Fotografi av Sarah Valdez

Sarah Valdez

Universitetslektor

Min forskning är mikrosociologisk och studerar kollektiva beteendemönster, med ett fokus på dagens Europa.

Segregations- och beteendemönster i Europa

Jag studerar bland annat uppkomsten av etniska enklaver liksom olika invandrartäta stadsdelar, effekterna av olika segregationsmönster på nätverksstrukturer och överföring av kulturellt kapital inom grupper, och hur detta påverkar invandrarbarns assimilering inom utbildningsväsendet.

Publikationer

2023

Maureen A. Eger, Sarah Valdez (2023) "Speak English": A Comment on English Language Instruction in an Era of Neo-Nationalism TESOL quarterly (Print), Vol. 57, s. 969-981 Vidare till DOI
Elizabeth Korver-Glenn, Alisa Rogers, Sarah Valdez, Elizabeth Roberto (2023) Structured encounters and immigrant experiences of integration in Sweden Journal of ethnic and migration studies Vidare till DOI

2019

Maureen A. Eger, Sarah Valdez (2019) The rise of neo-nationalism Europe at the crossroads: confronting populist, nationalist, and global challenges, s. 113-134
Maureen A. Eger, Sarah Valdez (2019) From radical right to neo-nationalist European Political Science, Vol. 18, s. 379-399 Vidare till DOI

2015

Maureen A. Eger, Sarah Valdez (2015) Neo-nationalism in western Europe European Sociological Review, Vol. 31, s. 115-130 Vidare till DOI

Nyheter