Samverkansförsamlingen Norrköping

REMESOSamverkansförsamlingen (tidigare Campusrådet) har sedan 2009 till uppgift att vårda och utveckla samverkan mellan LiU Norrköping och dess omgivning. Församlingen består av företrädare för samhället runt Campus Norrköping och representanter för universitetets fakulteter, institutioner och studentkårer.

Samverkansförsamlingen möts en gång per termin vid tematiska workshops, i vilka näringslivets, kommunens och regionens samt forskningens och utbildningarnas perspektiv möts och diskuteras.  Tidigare teman har till exempel varit Klimat, infrastruktur och logistik, flyktingsituationen, studentrekrytering.

I församlingen ingår följande ledamöter:

Externa

Ann Persson Grivas, GD, Luftfartsverket
Mats Rosander, kommunikationsdirektör, Siemens Industrial Turbomachinery AB
Sophia Jarl, oppositionsråd, Norrköpings kommun
Peter Whass, Sen. Advisor, Fastighets AB L E Lundberg
Anita Jernberger, regionråd, ordf regionutvecklingsnämnden
Johan Linden, VD, Gaia
Ola Hjärtström, Marknadschef, Norrköpings hamn
Håkan Krantz, Fabrikschef, Billerud Korsnäs
Lena Miranda, VD, Mjärdevi science park
Maria Modig, Kulturchef, Norrköpings kommun
Pontus Lindblom, Näringslivsdirektör, Norrköpings kommun
Lars Stjernkvist, ordförande, Kommunstyrelsen
Yvonne Thilander, Socialdirektör, Norrköpings kommun
Tobias Lundin, Ledningsgruppen Region Öst , Migrationsverket
Daniel Johansson, Chef Logistik, Stadium
Matthias Trygg, VD Meep Management
Nils Poletti, Teaterchef, Östgötateatern
Johan Högne, Digitaliseringsdirektör, Norrköpings kommun
Ingrid Cherfils, stf GD, Transportstyrelsen
Helén Andersson, Fo-chef, SMHI
Sofie Lindén, Utbildningsdirektör, Norrköpings kommun


Interna

Peter Värbrand, Vicerektor för samverkan
Johan D. Söderholm, dekan Medicinska fakulteten
Karin Axelsson, dekan Filosofiska fakulteten
Hans Nilsson, prefekt ISAK
Ulf Nilsson, dekan Tekniska fakulteten
Per Gyberg, prefekt Tema
Jörgen Nissen, dekan Utbildningsvetenskap
Margaretha Grahn, prefekt ISV
Martin Rantzer, prefekt, ITN, Campusråd (ordförande)


Till samverkansförsamlingen är också knuten forskningskoordinatorn vid ISV, Erik Berggren (sekreterare) och professor Michael Hörnquist, ITN. Till församlingsmötena kallas vidare representanter för studentkårerna Consensus, LinTek och StuFF.