Civilingenjör i teknisk biologi, 300 hp

Programbild Civilingenjör Teknisk biologi studenter som pluggar

I gränslandet mellan hälsa och teknik har vi redan åstadkommit många banbrytande framsteg. Med kunskaper om hur biologiska system kan utnyttjas i tekniska tillämpningar kan du bli en av dem som bidrar till ännu fler.

Civilingenjör i teknisk biologi, 300 hp

HT 2017, Heltid 100%, Linköping

Ansök

Senare del, Civilingenjör i teknisk biologi 300 hp – för dig som läst minst 30 hp på ett motsvarande program

HT 2017, Heltid 100%, Linköping

Ansök

På senare år har den moderna biologin revolutionerat den biologiska framställningen av olika produkter, utvecklingen av diagnostiska verktyg och behandlingsmetoder mot sjukdomar, till exempel genom stamcellsteknologin och allt bättre bildgenererande tekniker.

För att kunna utnyttja biologiska system i olika biotekniska och tekniska tillämpningar krävs både unika och breda kunskaper.

Stora utmaningar

Bioteknik handlar om att använda levande celler eller biomolekyler i tekniska tillämpningar. För att få en bra grund studerar du flera ämnesområden, allt från biologi till reglerteknik. Denna bredd lär dig att handskas med de stora tekniska utmaningar som finns i gränsområdena mellan ämnena, exempelvis utveckling av biosensorer och specifika produktionsstrategier för läkemedel med biologiskt ursprung.

De tre första åren läser du grundläggande kurser i matematik, kemi, biologi, fysik och teknik. Ingenjörsmässigt tänkande och samarbete i arbetsgrupper tränas i projektkurser med biotekniskt innehåll. Årskurs tre avslutas med ett kandidatprojekt inom systembiologi. De två avslutande åren läser du mer avancerade teoretiska kurser och genomför fler projekt. På programmet kan följande masterprofiler väljas:

 • Industriell bioteknik och produktion
 • Sensorer och material i biomedicin

Parallellt kan du bredda din utbildning med kurser i till exempel språk, ekonomi, kvalitetsteknik eller miljöteknik. Utbildningen har ett nära samarbete med medicinska fakulteten för att få bästa möjliga insyn i medicinska applikationer som till exempel stamcellsteknik och immunförsvarets reglering..

Snabb expansion

Genteknik, biosensorteknik, utveckling av målsökande läkemedel, medicinsk bildanalys, materialdesign och framställning av biobränslen är exempel på områden som expanderar snabbt och där du som teknisk biolog kan bidra med din kunskap. Våra alumner återfinns bland annat på företag som GE Healthcare, QPharma, Swedish Biogas och Arla Foods samt på olika konsultfirmor. Civilingenjörsutbildningen kan också ligga till grund för en forskarutbildning.

De här ämnena läser du

Utbildnings- och programplan

Ladda ned mer information

Meritvärde

Efter utbildningen

Som civilingenjör i teknisk biologi har du de rätta kunskaperna för att jobba inom all form av bioteknik, från storskalig biologisk produktion av till exempel biobränslen eller läkemedel till utveckling av nya material för medicinska implantat eller energiproduktion. Eftersom biotekniken är en av de centrala delarna i utvecklingen av ett framtida, hållbart samhälle kommer du som bioteknikingenjör att vara delaktig i att ta fram nya, miljövänliga och resurseffektiva alternativ till dagens tekniska lösningar.

Arbetsområden

Efter utbildningen har du möjlighet att jobba på ett stort antal positioner inom bioteknikområdet, till exempel som:

 • Produktionsingenjör, där du utvecklar metoder för storskalig bioteknologisk produktion, till exempel vid biogasanläggningar eller för industriell produktion av insulin.
 • Produktutvecklare, där du skapar nya biologiska produkter, till exempel läkemedel eller syntetiserade livsmedelsråvaror som sojakött och mycoproteiner.
 • Miljöingenjör, där du matematiskt analyserar de biologiska följderna av energi- och resursanvändning och utvecklar metoder för att minska miljöpåverkan.
 • Projektledare, där du är ansvarig för ett team av ingenjörer, biologer, kemister och andra kompetenser i arbetet med att ta fram nya biotekniska tillämpningar, till exempel biomaterial för implantat som hjärtklaffar, titantänder eller keramiska höftleder.
 • Systemanalytiker, där du analyserar komplexa biotekniska system för att t ex minska resursanvändningen eller öka kvaliteten.


Du kan även arbeta i närliggande yrken, till exempel som:

 • Patentingenjör, där du skriver och utvärderar patentansökningar inom bioteknik och bioteknologi.
 • RA-specialist (Regulatory Affairs) inom bioteknik, där du skriver och utvärderar ansökningar om tillstånd för nya biologiska och biokemiska preparat och har ansvaret för att företaget följer regler och förordningar rörande kontrollerade substanser.
 • Kvalitetsingenjör, där du granskar processer inom bioteknisk produktion och tar fram nya sätt att säkert och effektivt garantera kvaliteten.

Arbetsmarknad

Bioteknologi är en snabbt växande teknikbransch och det finns ett behov av ingenjörer inom bioteknik både nationellt och internationellt. Du kan därför räkna med att få kvalificerat jobb efter examen. Här är några exempel på jobb som tidigare studenter har:

 • Processutvecklare
 • Kvalitetsingenjör
 • Beräkningsingenjör
 • Forskningsingenjör
 • Produktdesigningenjör
 • Projektledare
 • Konsult

Artiklar om utbildningen

Utlandsstudier inom programmet

Kontakt

Har du frågor om programmet, kontakta oss.