Collaboration Committé Norrköping

REMESOThe Collaboration Committé hav since 2009 cared for and developed cooperation between Linköping University and the City of Norrköping. The Committé is made up of representatives from the University, the Municipality, Student Unions and Business- and organisations of Norrköping.  

These are the current members of the Committé: 

External

Ann Persson Grivas, GD, Luftfartsverket
Mats Rosander, kommunikationsdirektör, Siemens Industrial Turbomachinery AB
Sophia Jarl, oppositionsråd, Norrköpings kommun
Peter Whass, Sen. Advisor, Fastighets AB L E Lundberg
Anita Jernberger, regionråd, ordf regionutvecklingsnämnden
Johan Linden, VD, Gaia
Ola Hjärtström, Marknadschef, Norrköpings hamn
Håkan Krantz, Fabrikschef, Billerud Korsnäs
Lena Miranda, VD, Mjärdevi science park
Maria Modig, Kulturchef, Norrköpings kommun
Pontus Lindblom, Näringslivsdirektör, Norrköpings kommun
Lars Stjernkvist, ordförande, Kommunstyrelsen
Yvonne Thilander, Socialdirektör, Norrköpings kommun
Tobias Lundin, Ledningsgruppen Region Öst , Migrationsverket
Daniel Johansson, Chef Logistik, Stadium
Matthias Trygg, VD Meep Management
Nils Poletti, Teaterchef, Östgötateatern
Johan Högne, Digitaliseringsdirektör, Norrköpings kommun
Ingrid Cherfils, stf GD, Transportstyrelsen
Helén Andersson, Fo-chef, SMHI
Sofie Lindén, Utbildningsdirektör, Norrköpings kommun


Internal

Peter Värbrand, Vice Rektor for Collaboration
Johan D. Söderholm, Dean Medicinska fakulteten
Karin Axelsson, Dean Filosofiska fakulteten
Hans Nilsson, prefekt ISAK
Ulf Nilsson, Dean Tekniska fakulteten
Per Gyberg, prefekt Tema
Jörgen Nissen, Dean Utbildningsvetenskap
Marie Jansson, prefekt ISV
Martin Rantzer, prefekt, ITN, Campusråd (Chair) 


Also adjunct to the Committé are Research Coordinator at ISV, Erik Berggren and Professor Michael Hörnquist, ITN.