Avdelningen för funktionsnedsättning och samhälle (FUSA)

Många människor är, av olika orsaker, förhindrade att delta i arbetsliv, sociala sammanhang eller i fritidsaktiviteter. Vid avdelningen forskar vi kring orsaker bakom och konsekvenser av funktionshinder, hos olika grupper med funktionsnedsättning. Fokus ligger på kognition, kommunikation och lärande, det vill säga på de processer som sker i hjärnan när vi tar emot, bearbetar och förmedlar information. Vår forskning berör också sociala dimensioner av funktionshinder.

En stor del av vår forskning handlar om hörsel och dövhet, men vår forskning handlar också om förutsättningar för kognition, kommunikation och lärande i andra grupper, till exempel personer med intellektuell funktionsnedsättning eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Syftet med vår forskning är att öka kunskapen om funktionshinder och därmed bidra till att förbättra möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att känna sig delaktiga i samhället.

Forskning

CHSCOM 2024

Världskonferens inom hörsel

CHSCOM står för Cognitive Hearing Science for Communication. Nästa konferens arrangeras i juni 2024.

Vartannat år samlas forskare från hela världen i Linköping för att diskutera den senaste forskningen inom området.

CHSCOM 2024

Börjar: 9 juni 2024 kl. 16.00
Slutar:12 juni 2024 kl 13.00
Plats: Linköping Konsert & Kongress
Kontakt: Maria Hugo-Lindén, tfn 013-28 20 30

För  mer information besök CHSCOMs webbplats

Öppna seminarier

Seminarier - Disability Research

Öppna seminarier anordnade av Avdelningen funktionsnedsättning och samhälle.

Seminarierna hålls på engelska. Du kan också delta i seminarierna via Zoom 
https://liu-se.zoom.us/join (777-453-534).

Sidan uppdateras löpande med information om kommande seminarier.

Onsdag 14 februari

Tid: Kl 13:15-15:00
Plats: Didaktikern
Talare 1: Moa Gärdenfors, fil. Dr, Institutionen för lingvistik, Stockholms Universitet
Talare 2: Katarzyna Raczy-Illmer, postdoktor, Institutionen för biologisk psykologi och neuropsykologi, Hamburgs Universitet

Onsdag 13 mars

Tid: Kl 13:15-15:00
Plats: Didaktikern
Talare 1: Andrea Strandberg, doktorand, Institutionen för klinisk neurovetenskap, KI
Talare 2: TBA

Onsdag 17 april

Tid: Kl 13:15-15:00
Plats: Didaktikern
Talare 1: Hanin Karawani Khoury, lektor, Institutionen för kommunikationsvetenskap och funktionsnedsättning, Haifas Universitet
Talare 2: TBA 

Onsdag 15 maj

Tid: Kl 13:15-15:00
Plats: Didaktikern
Talare 1: Mattias Ekberg, doktorand, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings Universitet
Talare 2: Jiayue Liu, doktorand, Institutionen för psykologi och neurovetenskap, Dukes Universitet

Fristående kurs

Forskarutbildning

Publikationer

2024

Erik Marsja, Emil Holmer, Henrik Danielsson (2024) Interplay between working memory and speech recognition declines over time
Rachel Ellis, Jerker Rönnberg, Charlotta Plejert (2024) Combined effects of age and hearing impairment on utterances and requests for clarification in spontaneous conversation and a referential communication task International journal of language and communication disorders, Vol. 59, s. 293-303 Vidare till DOI

2023

Martha M. Shiell, Jeppe Hoy-Christensen, Martin Skoglund, Gitte Keidser, Johannes Zaar, Sergi Rotger-Griful (2023) Multilevel Modeling of Gaze From Listeners With Hearing Loss Following a Realistic Conversation Journal of Speech, Language and Hearing Research, Vol. 66, s. 4575-4589 Vidare till DOI
Lucija Batinović, Kalmendal Andre (2023) ELD CAMA platform for educational interventions
Sam Thellman, Erik Marsja, Anna Anund, Tom Ziemke (2023) Will It Yield: Expectations on Automated Shuttle Bus Interactions With Pedestrians and Bicyclists HRI '23: Companion of the 2023 ACM/IEEE International Conference on Human-Robot Interaction, s. 292-296 Vidare till DOI
Monica Reichenberg, Gunilla Thunberg, Emil Holmer, Lisa Palmqvist, Jenny Samuelsson, Mats Lundälv, Katarina Mühlenbock, Mikael Heimann (2023) Will an app-based reading intervention change how teachers rate their teaching self-efficacy beliefs?: A test of social cognitive theory in Swedish special educational settings Frontiers in Education, Vol. 8, Artikel 1184719 Vidare till DOI
Jenny Samuelsson, Jakob Åsberg Johnels, Gunilla Thunberg, Lisa Palmqvist, Mikael Heimann, Monica Reichenberg, Emil Holmer (2023) The relationship between early literacy skills and speech-sound production in students with intellectual disability and communication difficulties: a cross-sectional study International Journal of Developmental Disabilities, s. 1-11 Vidare till DOI
David Messer, Lucy A. Henry, Henrik Danielsson (2023) The Perfect Match! A Review and Tutorial on Issues Related to Matching Groups in Investigations of Children with Neurodevelopmental Conditions Brain Sciences, Vol. 13, Artikel 1377 Vidare till DOI
Satish Mishra, Justine Gosling, Ariane Laplante-Lévesque, Tomas Zapata, Natasha Azzopardi Muscat (2023) The need for rehabilitation services in the WHO European Region is substantial and growing The Lancet Regional Health: Europe, Vol. 24, Artikel 100550 Vidare till DOI
Magnus Ivarsson, Henrik Danielsson, Anna Karin Andersson, Jennifer Gothilander, Mats Granlund (2023) Structural validity and internal consistency of the Strengths and Stressors in Parenting (SSF) Questionnaire in parents of children with developmental disabilities. Scandinavian Journal of Psychology, Vol. 64, s. 486-494 Vidare till DOI

Avhandlingar

Medarbetare

Kontakt