Samverkansförsamlingen Norrköping

REMESOSamverkansförsamlingen (tidigare Campusrådet) har sedan 2009 till uppgift att vårda och utveckla samverkan mellan LiU Norrköping och dess omgivning. Församlingen består av företrädare för samhället runt Campus Norrköping och representanter för universitetets fakulteter, institutioner och studentkårer.

Samverkansförsamlingen möts en gång per termin vid tematiska workshops, i vilka näringslivets, kommunens och regionens samt forskningens och utbildningarnas perspektiv möts och diskuteras.  Tidigare teman har till exempel varit Klimat, infrastruktur och logistik, flyktingsituationen, studentrekrytering.

I församlingen ingår följande ledamöter:

Externa
Eva Andersson, Region Östergötland
Helén Andersson, SMHI
Ingrid Cherfils, Transportstyrelsen
Roger Ekström, Sparbanksstiftelsen Alfa
Jessica Frisk, Vrinnevisjukhuset
Simon Helmér, Östgöta Handelskammare
Ola Hjärtström, Norrköpings hamn/Logistikkluster
Sofia Jarl, Kommunstyrelsen
Daniel Johansson, Stadium
Johan Ladenberg, AB L E Lundberg
Johan Lindén, Gaia
Sofie Lindén, Norrköpings kommun
Tobias Lundin, Migrationsverket
Lena Miranda, Linköpings Science Park
Maria Modig, Norrköpings kommun
Jonas Nilsson, Norrköpings Science Park
Ann Persson Grivas, LFV
Nils Poletti, Östgötateatern
Nils Ringborg, Holmen
Yvonne Thilander, Norrköpings kommun
Mattihas Trygg, Meep Management
Olle Vikmång, Kommunstyrelsen
Lisa Waszkiewicz, Siemens
Linda Wit, BillerudKorsnäs

Interna
Per-Olov Brehmer, Vicerektor
Sussanne Börjesson, prefekt HMV
Gisela Eckert, prefekt IBL
Per Gyberg, prefekt TEMA
Michael Hörnquist, proprefekt ITN
Lena Jonasson, dekan Medicinska fakulteten
Håkan Löfgren, dekan Utbildningsvetenskap
Ulf Melin, dekan Filosofiska fakulteten
Martin Rantzer, prefekt ITN, Campusråd (ordförande)
Josefina Syssner, prefekt IKOS
Louise Ödlund, prefekt IEI
Johan Ölvander, dekan Tekniska fakulteten

Till församlingsmötena kallas också representanter för studentkårerna Consensus, LinTek och StuFF.


Nyheter