Tea Nygren

Faculty Programme Director

Presentation

Publications

2019

Mikael Asplund, Inger Klein, Ericka Johnson, Ola Leifler, Tea Nygren (2019) Integrering av den sociala dimensionen i datautbildningar Bidrag från 7:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar, p. 189-190