INSTITUTET FÖR HANDIKAPPVETENSKAP (IHV)

Många tar för givet att kunna delta och vara aktiva i olika sammanhang i sin vardag, men det är inte lika självklart för alla. Hos oss möts forskare för att utveckla ett relativt nytt forskningsområde - Handikappvetenskap. 

Världsledande

Institutet för handikappvetenskap är ett samarbete mellan universiteten i Linköping och Örebro samt Högskolan i Jönköping. Vår forskning och forskarutbildning inom handikappvetenskap är världsledande.

Handikappvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne som omfattar såväl medicinsk och teknisk, som beteendevetenskaplig och samhälls-vetenskaplig kunskap. Syftet med att formulera handikappvetenskap
som forskningsområde är att inringa de olika dimensioner av funktions-nedsättning och funktionshinder som finns och låta olika perspektiv mötas, brytas mot och berikas av varandra.

  • Dimensionen individ - samhälle omfattar individens förutsättningar, problem och perspektiv samt sociala villkor för personer med funktionshinder.
  • Dimensionen natur - kultur omfattar medicinska och tekniska problemställningar samt kultur- och samhällsvetenskapliga aspekter
    på funktionsnedsättning, funktion och delaktighet.

Forskning om funktionshinder och funktionsnedsättning

Vår strategi bygger på att forskning om funktionshinder och funktions-nedsättning innebär ett komplext samspel mellan bio-psyko-sociala nivåer, som långsiktigt ger störst förklarings- och tillämpningsvärde. Kravet på en nivåöverskridande forskning innebär att:

  • Forskning som förklaringsmässigt knyter ihop fenomen och nivåer,
  • Forskning som kombinerar flera olika forskningsmetoder och ansatser ger synergieffekter
  • Forskning med en mekanismdriven longitudinell ansats prioriteras.
  • Teorier och metoder som bygger på ett bio-psyko-socialt synsätt lyfts fram i forskarutbildning och handledarutbildning.


Vårt mål är att öka kunskapen om funktionsnedsättningar och funktions-hinder i samhället. Bland annat studerar vi funktionshindrades förusätt-ningar, perspektiv och sociala villkor. Men ämnet omfattar också medicinska och tekniska problemställningar.

Specialområden

Kontakt

Jerker Rönnberg, jerker.ronnberg@liu.se
Föreståndare
Tfn: 013-28 21 07 (Linköpings universitet)

Stephen Widén, stephen.widen@oru.se
Studierektor forskarutbildning Handikappvetenskap
Tfn: 019-30 00 00 (Örebro universitet)

Mats Granlund, mats.granlund@ju.se
Profilansvarig CHILD
Tfn: 036-10 12 21 (Jönköping University)

Maria Hugo-Lindén, maria.hugo-linden@liu.se
Samordnare
Tfn: 013-28 20 30 (Linköpings universitet)

Kalendarium

2017-11-10

Forskningsseminarium IHV

Seminar title: The Development of a Set of New Swedish Word Metrics and their Application to a New Swedish Speech perception test

Presenter: Erik Witte

Time: 13:15 – 15:00

Place: P252, Prismahuset, Örebro universitet

Seminar description:  The seminar will focus on the development of the word metrics phonotactic probability, phonetic neighborhood 
density and orthographic transparency for the Swedish language. The seminar will describe their application and relevance to a new 
Swedish test of phonetic perception (called the SiB-test), and review an article manuscript describing their development as well as a 
new website on which they can be calculated.

The seminar will be held in Swedish or English depending on the preferred language of the seminar attendees.

If you like to attend, please register here no later than November 3.

 

2017-11-15
HEAD-seminar

Speakers: Marie Öberg (Linköping University) & TBA

Time: 13.15-15.00

Place: I:206

 

2017-11-16

Konferens - Barnets delaktighet som ett mål för inklusion.

CHILD med internationella partners inbjuder den 16-17 november 2017 till en arbetskonferens om barn i förskoleåldern i behov 
av särskilt stöd och deras delaktighet som ett mål för inklusion. Mer information och anmälan här.

 

2017-12-13
HEAD-seminar

Speaker: “Secret guest” & Josefine Andin (Linköping University)

Time: 13.15-15.00

Place: TBA

 

2018-03-23
Disputation HEAD-doktorand Simon Sundström, Linköpings universitet

Titel:

Tid:

Plats: Linköpings universitet

Opponent: Professor Chloë Marshall, UCL Institute of Education, UK

 

2018-04-04
IHVs handledarkonferens

Linnécentrum HEAD är en del av Institutet för handikappvetenskap