Photo of Xiao-Feng Sun

Xiao-Feng Sun

Professor

Presentation

Publications

2024

Sushmitha Sriramulu, Sarubala Malayaperumal, Antara Banerjee, Muralidharan Anbalagan, Makalakshmi Murali Kumar, Rajesh Kanna Nandagopal Radha, Xingyi Liu, Hong Zhang, Guang Hu, Xiao-Feng Sun, Surajit Pathak (2024) AEG-1 as a Novel Therapeutic Target in Colon Cancer: A Study from Silencing AEG-1 in BALB/c Mice to Large Data Analysis Current Gene Therapy, Vol. 24, p. 307-320 Continue to DOI
Shruthi Nagainallur Ravichandran, Makalakshmi Murali Kumar, Alakesh Das, Antara Banerjee, Suhanya Veronica, Alexander Sun-Zhang, Hong Zhang, Muralidharan Anbalagan, Xiao-Feng Sun, Surajit Pathak (2024) An Updated Review on Molecular Biomarkers in Diagnosis and Therapy of Colorectal Cancer Current Cancer Drug Targets, Vol. 24, p. 595-611 Continue to DOI
Chuanwen Fan, Chao Fang, Wei Wang, Zhaoying Lv, Xueli Zhang, Feiwu Long, Zongze Jiang, Yuan Li, Hong Zhang, Zong-Guang Zhou, Cun Wang, Xiao-Feng Sun (2024) Mismatch repair protein deficiency and its implications on distant metastasis in colorectal cancer: A comprehensive analysis Cancer Medicine, Vol. 13, Article e6994 Continue to DOI

Organisation