Samverkansförsamlingen Norrköping

REMESOSamverkansförsamlingen (tidigare Campusrådet) har sedan 2009 till uppgift att vårda och utveckla samverkan mellan LiU Norrköping och dess omgivning. Församlingen består av företrädare för samhället runt Campus Norrköping och representanter för universitetets fakulteter, institutioner och studentkårer.

Samverkansförsamlingen möts en gång per termin vid tematiska workshops, i vilka näringslivets, kommunens och regionens samt forskningens och utbildningarnas perspektiv möts och diskuteras.  Tidigare teman har till exempel varit Klimat, infrastruktur och logistik, flyktingsituationen, studentrekrytering.

I församlingen ingår följande ledamöter:

Externa

Eva Andersson, Regionråd, Region Östergötland
Helén Andersson, Fo-chef, SMHI
Ingrid Cherfils, stf GD, Transportstyrelsen
Jessica Frisk, Vårddirektör, Region Östergötland
Ola Hjärtström, Marknadschef, Norrköpings hamn
Maria Hultberg, Kommunikationsansvarig, Norrköpings kommun
Sophia Jarl, Oppositionsråd, Norrköpings kommun
Daniel Johansson, Chef Logistik, Stadium
Peter Karlström, Ordförande, Heimstaden
Håkan Krantz, Fabrikschef, Billerud Korsnäs
Pontus Lindblom, Näringslivsdirektör, Norrköpings kommun
Johan Lindén, VD, Gaia
Sofie Lindén, Utbildningsdirektör, Norrköpings kommun
Tobias Lundin, Ledningsgruppen Region Öst, Migrationsverket
Lena Miranda, VD, Mjärdevi science park
Maria Modig, Kulturchef, Norrköpings kommun
Ann Persson Grivas, GD, Luftfartsverket
Nils Poletti, Teaterchef, Östgötateatern
Lars Stjernkvist, Kommunalråd, Norrköpings kommun
Yvonne Thilander, Socialdirektör, Norrköpings kommun
Matthias Trygg, VD Meep Management
Lisa Waszkiewicz, Kommunikationsdirektör, Siemens 
Peter Whass, Sen. Advisor, Fastighets AB L E Lundberg


Interna

Karin Axelsson, dekan Filosofiska fakulteten
Preben Berntsen, prefekt HMV
Gisela Eckert, prefekt IBL
Margaretha Grahn, prefekt ISV
Per Gyberg, prefekt Tema
Michael Hörnquist, proprefekt ITN
Stefan Jonsson, proprefekt IKOS
Hans Nilsson, prefekt ISAK
Ulf Nilsson, dekan Tekniska fakulteten
Jörgen Nissen, dekan Utbildningsvetenskap
Martin Rantzer, prefekt, ITN, Campusråd (ordförande)
Josefina Syssner, prefekt IKOS
Johan D. Söderholm, dekan Medicinska fakulteten
Peter Värbrand, vicerektor för samverkan
Louise Ödlund, prefekt IEI

Till församlingsmötena kallas också representanter för studentkårerna Consensus, LinTek och StuFF.


NyheterVisa/dölj innehåll