 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Studieinformation, bilda@uf.liu.se