På senare år har den moderna biologin revolutionerat den biologiska framställningen av olika produkter, utvecklingen av diagnostiska verktyg och behandlingsmetoder mot sjukdomar, till exempel genom stamcellsteknologin och allt bättre bildgenererande tekniker. För att kunna utnyttja biologiska system i olika biotekniska och tekniska tillämpningar krävs både unika och breda kunskaper. 

Engineering Biology, Master of Science in Engineering

Autumn 2024 / Full-time / Linköping