Photo of Rui Shu

Rui Shu

Postdoc

Publications

2024

Smita Gangaprasad Rao, Rui Shu, Ji Wang, Jianlong Chai, Yabin Zhu, Arnaud Le Febvrier, Per Eklund (2024) Mechanical properties of Xe-ion-irradiated high-entropy-alloy-based multilayers Applied Physics Letters, Vol. 124, Article 061906 Continue to DOI

2023

Susmita Chowdhury, Victor Hjort, Rui Shu, Grzegorz Greczynski, Arnaud Le Febvrier, Per Eklund, Martin Magnuson (2023) Thermoelectric properties and electronic structure of Cr(Mo,V)Nx thin films studied by synchrotron and lab-based x-ray spectroscopy Physical Review B, Vol. 108, Article 205134 Continue to DOI
Xiaofu Zhang, Per Eklund, Rui Shu (2023) Superconductivity in (TaNb)(1-)(x)(ZrHfTi)(x)Mo-y high-entropy alloy films Applied Physics Letters, Vol. 123, Article 051902 Continue to DOI
Ji Wang, Rui Shu, Anna Elsukova, Smita Gangaprasad Rao, Jianlong Chai, Yabin Zhu, Cunfeng Yao, Per O Å Persson, Arnaud Le Febvrier, Per Eklund (2023) Structural stability under Xe-ion irradiation of TiZrNbTaV-based high-entropy alloy and nitride films Surface & Coatings Technology, Vol. 454, Article 129198 Continue to DOI
Ruoyan Ma, Rui Shu, Xingyu Zhang, Aobo Yu, Jia Huang, You Xiao, Huiqin Yu, Xiaoyu Liu, Hao Li, Per Eklund, Xiaofu Zhang, Lixing You (2023) Single photon detection performance of highly disordered NbTiN thin films JOURNAL OF PHYSICS COMMUNICATIONS, Vol. 7, Article 055006 Continue to DOI

Research

Organisation