INSTITUTET FÖR HANDIKAPPVETENSKAP (IHV)

Många tar för givet att kunna delta och vara aktiva i olika sammanhang i sin vardag, men det är inte lika självklart för alla. Hos oss möts forskare för att utveckla ett relativt nytt forskningsområde - Handikappvetenskap. 

Institutet för handikappvetenskap är ett samarbete mellan universiteten i Linköping och Örebro samt Högskolan i Jönköping. Vår forskning och forskarutbildning inom handikappvetenskap är världsledande.

Handikappvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne som omfattar såväl medicinsk och teknisk, som beteendevetenskaplig och samhällsvetenskaplig kunskap. Syftet med att formulera handikappvetenskap som forskningsområde är att inringa de olika dimensioner av funktionsnedsättning och funktionshinder som finns och låta olika perspektiv mötas, brytas mot och berikas av varandra.

  • Dimensionen individ - samhälle omfattar individens förutsättningar, problem och perspektiv samt sociala villkor för personer med funktionshinder.
  • Dimensionen natur - kultur omfattar medicinska och tekniska problemställningar samt kultur- och samhällsvetenskapliga aspekter
    på funktionsnedsättning, funktion och delaktighet.

Vår strategi bygger på att forskning om funktionshinder och funktionsnedsättning innebär ett komplext samspel mellan bio-psyko-sociala nivåer, som långsiktigt ger störst förklarings- och tillämpningsvärde. Kravet på en nivåöverskridande forskning innebär att:

  • Forskning som förklaringsmässigt knyter ihop fenomen och nivåer,
  • Forskning som kombinerar flera olika forskningsmetoder och ansatser ger synergieffekter
  • Forskning med en mekanismdriven longitudinell ansats prioriteras.
  • Teorier och metoder som bygger på ett bio-psyko-socialt synsätt lyfts fram i forskarutbildning och handledarutbildning.

Vårt mål är att öka kunskapen om funktionsnedsättningar och funktionshinder i samhället. Bland annat studerar vi funktionshindrades förutsättningar, perspektiv och sociala villkor. Men ämnet omfattar också medicinska och tekniska problemställningar.

Specialområden

Kalendarium

2018

28 november
60 %-seminarium i handikappvetenskap, Wycliffe Yumba, Linköpings universitet.
Titel:
The Brain counts: Cognition and the use of digital hearing aids in everyday communications.
Tid:
10.00
Lokal:
Blackbox, D-huset, Campus Valla, Linköpings universitet.
Granskare: Rachel Ellis, universitetslektor, Linköpings universitet.

14 december
Disputation, Marie Matérne, Örebro universitet.
Titel: "Återgång i arbete efter förvärvad hjärnskada - livskvalitet, möjligheter och hinder".
Tid: 09.00
Lokal: Hörsal 1, Prismahuset, Örebro universitet.
Opponent: Bodil Landstad, professor hälsovetenskap, Mittuniversitetet.

Följ oss på Twitter

Utbildning

Forskare

Avhandlingar

Kontakt

Jerker Rönnberg, jerker.ronnberg@liu.se
Föreståndare
Tfn: 013-28 21 07 (Linköpings universitet)

Stephen Widén, stephen.widen@oru.se
Studierektor forskarutbildning Handikappvetenskap
Tfn: 019-30 00 00 (Örebro universitet)

Mats Granlund, mats.granlund@ju.se
Profilansvarig CHILD
Tfn: 036-10 12 21 (Jönköping University)

Maria Hugo-Lindén, maria.hugo-linden@liu.se
Samordnare
Tfn: 013-28 20 30 (Linköpings universitet)

Forskning om hörsel och dövhet