Litteraturundervisning med fokus på poesi

Sedan februari 2022 arbetar jag som lektor i svenskämnets didaktik med litteraturdidaktisk inriktning. På IKOS undervisar jag på olika kurser i lärarprogrammen samt fristående kurser.

Min forskning kretsar kring litteraturundervisningen i den svenska skolan med ett särskilt fokus på poesiundervisning för äldre elever (12–19 år). I mitt avhandlingsarbete Möten med dikten undersökte jag hur och varför elever och lärare läste poesi på fritiden och i skolan, samt studerade internationell forskning om poesiundervisning för äldre elever.

Forskningsintressen

Poetiska och litterära läspraktiker, fritidsläsning, litteraturundervisning för äldre elever.

Nätverk

  • SMDI (Svenska med didaktisk inriktning)
  • ARLE (Association for Research in L1 Education)
  • Nätverket poesi som kunskapsform

Publikationer

2020

2017

2016

2015

Forskning

Organisation