Photo of Silan Zhang

Silan Zhang

Postdoc

Publications

2023

Tiefeng Liu, Johanna Heimonen, Qilun Zhang, Chiyuan Yang, Jun-Da Huang, Hanyan Wu, Marc-Antoine Stoeckel, Tom van der Pol, Yuxuan Li, Sang Young Jeong, Adam Marks, Xin-Yi Wang, Yuttapoom Puttisong, Asaminew Yerango Shimolo, Xianjie Liu, Silan Zhang, Qifan Li, Matteo Massetti, Weimin Chen, Han Young Woo, Jian Pei, Iain McCulloch, Feng Gao, Mats Fahlman, Renee Kroon, Simone Fabiano (2023) Ground-state electron transfer in all-polymer donor:acceptor blends enables aqueous processing of water-insoluble conjugated polymers Nature Communications, Vol. 14, Article 8454 Continue to DOI
Silan Zhang (2023) Organic Electrochemical Transistors: Materials and Challenges
Harikesh Padinhare, Chiyuan Yang, Hanyan Wu, Silan Zhang, Mary Donahue, April S. Caravaca, Jun-Da Huang, Peder S. Olofsson, Magnus Berggren, Deyu Tu, Simone Fabiano (2023) Ion-tunable antiambipolarity in mixed ion-electron conducting polymers enables biorealistic organic electrochemical neurons Nature Materials, Vol. 22, p. 242-248 Continue to DOI
Matteo Massetti, Silan Zhang, Harikesh Padinhare, Bernhard Burtscher, Chiara Diacci, Daniel Simon, Xianjie Liu, Mats Fahlman, Deyu Tu, Magnus Berggren, Simone Fabiano (2023) Fully 3D-printed organic electrochemical transistors NPJ FLEXIBLE ELECTRONICS, Vol. 7, Article 11 Continue to DOI
Silan Zhang, Penghui Ding, Tero-Petri Ruoko, Ruiheng Wu, Marc-Antoine Stoeckel, Matteo Massetti, Tiefeng Liu, Mikhail Vagin, Dilara Meli, Renee Kroon, Jonathan Rivnay, Simone Fabiano (2023) Toward Stable p-Type Thiophene-Based Organic Electrochemical Transistors Advanced Functional Materials, Vol. 33, Article 2302249 Continue to DOI