Civilingenjörsprogram i teknisk biologi, 300 hp

Utveckla nya biobränslen, bygg sensorer för sjukdomsdiagnostik eller forska fram material som integreras med levande vävnad för att läka skador. Här får du spetskunskaper i bioteknik.

Civilingenjör i teknisk biologi

HT 2020, Helfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Den här utbildningen ger dig en inträdesbiljett till den biotekniska tillverkningsindustri som växer i Sverige. Du får också insyn i medicinska utmaningar där bioteknisk innovation kan spela en viktig roll. Programmet ingår från och med 2019 i LiU:s unika satsning på e-hälsa där studenter inom teknik och medicin tillsammans utvecklar digitala lösningar för hälso- och sjukvården.

Problemlösning och kommunikation

Bioteknikens utmaningar kräver breda grundkunskaper. Därför läser du matematik, kemi, biologi, fysik och teknik under de tre första åren. Biotekniska projektkurser tränar dig i systematisk problemlösning, kommunikation och samarbete i grupp. I kandidatprojektet inom systembiologi tar du fram matematiska modeller för biokemiska cellprocesser.

De två avslutande åren fördjupar du dina teoretiska kunskaper och genomför flera projekt inom ramen för någon av följande masterprofiler:

  • Industriell bioteknik och produktion:
    Hur bioteknik kan användas för att framställa läkemedel, drivmedel och livsmedel. Du studerar bioreaktorer, cellodlingsteknik, matematisk simulering och statistiska analysmetoder.
  • Sensorer och material i biomedicin:
    Ger kunskaper i materialvetenskap, nanoteknologi och sensorsystem som krävs för att utveckla exempelvis diagnostiska snabbtester eller läkemedelsöverföring till kroppsvävnader via nanopartiklar. Innehåller även valbara kurser inom e-hälsa.

Parallellt med bioteknikkurserna kan du bredda utbildningen med kurser i språk, ekonomi, kvalitetsteknik eller miljöteknik.

Eftertraktade kunskaper

Det finns ett behov av ingenjörer i bioteknik, både nationellt och internationellt. Dina kunskaper är eftertraktade inom allt från storskalig produktion av biobränslen och läkemedel till utveckling av nya medicinska material. Du blir delaktig i att ta fram helt nya lösningar eller utveckla miljövänliga och resurseffektiva alternativ till tekniker och processer som används i dag. Våra alumner jobbar hos företag som Astra Zeneca, GE Healthcare, Sectra, Octapharma, Billerud Korsnäs och olika konsultfirmor.

De här ämnena läser du
Visa/dölj innehåll

Visa/dölj innehåll

Meritvärde
Visa/dölj innehåll

Examensjobb på Teknisk biologi
Visa/dölj innehåll

Artiklar om utbildningen
Visa/dölj innehåll

Studentlivet
Visa/dölj innehåll

Utlandsstudier inom programmet
Visa/dölj innehåll

Liknande program
Visa/dölj innehåll