Anna Sigvardsson

Universitetslektor

Litteraturundervisning med fokus på poesi

Sedan februari 2022 arbetar jag som lektor i svenskämnets didaktik med litteraturdidaktisk inriktning. På IKOS undervisar jag på olika kurser i lärarprogrammen samt fristående kurser.

Min forskning kretsar kring litteraturundervisningen i den svenska skolan med ett särskilt fokus på poesiundervisning för äldre elever (12–19 år). I mitt avhandlingsarbete Möten med dikten undersökte jag hur och varför elever och lärare läste poesi på fritiden och i skolan, samt studerade internationell forskning om poesiundervisning för äldre elever.

Forskningsintressen

Poetiska och litterära läspraktiker, fritidsläsning, litteraturundervisning för äldre elever.

Nätverk

  • SMDI (Svenska med didaktisk inriktning)
  • ARLE (Association for Research in L1 Education)
  • Nätverket poesi som kunskapsform

Publikationer

2023

Sarah Levine, Anna Sigvardsson (2023) Insights into Teachers' Funds of Knowledge: Comparing language arts teachers' stances toward the same poems in everyday and school settingstexts L1-Educational Studies in Language and Literature, Vol. 23, s. 1-27 Vidare till DOI
Sarah Levine, Anna Sigvardsson (2023) Insights into Teachers' Funds of Knowledge: Comparing language arts teachers' stances toward the same poems in everyday and school settings L1-Educational Studies in Language and Literature, Vol. 23 Vidare till DOI
Anna Sigvardsson (2023) Så skapar osäkra lärare en god relation till poesin Svenskläraren, Vol. 1, s. 14-15

2020

Anna Sigvardsson (2020) Möten med dikten: Poetiska läspraktiker inom och utanför gymnasieskolan
Anna Sigvardsson (2020) Don't fear poetry! Secondary teachers' key strategies for engaging pupils with poetic texts Scandinavian Journal of Educational Research, Vol. 64, s. 953-966 Vidare till DOI

2017

Anna Sigvardsson (2017) Poesiintresserade unga i Sverige: en studie om poesiläsning på fritiden 2015-2016 Educare, Vol. 2, s. 145-168 Vidare till DOI
Anna Sigvardsson (2017) Att läsa fram sig själv: unga om centrallyrikens betydelse Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning, Vol. 104, s. 338-353 Vidare till DOI

Forskning

Organisation