:

Civilingenjörsprogram i teknisk biologi, 300 hp

Utveckla nya biobränslen, bygg sensorer för sjukdomsdiagnostik eller forska fram material som integreras med levande vävnad för att läka skador. Här får du spetskunskaper i bioteknik.

Civilingenjör i teknisk biologi

HT 2022, Helfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Den här utbildningen ger dig en inträdesbiljett till den biotekniska tillverkningsindustri som växer i Sverige. Du får också insyn i medicinska utmaningar där bioteknisk innovation kan spela en viktig roll. Programmet ingår i LiU:s unika satsning på e-hälsa där studenter inom teknik och medicin tillsammans utvecklar digitala lösningar för hälso- och sjukvården.

Problemlösning och kommunikation

Bioteknikens utmaningar kräver breda grundkunskaper. Därför läser du matematik, kemi, biologi, fysik och teknik under de tre första åren. Biotekniska projektkurser tränar dig i systematisk problemlösning, kommunikation och samarbete i grupp. I kandidatprojektet inom systembiologi tar du fram matematiska modeller för biokemiska cellprocesser.

De två avslutande åren fördjupar du dina teoretiska kunskaper och genomför flera projekt inom ramen för någon av följande masterprofiler:

  • Industriell bioteknik och produktion
    Hur bioteknik kan användas för att framställa läkemedel, drivmedel och livsmedel. Du studerar bioreaktorer, cellodlingsteknik, matematisk simulering och statistiska analysmetoder.
  • Sensorer och material i biomedicin
    Ger kunskaper i materialvetenskap, nanoteknologi och sensorsystem som krävs för att utveckla exempelvis diagnostiska snabbtester eller läkemedelsöverföring till kroppsvävnader via nanopartiklar. Innehåller även valbara kurser inom e-hälsa.

Parallellt med bioteknikkurserna kan du bredda utbildningen med kurser i språk, ekonomi, kvalitetsteknik eller miljöteknik.

Eftertraktade kunskaper

Det finns ett behov av ingenjörer i bioteknik, både nationellt och internationellt. Dina kunskaper är eftertraktade inom allt från storskalig produktion av biobränslen och läkemedel till utveckling av nya medicinska material. Du blir delaktig i att ta fram helt nya lösningar eller utveckla miljövänliga och resurseffektiva alternativ till tekniker och processer som används i dag. Våra alumner jobbar hos företag som Astra Zeneca, GE Healthcare, Sectra, Octapharma, Billerud Korsnäs och olika konsultfirmor.

Det här läser du Visa/dölj innehåll

I vår Studieinfo-databas hittar du detaljerad information om alla kurser som ingår i programmet, litteratur, kunskapsmål och examenskrav.

Meritvärde Visa/dölj innehåll

Antagningsstatistik för tidigare år finns på Universitets- och högskolerådets webbplats.

Examensarbeten Visa/dölj innehåll

Artiklar Visa/dölj innehåll

Studentlivet Visa/dölj innehåll

Utlandsstudier Visa/dölj innehåll

Liknande program Visa/dölj innehåll