Segregations- och beteendemönster i Europa

Jag studerar bland annat uppkomsten av etniska enklaver liksom olika invandrartäta stadsdelar, effekterna av olika segregationsmönster på nätverksstrukturer och överföring av kulturellt kapital inom grupper, och hur detta påverkar invandrarbarns assimilering inom utbildningsväsendet.

Publikationer

Nyheter