Civilingenjörsprogram i teknisk biologi, 300 hp

TB-student i labbet

I gränslandet mellan hälsa och teknik har vi redan åstadkommit många banbrytande framsteg. Med kunskaper om hur biologiska system kan utnyttjas i tekniska tillämpningar kan du bli en av dem som bidrar till ännu fler.

Civilingenjör i teknisk biologi

HT 2019, Helfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Civilingenjör i teknisk biologi

HT 2020, Helfart, Linköping

På senare år har den moderna biologin revolutionerat den biologiska framställningen av olika produkter, utvecklingen av diagnostiska verktyg och behandlingsmetoder mot sjukdomar, till exempel genom stamcellsteknologin och allt bättre bildgenererande tekniker.

För att kunna utnyttja biologiska system i olika biotekniska och tekniska tillämpningar krävs både unika och breda kunskaper.

Stora utmaningar

Bioteknik handlar om att använda levande celler eller biomolekyler i tekniska tillämpningar. För att få en bra grund studerar du flera ämnesområden, allt från biologi till reglerteknik. Denna bredd lär dig att handskas med de stora tekniska utmaningar som finns i gränsområdena mellan ämnena, exempelvis utveckling av biosensorer och specifika produktionsstrategier för läkemedel med biologiskt ursprung.

De tre första åren läser du grundläggande kurser i matematik, kemi, biologi, fysik och teknik. Ingenjörsmässigt tänkande och samarbete i arbetsgrupper tränas i projektkurser med biotekniskt innehåll. Årskurs tre avslutas med ett kandidatprojekt inom systembiologi. De två avslutande åren läser du mer avancerade teoretiska kurser och genomför fler projekt.

På programmet kan följande masterprofiler väljas:

 • Industriell bioteknik och produktion:
  Ger dig breda kunskaper inom det snabbt växande området industriell bioteknik och förbereder dig för att arbeta med industriella processer för framställning av proteinläkemedel, biodrivmedel och livsmedel. Du får bl a studera hur man använder bioreaktorer, cellodlingsteknik, matematisk simulering och statistiska analysmetoder, samtidigt som du får värdefulla insikter om krav på kvalitetsarbete och hur en bioproduktionsanläggning fungerar.
 • Sensorer och material i biomedicin:
  Ger dig de kunskaper inom materialvetenskap, nanoteknologi och biosensorsystem som du behöver för att kunna utveckla morgondagens metoder för medicinsk diagnostik och behandling. Genom att kombinera biomolekylär förståelse med kemiska och ytvetenskapliga analysmetoder kan du bidra till biotekniska lösningar såsom målsökande nanopartiklar, diagnostiska snabbtester eller material för snabbare sårläkning.

Parallellt kan du bredda din utbildning med kurser i till exempel språk, ekonomi, kvalitetsteknik eller miljöteknik. Utbildningen har ett nära samarbete med medicinska fakulteten för att få bästa möjliga insyn i medicinska applikationer som till exempel stamcellsteknik och immunförsvarets reglering.

Snabb expansion

Genteknik, biosensorteknik, utveckling av målsökande läkemedel, medicinsk bildanalys, materialdesign och framställning av biobränslen är exempel på områden som expanderar snabbt och där du som teknisk biolog kan bidra med din kunskap. Våra alumner återfinns bland annat på företag som GE Healthcare, QPharma, Swedish Biogas och Arla Foods samt på olika konsultfirmor. Civilingenjörsutbildningen kan också ligga till grund för en forskarutbildning.

De här ämnena läser du
Visa/dölj innehåll

Visa/dölj innehåll

Meritvärde
Visa/dölj innehåll

Efter utbildningen
Visa/dölj innehåll

Som civilingenjör i teknisk biologi har du de rätta kunskaperna för att jobba inom all form av bioteknik, från storskalig biologisk produktion av till exempel biobränslen eller läkemedel till utveckling av nya material för medicinska implantat eller energiproduktion. Eftersom biotekniken är en av de centrala delarna i utvecklingen av ett framtida, hållbart samhälle kommer du som bioteknikingenjör att vara delaktig i att ta fram nya, miljövänliga och resurseffektiva alternativ till dagens tekniska lösningar.

Arbetsområden

Efter utbildningen har du möjlighet att jobba på ett stort antal positioner inom bioteknikområdet, till exempel som:

 • Produktionsingenjör, där du utvecklar metoder för storskalig bioteknologisk produktion, till exempel vid biogasanläggningar eller för industriell produktion av insulin.
 • Produktutvecklare, där du skapar nya biologiska produkter, till exempel läkemedel eller syntetiserade livsmedelsråvaror som sojakött och mycoproteiner.
 • Miljöingenjör, där du matematiskt analyserar de biologiska följderna av energi- och resursanvändning och utvecklar metoder för att minska miljöpåverkan.
 • Projektledare, där du är ansvarig för ett team av ingenjörer, biologer, kemister och andra kompetenser i arbetet med att ta fram nya biotekniska tillämpningar, till exempel biomaterial för implantat som hjärtklaffar, titantänder eller keramiska höftleder.
 • Systemanalytiker, där du analyserar komplexa biotekniska system för att t ex minska resursanvändningen eller öka kvaliteten.


Du kan även arbeta i närliggande yrken, till exempel som:

 • Patentingenjör, där du skriver och utvärderar patentansökningar inom bioteknik och bioteknologi.
 • RA-specialist (Regulatory Affairs) inom bioteknik, där du skriver och utvärderar ansökningar om tillstånd för nya biologiska och biokemiska preparat och har ansvaret för att företaget följer regler och förordningar rörande kontrollerade substanser.
 • Kvalitetsingenjör, där du granskar processer inom bioteknisk produktion och tar fram nya sätt att säkert och effektivt garantera kvaliteten.

Arbetsmarknad

Bioteknologi är en snabbt växande teknikbransch och det finns ett behov av ingenjörer inom bioteknik både nationellt och internationellt. Du kan därför räkna med att få kvalificerat jobb efter examen. Här är några exempel på jobb som tidigare studenter har:

 • Processutvecklare
 • Kvalitetsingenjör
 • Beräkningsingenjör
 • Forskningsingenjör
 • Produktdesigningenjör
 • Projektledare
 • Konsult

Examensjobb på Teknisk biologi
Visa/dölj innehåll

Artiklar om utbildningen
Visa/dölj innehåll

Utlandsstudier inom programmet
Visa/dölj innehåll

Liknande program
Visa/dölj innehåll