Avdelningen för funktionsnedsättning och samhälle (FUSA)

Många människor är, av olika orsaker, förhindrade att delta i arbetsliv, sociala sammanhang eller i fritidsaktiviteter. Vid avdelningen forskar vi kring orsaker bakom och konsekvenser av funktionshinder, hos olika grupper med funktionsnedsättning. Fokus ligger på kognition, kommunikation och lärande, det vill säga på de processer som sker i hjärnan när vi tar emot, bearbetar och förmedlar information. Vår forskning berör också sociala dimensioner av funktionshinder.

En stor del av vår forskning handlar om hörsel och dövhet, men vår forskning handlar också om förutsättningar för kognition, kommunikation och lärande i andra grupper, till exempel personer med intellektuell funktionsnedsättning eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Syftet med vår forskning är att öka kunskapen om funktionshinder och därmed bidra till att förbättra möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att känna sig delaktiga i samhället.

Forskning

Forskningsprojekt

CHSCOM 2024

Världskonferens inom hörsel

CHSCOM står för Cognitive Hearing Science for Communication. Nästa konferens arrangeras i juni 2024. </span></font>

Vartannat år samlas forskare från hela världen i Linköping för att diskutera den senaste forskningen inom området.

CHSCOM 2024

Börjar: 9 juni 2024 kl. 16.00
Slutar:12 juni 2024 kl 13.00
Plats: Linköping Konsert & Kongress
Kontakt: Maria Hugo-Lindén, tfn 013-28 20 30

Öppna seminarier

Seminarier - Disability Research

Öppna seminarier anordnade av Avdelningen funktionsnedsättning och samhälle.

Seminarierna hålls på engelska. Du kan också delta i seminarierna via Zoom 
https://liu-se.zoom.us/join (777-453-534).

Sidan uppdateras löpande med information om kommande seminarier.

Seminarier hösten 2023


Onsdag 11 oktober

Tid: Kl 13:15-15:00
Plats: Didaktikern, I-huset, Campus Valla, Linköping
Talare 1: Theres Ekblad, teckenspråkstolk och forskningsassistent,  Avdelningen för funktionsnedsättning och samhälle, Linköpings universitet
Talare 2: Cora Coran, doktorand, Center for Research in Cognition and Neuroscience, Université Libre de Bruxelles

Onsdag 15 november

Tid: Kl l 13:15-15:00
Plats: Didaktikern, I-huset, Campus Valla, Linköping
Talare 1: Mikael Skagenholt, postdoktor, Avdelningen för Psykologi, Linköpings universitet
Talare 2: Agnes Andersson, doktorand, Institutionen för hälsa, medicin och vård, Linköpings universitet

Onsdag 13 december

Tid: Kl 13:15-15:00
Plats: Didaktikern, I-huset, Campus Valla, Linköping
Talare 1: Tom Eek, doktorand, Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, Linköpings universitet
Talare 2: Andreea Micula, postdoktor, Section of Environmental Health, University of Copenhagen

Fristående kurs

Forskarutbildning

Publikationer

2023

Omid Khatin-Zadeh, Hassan Banaruee, Florencia Reali, Carlos Tirado, Susana Ruiz-Fernandez, Yuki Yamada, Ruiming Wang, Robin Nicolas, Tariq Khwaileh, Malina Szychowska, Johanna Vestlund, Juan C. Correa, Danyal Farsani, Natalie Butcher, Bidisha Som, Ivan Volkonskii, Koen Plevoets, Fernando Marmolejo-Ramos (2023) Metaphors of time across cultures JOURNAL OF CULTURAL COGNITIVE SCIENCE Vidare till DOI

Avhandlingar

Medarbetare

Kontakt