Avdelningen för funktionsnedsättning och samhälle (FUSA)

Många människor är, av olika orsaker, förhindrade att delta i arbetsliv, sociala sammanhang eller i fritidsaktiviteter. Vid avdelningen forskar vi kring orsaker bakom och konsekvenser av funktionshinder, hos olika grupper med funktionsnedsättning. Fokus ligger på kognition, kommunikation och lärande, det vill säga på de processer som sker i hjärnan när vi tar emot, bearbetar och förmedlar information. Vår forskning berör också sociala dimensioner av funktionshinder.

En stor del av vår forskning handlar om hörsel och dövhet, men vår forskning handlar också om förutsättningar för kognition, kommunikation och lärande i andra grupper, till exempel personer med intellektuell funktionsnedsättning eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Syftet med vår forskning är att öka kunskapen om funktionshinder och därmed bidra till att förbättra möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att känna sig delaktiga i samhället.

Forskning

CHSCOM 2024

Världskonferens inom hörsel

CHSCOM står för Cognitive Hearing Science for Communication. Nästa konferens arrangeras i juni 2024.

Vartannat år samlas forskare från hela världen i Linköping för att diskutera den senaste forskningen inom området.

CHSCOM 2024

Börjar: 9 juni 2024 kl. 16.00
Slutar:12 juni 2024 kl 13.00
Plats: Linköping Konsert & Kongress
Kontakt: Maria Hugo-Lindén, tfn 013-28 20 30

För  mer information besök CHSCOMs webbplats

Öppna seminarier

Seminarier - Disability Research

Öppna seminarier anordnade av Avdelningen funktionsnedsättning och samhälle.

Seminarierna hålls på engelska. Du kan också delta i seminarierna via Zoom 
https://liu-se.zoom.us/join (777-453-534).

Inga seminarier inplanerade nu. 

Fristående kurs

Forskarutbildning

Publikationer

2024

Åsa Elwér, Josefine Andin (2024) Geometry in the brain optimized for sign language - A unique role of the anterior superior parietal lobule in deaf signers Brain and Language, Vol. 253, Artikel 105416 Vidare till DOI
Pia Elbe, Erik Marsja, Daniel Sörman, Mariana Vega-Mendoza, Lars Nyberg, Jessica Körning-Ljungberg (2024) Effects of auditory and tactile distraction in adults with low and high ADHD symptoms Journal of Cognitive Psychology Vidare till DOI
Rebecka Pestoff, Henrik Danielsson, Marion McAllister, Peter Johansson, Cecilia Gunnarsson (2024) Translation, cross-cultural adaptation, and preliminary validation of a patient-reported outcome measure for genetic counseling outcomes in Sweden Journal of Genetic Counseling Vidare till DOI
Jenny Samuelsson, Jakob Asberg Johnels, Emil Holmer, Lisa Palmqvist, Mikael Heimann, Monica Reichenberg, Mats Lundalv, Gunilla Thunberg (2024) 'To have a plan': teachers' perceptions of working with a literacy instruction combining phonics and comprehension applications for students with intellectual disability and communication difficulties Disability and Rehabilitation: Assistive Technology Vidare till DOI
Justine Gosling, Roxanne Maritz, Ariane Laplante-Lévesque, Carla Sabariego (2024) Lessons learned from health system rehabilitation preparedness and response for disasters in LMICs: a scoping review BMC Public Health, Vol. 24, Artikel 806 Vidare till DOI
Erik Marsja, Emil Holmer, Henrik Danielsson (2024) Interplay between working memory and speech recognition declines over time
Rachel Ellis, Jerker Rönnberg, Charlotta Plejert (2024) Combined effects of age and hearing impairment on utterances and requests for clarification in spontaneous conversation and a referential communication task International journal of language and communication disorders, Vol. 59, s. 293-303 Vidare till DOI

2023

Lisa Palmqvist, Monica Reichenberg, Jenny Samuelsson, Emil Holmer, Mats Lundälv, Gunilla Thunberg, Mikael Heimann (2023) Kan en app-baserad läsintervention öka elevers läsförmåga och lärares self-efficacy? Läs- och Skrivsvårigheter & Dyslexi
Susan Aliakbaryhosseinabadi, Gitte Keidser, Tobias May, Torsten Dau, Dorothea Wendt, Sergi Rotger-Griful (2023) The Effects of Noise and Simulated Conductive Hearing Loss on Physiological Response Measures During Interactive Conversations Journal of Speech, Language and Hearing Research, Vol. 66, s. 4009-4024 Vidare till DOI
Martha M. Shiell, Jeppe Hoy-Christensen, Martin Skoglund, Gitte Keidser, Johannes Zaar, Sergi Rotger-Griful (2023) Multilevel Modeling of Gaze From Listeners With Hearing Loss Following a Realistic Conversation Journal of Speech, Language and Hearing Research, Vol. 66, s. 4575-4589 Vidare till DOI

Avhandlingar

Medarbetare

Kontakt