Anna Sigvardsson

Associate Professor

Publications

2023

Anna Sigvardsson (2023) Så skapar osäkra lärare en god relation till poesin Svenskläraren, Vol. 1, p. 14-15

2020

Anna Sigvardsson (2020) Möten med dikten: Poetiska läspraktiker inom och utanför gymnasieskolan
Anna Sigvardsson (2020) Don't fear poetry! Secondary teachers' key strategies for engaging pupils with poetic texts Scandinavian Journal of Educational Research, Vol. 64, p. 953-966 Continue to DOI

2017

Anna Sigvardsson (2017) Poesiintresserade unga i Sverige: en studie om poesiläsning på fritiden 2015-2016 Educare, Vol. 2, p. 145-168 Continue to DOI
Anna Sigvardsson (2017) Att läsa fram sig själv: unga om centrallyrikens betydelse Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning, Vol. 104, p. 338-353 Continue to DOI

2016

Anna Sigvardsson (2016) Ungdomars intresse väcks av skrivande och samtidspoesi Svenskläraren, Vol. 3
Anna Sigvardsson (2016) Teaching Poetry Reading in Secondary Education: Findings from a Systematic Literature Review Scandinavian Journal of Educational Research, Vol. 61, p. 588-594 Continue to DOI