Visa/dölj innehåll

Många tar för givet att kunna delta och vara aktiva i olika sammanhang i sin vardag, men det är inte lika självklart för alla.
Hos oss möts forskare för att utveckla ett relativt nytt forskningsområde - Handikappvetenskap. 

Institutet för handikappvetenskap är ett samarbete mellan universiteten i Linköping och Örebro samt Högskolan i Jönköping. Vår forskning och forskarutbildning inom handikappvetenskap är världsledande.

Handikappvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne som omfattar såväl medicinsk och teknisk, som beteendevetenskaplig och samhällsvetenskaplig kunskap.

 

Vår strategi bygger på att forskning om funktionshinder och funktionsnedsättning innebär ett komplext samspel mellan bio-psyko-sociala nivåer, som långsiktigt ger störst förklarings- och tillämpningsvärde.

Vårt mål är att öka kunskapen om funktionsnedsättningar och funktionshinder i samhället. Bland annat studerar vi funktionshindrades förutsättningar, perspektiv och sociala villkor.

Specialområden
Visa/dölj innehåll

Aktuellt
Visa/dölj innehåll

2,5 miljoner till ny hörselforskning

Hörselforskningsfonden delar ut pengar till flera forskningsprojekt. Det är det största belopp HRFs fond har delat ut sedan starten 1989. Anslagen går till tio projekt, varav hälften tillfaller forskare som har en koppling till Institutet för handikappvetenskap. Dessa forskare är Elin Karlsson (Örebro), Elisabeth Thorén (Lund), Michaela Socher, Stefan Stenfelt och Sumru Keceli (Linköping).

Kalendarium
Visa/dölj innehåll

28 februari
Disputation, Mattias Ehn, Örebro universitet.
Titel: "Life Strategies, Work and Health in People with Usher syndrome".
Tid: 10:00
Plats: Hörsal C2, Campus USÖ.
Opponent: Lene Martin, professor emerita, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Mälardalens Högskola.

16 april
60% seminarium, Andrea Micula, Linköpings universitet.

17 april
Disputation, Michaela Socher, Linköpings universitet.

30 april
Disputation, Lisa Palmqvist, Linköpings universitet.

24 augusti
60% seminarium, Karin Nilsson, Linköpings universitet.

23 september
Slutseminarium, Erik Witte, Örebro universitet.

24 september
60% seminarium, Elin Carlsson, Örebro universitet.

 

Öppna seminarier 2020 - Kognitiv hörselvetenskap


26 februari

25 mars

20 april

20 maj

Dessa seminarier är tillgängliga online. Kontakta Erik Marsja för mer information.

Följ oss på Twitter

Utbildning
Visa/dölj innehåll

Forskare
Visa/dölj innehåll

Avhandlingar
Visa/dölj innehåll

Kontakt
Visa/dölj innehåll

Jerker Rönnberg, jerker.ronnberg@liu.se
Föreståndare
Tfn: 013-28 21 07 (Linköpings universitet)

Stephen Widén, stephen.widen@oru.se
Studierektor forskarutbildning Handikappvetenskap
Tfn: 019-30 00 00 (Örebro universitet)

Mats Granlund, mats.granlund@ju.se
Profilansvarig CHILD
Tfn: 036-10 12 21 (Jönköping University)

Maria Hugo-Lindén, maria.hugo-linden@liu.se
Samordnare
Tfn: 013-28 20 30 (Linköpings universitet)