PublicationsShow/Hide content

2021

Yatao Zou, Pengpeng Teng, Weidong Xu, Guanhaojie Zheng, Weihua Lin, Jun Yin, Libor Kobera, Sabina Abbrent, Xiangchun Li, Julian A. Steele, Eduardo Solano, Maarten B. J. Roeffaers, Jun Li, Lei Cai, Chaoyang Kuang, Ivan G. Scheblykin, Jiri Brus, Kaibo Zheng, Ying Yang, Omar F. Mohammed, Osman M. Bakr, Tönu Pullerits, Sai Bai, Baoquan Sun, Feng Gao (2021) Manipulating crystallization dynamics through chelating molecules for bright perovskite emitters Nature Communications , Vol. 12 Continue to DOI

2020