Photo of Bengt Sandin

Bengt Sandin

Publications

2023

Bengt Sandin (2023) Book Review; Early Access: Mueller, Adeline. Mozart and the Mediation of Childhood in AUSTRIAN HISTORY YEARBOOK Austrian History Yearbook Continue to DOI
Jonathan Josefsson, Bengt Sandin, Karl Hanson, Sarada Balagopalan (2023) Representing Children The Politics of Children’s Rights and Representation, p. 1-28 Continue to DOI
Bengt Sandin, Jonathan Josefsson, Karl Hanson, Sarada Balagopalan (Editorship) (2023) The Politics of Children´s Rights and Representation

2022

Bengt Sandin, Jonathan Josefsson (2022) Age as a yardstick for political citizenship Voting age and eligibility age in Sweden during the twentieth century Continuity and Change, Vol. 37, p. 257-280, Article PII S0268416022000212 Continue to DOI
Bengt Sandin, Johanna Sköld, Johanna Schiratzki (2022) Var går gränsen för statens ansvar?: Upprättelseprocessen för dem som vanvårdats i samhällsvård ur ett historiskt perspektiv på normalitet, aga och barns rättigheter Statsvetenskaplig Tidskrift, Vol. 2, p. 349-377

Organisation