Fotografi av Maria Brandén

Maria Brandén

Biträdande professor, Avdelningschef

Min forskning behandlar huvudsakligen hur olika typer av segregation påverkar individers livschanser. Jag använder nästan uteslutande svenska registerdata i min forskning.

Registerforskning på social ojämlikhet

Min forskning behandlar huvudsakligen hur olika typer av segregation påverkar individers livschanser. Jag använder nästan uteslutande svenska registerdata i min forskning.

Jag har en Ph.D i sociologisk demografi från Stockholms universitet, och är docent i sociologi.

Sedan januari 2021 är jag föreståndare för Institutet för Analytisk Sociologi där jag har varit sedan uppstarten 2014.

Jag är PI för ett stort forskningsprojekt finansierat av Vetenskapsrådet, om hur maskininlärning kombinerat med registerdata kan lära oss mer om social ojämlikhet. Jag har ett flertal andra finansierade forskningsprojekt av Forte och Vetenskapsrådet som behandlar skolsegregation och boendesegregation. På sistone har jag också intresserat mig för socioekonomisk ojämlikhet i vilka som drabbas av covid-19 på olika sätt.

Forskning på registerdata

Större delen av den forskning som jag gör bygger på analyser av registerdata. Sveriges omfattande registerdata är unika, och möjliggör forskning som är svår att genomföra i andra länder. Exempelvis gör registerdata det möjligt att undersöka sällsynta händelser som inte skulle kunna fångas upp med enkätdata. Storleken på registerdata gör det möjligt att undersöka hur syskon som har olika upplevelse av exempelvis segregation skiljer sig åt i avseende på betyg eller andra utfall. Med hjälp av register på var en individ är folkbokförd varje år kan vi konstruera detaljerade mått på boendesegregation, och studera hur individer påverkas av detta på längre sikt.

Mitt projekt som kombinerar maskinlärning med registerdata är en del av Swedish Network for Register-Based Research och genom detta nätverk organiserar vi konferenser och samarbeten för att gynna forskningen på svenska registerdata.

Forskning

Publikationer

2023

Zuzana Zilincikova, Isabel Palomares Linares, Alyona Artamonova, Maria Brandén, Christine Schnor (2023) Residential choice following separation and widowhood in middle and later life in Belgium and Sweden Population, Space and Place Vidare till DOI
Jani Turunen, Maria Brandén, Karin Lundstrom (2023) Geographical distance between child and parent after a union dissolution in Sweden, 1974-2011 Demographic Research, Vol. 48, s. 439-482, Artikel 17 Vidare till DOI
Maria Brandén, Karen Haandrikman, Gunn Birkelund (2023) Escaping ones disadvantage? Neighbourhoods, socioeconomic origin and childrens adult life outcomes European Sociological Review, Vol. 39, s. 601-614 Vidare till DOI

Forskarutbildning

Nyheter

Människor som minglar i ett bibliotek.

23 maj 2024

Uppstartskonferens för SweCSS

Den 15 april hölls en uppstartskonferens för det svenska excellenscentret för Computational Social Science (SweCSS) vid Arbetets museum i Norrköping. Evenemanget samlade cirka 30 forskare från Linköpings universitet.

Markus Heilig.

22 juni 2023

Miljonregn ger två nya excellenscenter på LiU

Linköpings universitet får sammanlagt nästan 57 miljoner kronor från Vetenskapsrådet för att bilda två nya excellenscenter för nyskapande forskning. Enligt Vetenskapsrådet sker det i mycket hård konkurrens.

Linköpings universitet skylt.

08 december 2022

Fler miljonbidrag från VR till LiU:s forskning

Segregation, fake news och kunskapscirkulation – tre forskningsområden där LiU-forskare nyligen beviljats medel från Vetenskapsrådet. Bland de nya besluten finns anslag till två nya forskarskolor som leds från Linköpings universitet.

Organisation