REMESOSamverkansförsamlingen (tidigare Campusrådet) har sedan 2009 till uppgift att vårda och utveckla samverkan mellan LiU Norrköping och dess omgivning. Församlingen består av företrädare för samhället runt Campus Norrköping och representanter för universitetets fakulteter, institutioner och studentkårer.

Samverkansförsamlingen möts en gång per termin vid tematiska workshops, i vilka näringslivets, kommunens och regionens samt forskningens och utbildningarnas perspektiv möts och diskuteras.  Tidigare teman har till exempel varit klimat, infrastruktur och logistik, flyktingsituationen, studentrekrytering.

I församlingen ingår följande ledamöter:

Sophia Jarl, kommunstyrelsen Norrköpings kommun
Olle Vikmång. kommunstyrelsen Norrköpings kommun
Per Larsson, Region Östergötland
Malin Thunborg, Region Östergötland
Linda Wit, Billerud AB
Johan Lindén, Gaia AB
Matthias Trygg, Meep Management AB
Lisa Waszkiewicz, Siemens Energy AB
Johan Ladenberg, AB L E Lundberg
Daniel Johansson, Stadium AB
Nils Ringborg, Holmen AB
Roger Ekström, Sparbanksstiftelsen Alfa
Simon Helmér, Östgöta Handelskammare
Anna Selander, Norrköpings kommun
Maria Modig, Norrköpings kommun
Nils Poletti, Östgötateatern
Jonas Nilsson, Norrköpings Science Park
Anna Drotz, Norrköpings kommun
Lena Miranda, Linköpings Science Park
Ola Hjärtström, Norrköpings hamn
Yvonne Thilander, Norrköping kommun
Jessica Frisk, Vrinnevisjukhuset
Ester Alavei, Norrköpings kommun
Aarhus Andrae Bodil, SMHI
Tobias Lundin, Migrationsverket
Ann Persson Grivas, LFV
Ingrid Cherfils, Transportstyrelsen
Per-Olov Brehmer, Linköpings universitet
Johan Ölvander, Linköpings universitet
Lena Jonasson, Linköpings universitet
Ulf Melin, Linköpings universitet
Håkan Löfgren , Linköpings universitet
Martin Rantzer, Linköpings universitet
Lars Jämterud, Linköpings universitet
Per Gyberg, Linköpings universitet
Jonas Hallström, Linköpings universitet
Sussanne Börjesson, Linköpings universitet
Louise Ödlund, Linköpings universitet
Julia Kortz, Linköpings universitet
Clara Karlsson Brefält, Linköpings universitet
Jonas Gustavsson, Linköpings universitet

Till församlingsmötena kallas också representanter för studentkårerna Consensus, LinTek och StuFF.


Nyheter